Verbouwing Purmaryn fors duurder

De verbouwing van het Purmerendse theater de Purmaryn valt fors duurder uit dan het college had gepland. In 2015 stelde de gemeenteraad een bedrag van 473.000 euro beschikbaar voor de werkzaamheden, maar nu de laatste fase moet worden uitgevoerd blijkt dat bij lange na niet genoeg.

Om welk tekort het gaat, wil wethouder Eveline Tijmstra niet aangeven. Dat zou nadelig kunnen uitpakken bij het zoeken van een aannemer die de laatste fase van de verbouwing wil uitvoeren. Volgens fractievoorzitter Jan Peter Dompeling (VVD) gaat het om een ’serieuze overschrijding’ van het eerder toegezegde budget van 473.000 euro, zei hij donderdagavond tijdens een vergadering van de commissie algemene zaken. Er wordt gefluisterd dat het om een bedrag van zes cijfers gaat.

De verbouwing van het theater aan het Waagplein de binnenstad van Purmerend is al sinds 2015 een zorgenkindje. Aanvankelijk hoopte de gemeente dat de verbouwing in de zomermaanden van 2015, als de schouwburg is gesloten voor het publiek, uit te kunnen vieren. Dat bleek niet haalbaar. Door een aantal technische tegenslagen en veiligheidskwesties werd besloten de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, in 2015 en 2016. Later kwam daar nog een derde zomerperiode bij. Ook bleek dat een trap, die in de oude plannen verwijderd zou worden, weer teruggeplaatst moest worden, wat extra kosten met zich meebrengt. Ten slotte is in 2015, toen het krediet beschikbaar werd gesteld, geen rekening gehouden met prijsstijgingen door de aantrekkende economie.

Inmiddels zijn de klimaatbeheersing en invalidentoegang uitgevoerd, en zijn ook de toiletruimtes verbouwd. Voor de overige werkzaamheden - onder meer het opknappen van de foyer en uitbreiden van de de garderobe - ging de gemeente onlangs op zoek naar een aannemer, maar er is niemand die de klus binnen het oude budget kan uitvoeren.

Een aantal fracties wil nu dat de opknapbeurt van de foyer wordt versoberd. Met name Tom de Jong (D66), Gerard Vlaanderen (GroenLinks) en John Salamony (Trots), vinden dat het geplande vervangen van de donkere beplating op de gevel voor open glas best achterwege kan worden gelaten om de kosten te drukken. Wat D66 betreft is het bovendien tijd om te praten over het verzelfstandigen van het theater. ,,Een theater is van groot belang voor de stad, maar Purmerend is een van de weinige gemeenten die nog zelf een theater exploiteert.’’

Een meerderheid van de politiek legt zich echter neer bij de onvoorziene meerkosten.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws