Leerlingen in Waterland naar huis door lerarentekort

Directeur Hans Lonnee van basisschool de Blauwe Morgenster in Middenbeemster luidt de noodklok over het tekort aan invalleerkrachten. Lonnee vreest dat de school in de toekomst steeds vaker klassen naar huis moet sturen omdat er niemand beschikbaar is om les te geven.

Dat is het afgelopen half jaar al een paar keer gebeurd, tot grote onvrede van de ouders. Lonnee: ,,Ik begrijp dat het soms heel slecht uitkomt als de kinderen opeens vrij zijn. Wij doen er echt alles om dat te voorkomen, maar soms kunnen we niet anders. Omdat er nergens een invalkracht te vinden is.’’

Lonnee werkt al veertig jaar in het onderwijs en heeft dit nog nooit meegemaakt. ,,Bij iedere ziekmelding hebben we een probleem. Dan begint het zoeken naar iets wat er niet is. We zijn vaak tot laat in de avond bezig om een oplossing te vinden.’’

Op de Blauwe Morgenster worden zoveel mogelijk ’lapmiddelen’ ingezet om de lessen door te laten gaan. ,,We zetten bijvoorbeeld ambulant personeel in om les te geven. Deze werknemers hebben eigenlijk andere taken die hierdoor op een laag pitje komen te staan. Ook doen we vaak een beroep op gepensioneerde leraren of vragen we parttimers van school om toch vooral iets meer te komen werken. Maar de tol is hoog, de werkdruk is enorm.’’

Bij Stichting Primair Openbaar Onderwijs (Spoor), waar de Blauwe Morgenster onder valt, herkennen ze de nijpende situatie. Het is een landelijk probleem waar ook deze stichting mee te maken heeft. Spoor probeert op dit moment via allerlei manieren om nieuwe leerkrachten te werven. Op social media wordt aandacht gevraagd voor het tekort, ook worden invalkrachten actief benaderd met de vraag of ze beschikbaar zijn. Tot in Friesland wordt gezocht naar personeel.

Tot nu toe hebben de acties weinig succes opgeleverd. Het tekort aan leerkrachten heeft volgens Spoor verschillende oorzaken. Een daarvan is de nieuwe Wet werk en zekerheid. Deze wet moet flexwerkers sneller aan een vaste baan helpen. Invalleerkrachten die voor de derde keer in een schooljaar bij hetzelfde schoolbestuur werken hebben recht op een vaste aanstelling. Terwijl schoolbesturen daar lang niet altijd de financiële mogelijkheid voor hebben.

Invalpool

Hoewel deze wet niet geldt voor het leerkrachten in het openbaar onderwijs, zorgt het ook hier voor problemen. Door de WWZ moet het bijzonder en speciaal onderwijs verplicht werken met een invalpool. Hierdoor hebben veel invallers al een benoeming en zijn ze niet meer beschikbaar om in te vallen.

Een andere oorzaak van het lerarentekort is de verhoogde uitstroom van oudere werknemers, waardoor invallers in vaste banen terecht zijn gekomen. Daarnaast is er nog het feit dat weinig jongeren kiezen voor een baan in het onderwijs, waardoor er steeds minder aanmeldingen komen op de lerarenopleidingen.

Een acute oplossing voor tekort hebben ze bij Spoor momenteel niet. De stichting wil volgend schooljaar met een vaste pool van invalkrachten gaan werken. Deze leraren krijgen een aanstelling voor een jaar en kunnen op verschillende scholen worden ingezet.

Dat systeem hanteren ze ook bij Stichting confessioneel onderwijs Waterland (CPOW). Toch hebben ze hier hetzelfde probleem. ,,Er zijn landelijk te weinig leraren. We hebben verschillende personeelsadvertenties geplaatst, daar kwamen drie klassenassistenten en twee leerkrachten op af. Een bedroevende opbrengst’’, aldus directeur Erik Abbink. ,,Als er leerkrachten ziek zijn en er geen vervanging is, schuiven we bijvoorbeeld klassen in elkaar. Het is een keer gebeurd dat er een klas naar huis werd gestuurd, maar dat proberen we natuurlijk te vermijden. Deze situatie geeft extra druk op ons personeel.’’

Het is volgens Abbink lastig om invalleerkrachten aan de stichting te binden. ,,Er is weinig perspectief voor deze mensen. Omdat het leerlingaantal nog steeds daalt, is er weinig geld voor vaste aanstellingen. Ook dit is een landelijk probleem. Daar moeten we iets op verzinnen, want er zijn meer leerkrachten nodig.’’

Abbink vertelt dat er altijd golfbewegingen zijn in het onderwijs. ,,De ene keer is er een lerarenoverschot, later weer een tekort. Dat is ook een van de redenen dat er nu zo weinig leerkrachten te vinden zijn. Een paar jaar geleden was er sprake van krimp en waren er teveel leraren. Leraren lieten zich omscholen en jongeren kozen niet meer voor de Pabo.’’

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws