’Bedienen van twee bruggen tegelijkertijd is veilig’

Het bedienen van twee bruggen tegelijkertijd door een brugwachter in een toekomstige centrale bediencentrale van de provincie kan veilig gebeuren. Dat stelt het provinciebestuur in antwoord op vragen van de SP en 50Plus in Provinciale Staten.

Raadsleden en de Statenleden hadden hier eerder kritische opmerkingen over gemaakt. Zij vrezen dat de veiligheid in het geding komt als een brugwachter twee dingen tegelijk moet doen. Centrale brugbediening ligt in Zaanstad onder een vergrootglas sinds het dodelijke ongeluk op de Den Uylbrug. De Onderzoeksraad voor Veiligheid had flink wat aanbevelingen om de centrale brugbediening veiliger te maken naar aanleiding van het dodelijk ongeluk.

De provincie wil graag de Zaanse bruggen gaan bedienen vanuit één centrale in Heerhugowaard. Op lange termijn is dit goedkoper. Zaanstad bekijkt op dit ogenblik of ze daar bij aan wil sluiten. In de nieuwe bediencentrale is het de bedoeling dat brugwachters de bruggen ’ritsend bedienen’. Door het ritsen kunnen de burgwachters hun werk ’efficiënter’ doen, aldus het provinciebestuur. ’ In plaats van te wachten op een stap die lang duurt, kunnen ze deze tijd benutten voor de bediening van een ander object.’ De veiligheid is gewaarborgd, vindt de provincie. ’Een bedienaar mag slechts één kritische taak tegelijk uitvoeren’, antwoordt Gedeputeerde Staten aan de vragenstellers. Ook in andere regio’s wordt al ritsend bediend. Het zou juist veiliger zijn in sommige situaties, meent het provinciebestuur: bijvoorbeeld als bruggen dicht bij elkaar liggen.

Niet openbaar

Uit een rapport van RHDHV dat in opdracht van Zaanstad is opgesteld, zou blijken dat bediening in een centrale niet onveilig is. Het rapport zelf wil de gemeente nog niet openbaar maken. Dat gebeurt pas als het college een besluit heeft genomen over de centrale brugbediening. De centralisering van de brugbediening is mede ingegeven door kostenbesparingen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwde naar aanleiding van het dodelijk brugongeval op de Den Uylbrug dat efficiency niet het beleid mag bepalen. „Je kan best bruggen op afstand bedienen, maar het beleid mag niet alleen door efficiency bepaald worden. Brugbediening mag niet alleen vanuit de kosten bekeken worden. Veiligheid is meer dan alleen twee extra camera’s ophangen”, zei voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad.

Op de vraag of ritsend bedienen wel kan, wil de Onderzoeksraad nu geen antwoord geven omdat ze dat niet onderzocht heeft, zegt een woordvoerster. Wel voegt ze toe: „Belangrijk is dat in de bediening van bruggen op afstand het geheel wordt overzien en er aandacht is voor de wisselwerking tussen mens en techniek, zowel bij alle soorten verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers, auto’s) als de bedienaren.”

Sommige raadsleden voelden zich wel onder druk gezet door de provincie om te kiezen voor de provinciale centrale. Van druk uitoefenen is geen sprake geweest, oordeelt het provinciebestuur. ’Tijdens de raadsvergadering is slechts ons besluit van 2014 toegelicht.’

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws