Verzet tegen versterking Markermeerdijk laait weer op

Het verzet tegen de plannen voor de versterking van de Markermeerdijk laait weer op. Begin maart vindt een actiebijeenkomst plaats waar een speciale werkgroep van de Zuyderzeedijk Alliantie zo veel mogelijk steun probeert te krijgen voor een alternatief voor de dijkversterking, namelijk een nieuw gemaal in de Houtribdijk.

De werkgroep schaart zich volledig achter het pleidooi van twee gerenommeerde voormalig ingenieurs, Frank Spaargaren en Cees Vroege, om een gemaal in de Houtribdijk opnieuw te onderzoeken. Zo’n onderzoek is al eerder uitgevoerd in opdracht van minister Schultz van Haegen, waarna de minister besloot dat een extra gemaal er niet komt omdat het effect daarvan op de dijkversterking gering zou zijn. Volgens Spaargaren en Vroege deugde er echter weinig van dat onderzoek dat gebaseerd zou zijn op achterhaalde analyses. In een brief aan de Tweede Kamer schreven zij dat een gemaal in de Houtribdijk ertoe kan leiden dat de versterking van de markermeerdijk veel minder robuust hoeft uit te pakken.

De Werkgroep Gemaal Houtribdijk van de Zuyderzeedijk Alliantie wil de boodschap van de ingenieurs luid en duidelijk naar buiten brengen tijdens de actiebijeenkomst, die gepland staat voor 3 maart. ,,Wij moeten in actie komen om de Tweede Kamer wakker te maken en te houden’’, staat in een oproep voor de bijeenkomst, waar onder meer Frank Spaargaren zijn ideeën voor een gemaal in de Houtribdijk toelicht. ,,Wij moeten in verzet komen, vertellen wat wij weten en wat wij willen. En aantonen dat er een haalbaar alternatief is voor het massale grondverzet waar de Alliantie Markermeerdijken op uit is. (...) Met een gemaal kan door beheersing van het waterpeil de veiligheid worden geborgd. Honderd miljoen of meer wordt gespaard en de dijk blijft onaangetast.’’

De bijeenkomst op 3 maart is in Hotel Spaander aan de Haven 15-19 in Volendam en duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws