Plan Purmerbuurt gaat nieuwe fase in

Het plan voor de bouw van 30 woningen in de Purmerbuurt, bij de kruising van de Westerweg en de Purmerenderweg, gaat een volgende fase in. Het college heeft dat laten weten aan de gemeenteraad.

En dat terwijl er door omwonenden al lange tijd wordt geageerd tegen de plannen. De bewoners van het oude Purmerbuurtje zien met lede ogen aan hoe het stuk groen waar ze op uitkijken, dreigt te worden opgeofferd voor de bouw van dertig nieuwbouwhuizen. Het college erkent dat ’het draagvlak (...) niet groot is’ in de directe omgeving van de bouwlocatie. ,,Wij hebben ervoor gekozen de procedure toch te starten, vooral met het oog op het algemeen belang dat gediend is met een vergroting en differentiatie van de woningvoorraad.’’

Wat ook meespeelt, is dat de kritiek van de omwonenden niet alleen gericht is op de woningbouw zelf, maar ook op de gevolgen voor de verkeerssituatie op de Purmerenderweg. Die wordt nu al ervaren als verkeersonveilig, en bewoners vrezen dat dat alleen maar erger wordt met enige tientallen nieuwe buren erbij. Volgens het college blijft de situatie dan ook nog voldoen aan de verkeerskundige normen. Desondanks wordt nu onderzocht of en op welke manier, de verkeerssituatie ter plekke verbeterd kan worden.

,,De Purmerenderweg is in eigendom en beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Er zal met hen overleg gevoerd worden over de verkeersveiligheid ter plaatse.’’ Dat staat echter los van de bouwplannen, zijn burgemeester en wethouders van mening.

Projectontwikkelaar HSB heeft inmiddels een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dat ligt momenteel in het kader van de inspraak ter inzage.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws