Zaankanters meest honkvaste Noord-Hollanders

Natuurlijk wordt er ook in de Zaanstreek wel eens flink gemopperd op eigen stad of dorp, maar desondanks zijn de Zaankanters eigenlijk best wel gelukkig met hun Zaanstreek.

Zaankanters zijn dan ook heel erg honkvast. De gemiddelde Zaankanter woont namelijk al sinds 1971 ergens aan één van beide oevers van de Zaan, waarmee ze de meest honkvaste bewoners van de provincie zijn. En duidelijk ook naar tevredenheid, want driekwart denkt niet ooit nog uit de Zaanstreek weg te gaan. Zaankanters geven hun woonplek een mooie 7,5 als rapportcijfer. Een dikke voldoende dus, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de gemiddelde Noord-Hollander zijn of haar woonplaats een hoger cijfer geeft: een 7,7.

Zaankanters zijn niet over alles positief. De eigen woonplaats is prima, het vertrouwen in de eigen provincie is groot, maar over Nederland in het algemeen is de stemming minder optimistisch. Slechts 39 procent vindt dat Nederland zich in de juiste richting ontwikkelt. Zaankanters tonen zich hiermee een stuk negatiever dan de rest van Noord-Holland. In de rest van de provincie zien ze het met 49 procent namelijk een stuk zonniger in.

Die cijfers haalt de provincie uit een representatief onderzoek onder 1500 Noord-Hollanders, dat afgelopen maand werd gehouden. Het onderzoek is de opmaat voor de campagne ’Jouw Noord-Holland’, dat weer wordt gebruikt als aanzet tot een toekomstvisie voor de provincie

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws