Participatiefonds voor ouderen Oostzaan

Oostzaan richt een participatiefonds op voor ouderen met een deel van de 25.000 euro die ze van het Rijk heeft gekregen voor armoedebestrijding. Het senioren-participatiefonds moet senioren actief laten deelnemen in Oostzaan, ondanks een minimuminkomen.

Het participatiefonds is onderdeel van een nieuw armoedebeleid, dat Oostzaan dit jaar zelf moet invullen. 10.305 euro van het ontvangen Rijksgeld is voor een maatwerkvoorziening voor mensen in de bijstand. Daar gaat het sociaal team en jeugdteam over. Het senioren-participatiefonds krijgt 7.500 euro. Voor de ondersteuning thuisadministratie ligt 4.560 klaar.

Voor zwemlessen voor Oostzaanse kinderen op het basisonderwijs met ouders met een minimuminkomen ligt er 2.635 euro.

Senioren kunnen een keer per jaar een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van 100 euro. Achteraf wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd waaraan het bedrag besteed is.

1 mei beslist de gemeenteraad van Oostzaan of die het eens is met deze investering.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws