West-Friesland uitgelicht

Uitgelicht

West-Friesland uitgelicht

100 ARTIKELENNIEUW (100)
Vandaag, 0:16

Meerderheid voor flexwonen in twee wijken Hoorn

nieuwleestijd 2 min

Meerderheid voor flexwonen in twee wijken Hoorn

2 min leestijd

Een meerderheid van de Hoornse politiek is op dit moment voorstander van het plaatsen van twee complexen voor flexwonen in de Bangert en Oosterpolder en de Nieuwe Steen. Vanaf een bomvolle publieke tribune klonk protest, maar er was ook steun.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Het college heeft na meerdere discussies met de politiek het voorstel gedaan flexwoningen voor spoedzoekers te bouwen op twee plekken: het centrum van Bangert en Oosterpolder, op de plek van de tijdelijke Deen, en op het verlaten hockeycomplex aan de Nieuwe Steen. Protestgroepen uit beide wijken boden in totaal 1200 handtekeningen aan tegen de plannen, die volgens hen niet in de buurt passen.

Er was dinsdagavond in de algemene raadscommissie ook een tegengeluid: er spraken verschillende personen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de opvang bij het Leger des Heils of die dakloos en drugsverslaafd waren geweest. Zij pleitten voor de flexcomplexen, omdat dat de opvang ontlast en rust geeft in het bestaan.

Binnen de politiek en ook bij wethouder Theo van Eijk was wrevel ontstaan over een pamflet van de VVD dat in Bangert en Oosterpolder was verspreid. Hierin staat dat de flexwoningen onder meer bewoond zullen worden door arbeidsmigranten, drugsgebruikers en ’psychische patiënten’, terwijl dat niet waar is. Marjon van de Ven van de VVD wierp de bal terug naar het college door te zeggen dat er niet duidelijk gecommuniceerd is over wie er dan in die flexwoningen komen te wonen.

De VVD en de Fractie Tonnaer zijn uitgesproken tegen flexwonen. De nood van de spoedzoekers moet wat hen betreft op andere manieren worden opgelost. Het concentreren van spoedzoekers (onder meer mensen in scheiding, statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang en ex-gedetineerden) zouden gespreid of bij de zorginstellingen moeten worden opgevangen.

Verschillende coalitiefracties, maar ook VOC Hoorn, hielden juist een warm pleidooi voor de flexwoningen. ,,Iedereen kan dakloos worden’’, zei Niek Heijne (D66). ,,De kans op een scheiding is 40 procent. En statushouders hebben in Nederland dezelfde plichten, maar ook dezelfde rechten als wij.’’

Volgens Mathé van Stralen (Tijdelijke Lijst Socialisten) is de ’manier waarop we met onze vooroordelen omgaan bepalend voor het succes’. TLS, Sociaal Hoorn, D66, GroenLinks, VOC Hoorn, Seniorenpartij en Jong en Oud steunen het collegevoorstel. HOP ook, maar niet het onderdeel Bangert en Oosterpolder. Sociaal Hoorn wil dat er eventueel drie plekken worden uitgewerkt.

Volgens wethouder Van Eijk kun je huurwoningen bouwen zoveel je wil, maar daarmee wordt het probleem voor spoedzoekers nu niet opgelost. De flexcomplexen worden volgens de CDA-wethouder vanzelf overbodig en wel binnen tien jaar. In samenspraak met de overlegorganen in de wijk en de protestgroepen worden de ideeën uitgewerkt.

Gisteren, 20:33

Opnieuw onrust bij woongemeenschap Stedeborgh in Bovenkarspel

nieuwleestijd 2 min

Opnieuw onrust bij woongemeenschap Stedeborgh in Bovenkarspel

2 min leestijd

In seniorenwoongemeenschap Stedeborgh in Bovenkarspel is opnieuw grote onrust ontstaan. Ditmaal zijn er zorgen over het voorstel om de bewonersvereniging op te heffen en over de investeringen die zijn gedaan voor een nieuwe keuken en het opknappen van de binnentuin. Woensdagavond is er een besloten algemene ledenvergadering over deze onderwerpen.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Wat de leden van de vereniging - lees: de bewoners van Stedeborgh - woensdagavond wordt voorgelegd, is de motivatie om de vereniging te ontbinden, wat er met het batig saldo en de eigendommen van de vereniging moet gebeuren en tot slot een stemming over het besluit om de vereniging te ontbinden.

Achter die agenda gaat een wereld van ellende schuil. Al eerder deden bewoners in deze krant een boekje open over de jarenlange onvrede binnen de woongemeenschap, de rol van het huidige bestuur van de bewonersvereniging daarin, de manier waarop individuele bewoners buitenspel worden gezet en de wijze waarop woningcorporatie De Woonschakel als verhuurder en eigenaar van het complex heeft geopereerd.

De druppel die daarbij de emmer deed overlopen, was het hoogoplopende conflict tussen de nieuwe bewoners Piet en Annie Buijsman, het bestuur en De Woonschakel over een zitbankje bij de woning van de familie Buijsman. Na alle ophef hierover stapte het bestuur in april vorig jaar op, om later toch weer terug te keren.

In december heeft De Woonschakel alle bewoners een brief gestuurd met de mededeling dat de 5 euro bijdrage voor de bewonersvereniging niet langer gelijktijdig wordt geïnd met de huur. Daarnaast maakt de woningcorporatie bekend dat het onderhoud en beheer van de algemene ruimten, inclusief de tuinen, voortaan volledig door De Woonschakel gebeurt. Ook staat in de brief dat het bestuur overweegt om de bewonersvereniging op te heffen. De Woonschakel stelt voor om in plaats daarvan een bewonerscommissie op te richten voor het gebruik van de recreatieruimte.

Geen toestemming

Het besluit tot opheffing ligt dus woensdagavond voor. Uit correspondentie van individuele bewoners met De Woonschakel en met het bestuur blijkt echter dat er grote zorgen zijn over forse uitgaven voor een nieuwe keuken (à 12.000 euro) en het opknappen van de binnentuin (à 10.000 euro). Deze investeringen zijn op de valreep door het huidige bestuur gedaan, terwijl de leden hiervoor geen toestemming hebben gegeven. Ook op de financiële bijlage voor de ledenvergadering staan deze bedragen vermeld.

Directeur Albert Gieling van De Woonschakel bevestigt dat de woningcorporatie deze bedragen inderdaad heeft ontvangen van de vereniging. ,,Maar wij hebben het bestuur duidelijk gemaakt dat zij hiervoor goedkeuring moeten hebben van de leden. Gebeurt dat niet, dan gaat het geld terug naar de vereniging.’’ Over het opheffen van de vereniging zegt Gieling: ,,Dat is aan de leden, niet aan ons. Wij hebben het bestuur geadviseerd om dit netjes en zorgvuldig af te handelen.’’

In Stedeborgh gaat ondertussen het verhaal dat het huidige bestuur woensdagavond - ongeacht de uitslag van de stemming - definitief opstapt. Secretaris Luc Vos, die de vergadering zal voorzitten, wil daarover nog geen uitsluitsel geven. ,,We gaan eerst de vergadering afwachten en dan zien we wel weer verder. Verder geef ik hier geen commentaar op.’’

Gisteren, 17:58

Tennisclubs willen net als voetbal nu ook led-lampen

nieuwleestijd 1 min

Tennisclubs willen net als voetbal nu ook led-lampen

1 min leestijd

Voetbalclubs De Valken in Hem, Spirit in Hoogkarspel en Woudia in Westwoud krijgen nieuwe led-verlichting rond hun trainingsvelden. De raad van Drechterland heeft unaniem besloten hieraan ruim 69 mille uit te geven. De clubs zelf dragen ruim 24.000 euro in de kosten bij. De tennisclubs willen nu ook led-lampen.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Veel beter licht voor de sporters, energiebesparing voor de clubs, en een mooie samenwerking tussen de verenigingen en de gemeente. De voordelen van de nieuwe led-verlichting bij de drie clubs werden maandagavond breed gedragen tijdens de gemeenteraad.

,,Dit is een win-win-situatie voor alle partijen’’, sprak Jan Klein Swormink (CDA). ,,Samen is er een inkoopvoordeel.’’ Robbert Oud (VVD): ,,Een uitstekend initiatief.’’ John Wagenaar (PDL): ,,Led-verlichting is een goede stap. Het aantal branduren bij deze clubs is voldoende.’’ Marcel ten Have (SPD): ,,Led-verlichting gaat langer mee en draagt bij aan veilig sporten.’’

Ook Peter Keersemaker (GBD) wees op het betere licht en de energiebesparing. Zijn fractiegenoot Timo Groot hield zich bewust afzijdig, omdat hij als Valken-bestuurder één van de initiatiefnemers is van het plan voor de nieuwe verlichting.

Alom tevredenheid dus. Nog niet duidelijk is hoe de gemeente omgaat met het verzoek van de tennisverenigingen in de gemeente die nu ook gezamenlijk om steun voor led-lampen vragen. Wethouder Dirk te Grotenhuis zegt nog niets toe. ,,Het zijn geprivatiseerde clubs. Maar we gaan met hen in gesprek en kijken waar we komen.’’

Gisteren, 17:57

13 miljoen voor school Koggenland

nieuwleestijd 1 min

13 miljoen voor school Koggenland

1 min leestijd

De gemeente Koggenland trekt 13 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuw scholengebouw in Avenhorn.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Dat laat het college weten in een speciale verklaring hierover.

De nieuwe school die aan de Buitenroede moet komen, biedt straks onderdak aan drie verschillende scholen; de Jozefschool, de Overhaal en de Ieveling. In diezelfde locatie wordt ook rekening gehouden met de huisvesting van een gezamenlijke gymzaal en faciliteiten voor kinderopvang. Zelfs woningbouw wordt hierbij niet uitgesloten.

Betrokken schooldirecties hebben verheugd gereageerd. Al was het alleen maar omdat vooral de verouderde gebouwen van de Overhaal en de Ieveling na ruim veertig dringend aan vervanging toe zijn.

Volgens Bijman is er de afgelopen jaren niet eerder zo’n groot bedrag uitgetrokken voor projecten van dit kaliber. ,,Dit is bij mijn weten de grootste uitgave van deze bestuursperiode. Maar Koggenland verkeert gelukkig in de riante positie dat we dit kunnen betalen.’’

Buitenroede

De nieuwe school komt aan de Buitenroede in Avenhorn en zal straks zeshonderd leerlingen huisvesten. Het beschikbaar gestelde bedrag is volgens locoburgemeester Bijman gebaseerd op het aantal leerlingen dat de komende vijftien jaar vrijwel gelijk zal blijven in Koggenland. ,,Prognoses tonen aan dat die aantallen stabiel zijn en daar zijn vierkante meters aan vastgekoppeld volgens bepaalde normen. Zo kom je uiteindelijk op dat bedrag.’’

Wat opvalt, is dat het college het begrip ’brede school’ niet wordt gebruikt. Bijman: ,,Dat is bewust zo gedaan omdat iedereen daar toch iets anders in ziet. Het wordt een gebouw dat bestemd is voor meerdere scholen en disciplines zoals bijvoorbeeld kinderopvang.’’

De school wordt volgens de allernieuwste milieumaatstaven gebouwd en resulteert in een BENG-school. Daarbij staat BENG voor Bijna Energie Neutraal Gebouw.

Omwonenden van de Buitenroede zijn niet gerust op de komst van zeshonderd leerlingen, elke ochtend. ,,Maar de keuze voor de locatie ligt vast, die discussie gaan we niet overdoen. Wel worden bewoners betrokken bij de inspraakprocedure.’’ Die begint in feite maandag 29 januari al als de gemeenteraad zich over het raadsvoorstel buigt.

Gisteren, 17:56

Westerkerk Enkhuizen zoekt geldschieters

nieuwleestijd 2 min

Westerkerk Enkhuizen zoekt geldschieters

2 min leestijd

Stichting de Westerkerk in Enkhuizen zoekt nieuwe donateurs om dit rijksmonument in goede staat te kunnen behouden. Opsteker is de subsidie van bijna 11.000 euro die de provincie Noord-Holland deze week heeft toegezegd, maar daarmee redt de stichting het nog niet.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Met de bouw van de driebeukige hallenkerk werd rond het jaar 1470 begonnen. Het is een dermate imposant gebouw geworden dat het nu tot de honderd mooiste rijksmonumenten van Nederland wordt gerekend. De kerk is tussen 1997 en 2001 geheel gerestaureerd en daarna omgevormd tot een cultureel en maatschappelijk centrum.

Voor regulier onderhoud van het gebouw krijgt Stichting de Westerkerk 10.814 euro subsidie van de provincie. Het meest noodzakelijke reguliere onderhoud wat dit jaar moet gebeuren, kost ruim 36 mille. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidieert hiervan de helft. Resteert 7.219 euro die de stichting zelf nog moet ophoesten.

Bonte knaagkever

Met de 36 mille moeten verschillende zaken worden aangepakt. Voor metselwerk is bijvoorbeeld zes mille nodig, voor timmerwerk aan gebroken spanten 3.000 euro, en er is 7.000 euro begroot voor bestrijding van de bonte knaagkever. Reparatie van het muurlood in het balgenhuis vraagt 1.500 euro. Door een lekke regenpijp is een deel van de noordmuur vochtig geworden: hier is 3.500 euro nodig voor stukadoorswerk. Restauratie van de zerkenvloer, onder meer in de doopkapel, gaat 1.500 euro kosten. Voor het ontroesten van ankers en trekstangen is duizend euro nodig. Herstel van dakgoten en hemelwaterafvoeren kost ook duizend euro. Huur en plaatsing van een steiger kost bijna 1.500 euro. De inhuur van bouwbegeleiders en specialisten vraagt nog eens ruim 1.600 euro.

,,Onze eigen bijdrage zal moeten komen uit de exploitatie van de Westerkerk’’, zegt directeur Richard Lijnsvelt van de stichting. ,,Maar die is ook nodig voor werkzaamheden of uitgaven die buiten de subsidieregeling vallen. Dus hopen we ook op particulieren die dit monument in stand willen houden.’’

Steunpilaar

Donateurs kunnen de kerk als zogenoemde steunpilaar helpen door jaarlijks minimaal zestien euro, of 18,50 euro voor niet Enkhuizers, te geven. Als lid van de Club van 100 kan men jaarlijks honderd euro in het Orgelfonds van de kerk storten. Leden van het Genootschap van Zestien storten jaarlijks 500 euro waarmee de stichting de jaarlijkse storm- en brandverzekering van zevenduizend euro betaalt. Deze premie wordt niet gesubsidieerd. Dat geldt voor meer kosten, zoals onderhoud en aanschaf van grasmaaiers voor de kerktuin, podiumverlichting, en kantoorartikelen.

Om op kosten te besparen werkt de stichting ook met vrijwilligers. Die zuigen bijvoorbeeld zelf het eeuwenoude stof op de zolders, zodat het vernietigende werk van de knaagkever kan worden gecontroleerd. Daarvoor heeft de stichting een speciale stofzuiger en stofdichte pakken aangeschaft. Naast donateurs zijn ook nieuwe vrijwilligers welkom. Meer informatie: www.westerkerkenkhuizen.nl en 0228-317800.

Gisteren, 17:46

Lutjebroekse Lisa Stoffers ’eerste klassenhulp’ in West-Friesland

nieuwleestijd 2 min

Lutjebroekse Lisa Stoffers ’eerste klassenhulp’ in West-Friesland

2 min leestijd

Lisa Stoffers (17) uit Lutjebroek is een gelukkig mens. Na een stage van twee jaar kon ze op basisschool De Molenwiek in Bovenkarspel blijven werken, als klassenhulp. Een compleet nieuwe functie die voor Lisa én voor de school een win-win-situatie oplevert. „Zij werkt hier prettig en wij zijn er blij mee. En alle kinderen zijn dol op juf Lisa”, vertelt Annemieke Vriend enthousiast. „Een droombaan”, vindt Lisa zelf.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Ze kwam als stagiair van de Praktijkschool West-Friesland op de Molenwiek bij juf Annemieke en haar duo-partner Wendy Bakels. Ze assisteerde in de klas bij knutselwerkjes, ze deed spelletjes met de kleuters, las voor en liep ook buiten om samen met de leerkrachten op te letten.

Normaal is het voor veel van de meiden van de Praktijkschool gelijk na hun stage afgelopen, omdat er geen vaste baan is. In winkels en supermarkten lopen ze daar tegenop, maar ook in het onderwijs. Ze zijn niet gekwalificeerd en worden officieel ’arbeidsbeperkten’ genoemd.

Banenafspraak

De overheid heeft echter sinds enkele jaren een banenafspraak voor deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot nu toe houdt het bedrijfsleven zich goed aan de overeengekomen quota, maar juist de overheid blijft achter. Het kabinet heeft de quotumheffing voor de overheid dan ook geactiveerd, wat betekent dat er per 1 januari 2018 boetes kunnen worden opgelegd.

Reinier Stam, stagebegeleider van de Praktijkschool, is opgetogen dat het met Lisa is gelukt om haar in een vaste baan te plaatsen. „Ze is de eerste en enige in West-Friesland en naar ik weet in heel Noord-Holland-Noord. Het schoolbestuur van de stichting SKO De Streek heeft het mogelijk gemaakt en dat is een doorbraak.”

Lisa is klassenhulp, een functie die er officieel nog niet is. „Vanuit het onderwijs moet men zich daarover buigen. Een klassenassistent bestaat wel maar Lisa is eigenlijk de assistent van de klassenassistent. De school krijgt er subsidie voor, maar het moet allemaal nog officieel worden geregeld. ’De Streek’ wil het aankaarten in de koepel van onderwijsorganisaties”, weet Reinier.

Hij hoopt dat meer leerlingen van de Praktijkschool zo aan werk kunnen komen en verwijst scholen met belangstelling naar het Werkgevers Servicepunt NHN in Alkmaar. „Jongens vinden vaak makkelijker een baan omdat ze wat technischer zijn. De meiden leren tijdens hun stages in een school heel veel en werken met kinderen vinden ze meestal superleuk.”

Juf Annemieke is blij met de hulp die ze van Lisa krijgt. „Ze werkt in alle vier de kleutergroepen. Ze assisteert als de kinderen binnen komen, speelt spelletjes met een groepje of helpt bij het knutselen. En ben ik even de klas uit, dan houdt zij een oogje op de kinderen. Dat doet ze afwisselend in de vier groepen en ze kent alle kleuters bij naam.”

Lisa vult aan dat ze ’s morgens voor de school begint ook voor koffie en thee zorgt en buiten op het plein assisteert bij de surveillance. „Je moet als school een goede invulling vinden en dan hebben alle groepen er profijt van. Ze ontlast je als leerkracht”, meent Annemieke.

Gisteren, 16:17

Wintersfeerverlichting Hoorn kan duur uitpakken

nieuwleestijd 2 min

Wintersfeerverlichting Hoorn kan duur uitpakken

2 min leestijd

Het is mogelijk dat van elk pand met een bevestigingspunt voor de wintersfeerverlichting nader moet worden onderzocht of dit voldoende stevigheid biedt. Dit wordt in februari besproken door gemeente, de vereniging van binnenstadsondernemers OSH en leverancier Avontuur. Vice-voorzitter Jan Haring van de OSH, verantwoordelijk voor de wintersfeerverlichting, vreest dat het aardig in de papieren gaat lopen.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

De sfeerverlichting in de Hoornse binnenstad werd op de koopavond van 2 november feestelijk ontstoken. Paarden trokken een schip op wielen door de binnenstad en waar dit passeerde gingen stuk voor stuk de verlichtingsornamenten boven de winkelstraten aan. Het ontwerp van de nieuwe verlichting, die de stichting Binnenstadsmanagement huurt van Avontuur, verwijst naar het rijke VOC- en scheepvaartverleden van Hoorn. Ook zijn er afbeeldingen van gevelstenen in verwerkt.

De Hoornse winkelstraten kennen al langer feestverlichting boven het winkelend publiek. Volgens Jan Haring al zeker dertig jaar. Vorig jaar werd besloten de stalen spankabels en een groot aantal muurankers, die elf jaar geleden door de stichting Binnenstadsmanagement waren overgenomen van de stratenclubs, te vervangen. Ze voldeden niet meer aan de veiligheidseisen: door ouderdom, maar ook door zwakke bevestigingen aan de gevels.

Een aantal pandeigenaren besloot naar aanleiding hiervan niet langer te willen meewerken.

Vergunning

De grootste tegenvaller was dat de gemeente de vervanging beschouwde als een ’bouwwerk’, waardoor de stichting gedwongen was een omgevingsvergunning aan te vragen en de bijbehorende technische en constructieve gegeven te leveren. De werkzaamheden werden tien dagen stilgelegd en een aantal verlichtingselementen moest worden verwijderd. Om de deugdelijkheid van de ophangconstructie aan te tonen heeft de stichting een ingenieursbureau ingeschakeld, dat de conclusie trok dat de gebruikte materialen aan de norm voldoen. Haring: ,,Maar je weet het niet zeker van elk pand. Vraag is of dit per bevestigingspunt moet worden onderzocht.’’

Hij is daar zelf optimistisch over. ,,Het ging gigantisch tekeer laatst met die storm en alle veertig kabels die nieuw waren aangebracht hebben zich prima gehouden.’’ Alleen op de Dubbele Buurt is een overspanning door het natuurgeweld losgeraakt van de muur en met verlichting en al naar beneden gekomen. Op andere plekken zoals de Gouw raakten ornamenten beschadigd, maar bleven de kabels hangen. Avontuur liet de losgeraakte delen nog tijdens de storm verwijderen.

Inmiddels zijn vrijwel alle lichtelementen weer weggehaald. Haring gaat ervan uit dat er eind dit jaar gewoon weer sfeerverlichting hangt in hartje Hoorn. ,,Niemand wil dat het niet opgehangen wordt, maar het moet wel goed en veilig. Probleem is alleen: waar moet het geld vandaan komen. De verlichting wordt uit de opgehaalde reclamebelasting betaald, maar er was geen rekening gehouden met de vele extra kosten die dit jaar zijn gemaakt. Binnenstadsmanagement heeft niet de middelen om dit op te vangen.’’

Gisteren, 14:33

SG Newton uitgeroepen tot ’superschool’

nieuwleestijd 1 min

SG Newton uitgeroepen tot ’superschool’

1 min leestijd

Een taart in een formaat waar je u tegen zegt, alcoholvrije bubbels, slingers en ballonnen. Vandaag is het feest op de SG Newton. Vrijdagavond werd de school door Elsevier Weekblad uitgeroepen als ’superschool’. ,,Ik dacht, dat kan niet waar zijn. De adrenaline gierde door mijn lichaam toen ik het las’’, zegt Marion Winkelhuis, directrice van de Hoornse mavo en vmbo school.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Elsevier Weekblad publiceerde vorige week de uitkomsten van hun jaarlijkse onderzoek ’Beste scholen 2018’, waarin de prestaties van Nederlandse scholen op basis van gegevens van de Onderwijsinspectie beoordeeld worden.

Kroon op het werk

,,In Nederland hebben slechts 22 scholen dit predicaat gekregen. We vinden het heel bijzonder dat wij daarbij horen’’, zegt Annemieke Cijs, managementassistente van SG Newton. ,,Het is echt de kroon op ons werk. Zeven jaar terug zaten we in een lastige periode. Sindsdien zijn we hard bezig om de school tiptop in orde te krijgen’’, vult Winkelhuis aan.

In het onderzoek werden de scholen beoordeeld in vier categorieën: onderwijspositie, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en het gemiddelde cijfer voor het examen. ,,Bij de onderwijspositie is gekeken naar de leerling in de derde klas en het basisschooladvies. Als een leerling dan een niveau hoger zit, is dat een pluspunt voor de school’’, zegt Winkelhuis. Verder werd gekeken naar zittenblijvers en de scores op de examens, van een gemiddelde over drie jaar.

Nog meer succes binnen West-Friesland: het Clusius College in Grootebroek is door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot ’goede school’.

22 jan. 2018

Koggenland en bloc anti oeverdijk

nieuwleestijd 1 min

Koggenland en bloc anti oeverdijk

1 min leestijd

De voltallige gemeenteraad van Koggenland heeft zich uitgesproken tegen de aanleg van een oeverdijk bij Scharwoude.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Dat gebeurde maandagavond in een korte maar uiterst slagvaardige vergadering die amper een uur in beslag nam. Doordat alle fracties het roerend met elkaar eens waren, ontstond er nagenoeg geen discussie en was het besluit snel gevallen.

Burgemeester Rob Posthumus toonde zich aangenaam verrast met zoveel eensgezindheid en wenste dat het vaker zo ging. ,,Het verdient aanbeveling vaker zo kort en krachtig te vergaderen’’, concludeerde hij direct nadat hij het besluit had afgehamerd.

De gemeenteraad gisteravond was in meerdere opzichten bijzonder. In de eerste plaats omdat er slechts één punt op de agenda stond; de zienswijze tegen de aanleg van een oeverdijk in het Markermeer als extra dijkversterking tegen het wassende water. Het grootste bezwaar van de tegenstanders in Scharwoude is dat zij ’hierdoor het directe contact met het water verliezen’. Bovendien wijzen zij erop dat diezelfde plannen in buurgemeente Zeevang zijn afgeschoten met dezelfde tegenargumenten.

Historische waarde

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen in samenwerking met het waterschap ingrijpende maatregelen treffen om de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn te versterken. Een ervan is de aanleg van een oeverdijk ter hoogte van Scharwoude als extra buffer maar tegenstanders vinden die te kolossaal. ,,Dat is een gedrocht, we willen zo’n zandvlakte met de afmetingen van een landingsbaan niet voor onze dijk’’, aldus tegenstander Gerrit Kraal.

De gemeenteraad van Koggenland sprak zich eind vorig jaar al kritisch uit tegen de oeverdijk maar wethouder Koos Knijn zei toen dat ’de afweging bij de provincie lag en dat Koggenland die te respecteren had’.

Nu liggen de kaarten anders omdat ook het college zich uitspreekt tegen de aanleg van de oeverdijk en dat maakt deze raad extra bijzonder. Met als gevolg dat dit besluit nu richting Haarlem gaat als zienswijze tegen het totaalplan van de dijkversterking.

Het actiecomité onder leiding van Marco Bolluijt toonde zich verheugd. ,,We zijn hier heel blij mee maar de strijd is nog niet gestreden’’, aldus Bolluijt. Ook Gerrit Kraal houdt een slag om de arm. ,,Maar dit is een goed begin.’’

22 jan. 2018

Niels Kreuk wint Martien Zandwijk Prijs

nieuwleestijd 1 min

Niels Kreuk wint Martien Zandwijk Prijs

1 min leestijd

Tulpenteler Niels Kreuk uit Andijk heeft de Martien Zandwijk Prijs gewonnen.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Deze milieuprijs is ingesteld door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), de ketenorganisatie voor de bloembollensector.

Niels Kreuk heeft zich het afgelopen jaar onderscheiden door zijn inzet voor verduurzaming, aldus voorzitter Kees Stoop van het Milieuplatform Bloembollen. ,,Hij heeft zich bijvoorbeeld sterk gemaakt voor innovaties op het gebied van waterzuivering en energiebesparing. Hij krijgt deze prijs niet alleen voor verduurzaming van zijn eigen bedrijf, maar omdat hij zich inzet voor de gehele sector.’’

De Martien Zandwijk Prijs is vernoemd naar de oprichter en eerste voorzitter van het Milieuplatform, de in 2013 overleden Martien Zandwijk. Hij was een groot voorvechter voor duurzame milieumaatregelen in de sector. De prijs, een sculptuur van glaskunstenaar Linda van Huffelen, werd Kreuk overhandigd door de weduwe Zandwijk die de sector een warm hart toedraagt.

Kreuk won in 2014 de Award Duurzaam Ondernemen Medemblik. Hij organiseert ook regelmatig uitjes voor bollenkwekers. Meer info: www.nielskreuk.nl

22 jan. 2018

’Meerdere bronnen van bromtoon West-Friesland’

nieuwleestijd 1 min

’Meerdere bronnen van bromtoon West-Friesland’

1 min leestijd

Mogelijk zijn er meerdere bronnen die leiden tot het hinderlijke lage geluid dat veel inwoners in West-Friesland wakker houdt.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Dat zegt Marcel van Vugt van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) over het onderzoek naar de storende ’bromtoon’ waarover honderden West-Friezen klaagden op Facebook, bij de Stichting Laagfrequent Geluid en bij deze krant. Van Vugt coördineert het onderzoek, dat nog niet is afgerond.

De RUD verrichtte metingen op de lijn tussen Hoorn en Medemblik en richting Andijk. Die metingen leverden in eerste instantie weinig op, maar bij Medemblik hoorde een onderzoeker het storende geluid ineens zélf. ,,Via zijn waarnemingen hopen we de komende weken gerichter metingen te kunnen verrichten’’, aldus Van Vugt. De bromtoon is niet voor iedereen hoorbaar, maar alleen voor mensen wier gehoor gevoelig is voor de lage tonen.

Conclusies wil Van Vugt nog niet trekken, maar hij merkt wel al op dat ’we niet uitsluiten dat er meerdere bronnen zijn die het geluid veroorzaken’. ,,Dat baseren we op het feit dat de meldingen die binnenkomen over het geluid heel divers zijn. Mensen melden steeds een brommend of zoemend geluid, maar het lijkt erop dat het niet overal om precies hetzelfde geluid gaat. Ook door de grote spreiding van de meldingen denken we dat er meerdere bronnen kunnen zijn.’’

De metingen van de RUD richten zich op het traceren van het zogeheten laagfrequent geluid. Maar die metingen verlopen moeizaam. ,,We kunnen alleen ’s avonds laat of ’s nachts meten, want het moet volledig stil zijn. We meten wel íets, maar we weten nog niet precies wat we nu eigenlijk waarnemen. Het is ook heel lastig om de bepalen uit welke richting het geluid komt, want voor mensen die het horen, voelt het alsof het overal om hen heen is.’’

De bromtoon zorgde eind vorig jaar voor flinke ophef in West-Friesland. Na een oproepje van een Hoornse vrouw op Facebook kwamen er honderden meldingen binnen van mensen die, net als de vrouw, óók last hebben van het zware, brommende geluid. Ook bij deze krant meldden zich mensen uit verschillende hoeken van de regio die zeggen slapeloze nachten te hebben door het constante gezoem.

22 jan. 2018

Interpolis selecteert 10 toptulpen

nieuwleestijd 1 min

Interpolis selecteert 10 toptulpen

1 min leestijd

Tien excellente tulpenkwekers zijn er officieel geselecteerd voor de verkiezing van de Interpolis Tulpenprijs 2018.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

In de proeftuin Zwaagdijk zijn de bollen op water gezet. Daar worden ze vanaf nu afgebroeid, zodat ze in volle bloei staan voor de verkiezing tijdens de Vaktentoonstelling die hier plaats heeft van 22 tot en met 25 februari.

De Vaktentoonstelling is een (internationaal) vaktechnisch platform voor tulpenkwekers, broeiers, exporteurs en teeltadviseurs. Kwekers uit West-Friesland en het Noordelijk Zandgebied wisselen er jaarlijks kennis en ervaring uit. Ook commerciële partners kijken er elk jaar met veel belangstelling naar uit.

Nominaties

De Interpolis Tulpen Top 10 bestaat uit geregistreerde rassen met een teeltoppervlakte tussen 0,5 en 5 hectare. De genomineerden zijn dit jaar: Bodybuilder van Borst Bloembollen BV, Dream Dance van Marax Tulips, Fire clay van G&K Reus, Honesty van BoLa Tulpenveredeling, Mercure Vertuco, Paul Mc Cartney van Remarkable, Red Stone van Marax Tulips, Replica van Hybris, Saami van Boots Quality Bulbs VOF en Tarzan van Borst Bloembollen BV.

Een van de nieuwste ontwikkelingen is dat tulpen niet langer op potgrond worden gezet maar op water. ,,Dat is de toekomst’’, zegt Willem Snoeker van Interpolis. ,,Het gebruik van water is schoner en duurzamer dan potgrond. Door water en UV-lampen te gebruiken, beperken ondernemers het risico rondom schimmels, bacteriën en virussen.’’ Dat Interpolis zijn naam aan de verkiezing verbindt, heeft een reden. Snoeker: ,,Kwaliteit produceren vraagt voortdurend aandacht en daarin is deze sector goed in. Door samen te werken en kennis te delen, wordt er steeds vooruitgang geboekt. De eisen van de klant en overheid worden steeds scherper en het teelt en verwerkingsproces steeds complexer. Door intensieve samenwerking maakt deze sector het verschil. Interpolis wil daarin een actieve rol spelen.’’

De winnaar van de winnende tulp wordt vrijdag 23 februari bekendgemaakt. De prijs geldt als een prestigieuze titel en wordt vastgesteld door een onafhankelijke jury. Info: www.vaktentoonstellling.nl

22 jan. 2018

Garage De Egel verhuist naar pand Kareltrans by Junior

nieuwleestijd 2 min

Garage De Egel verhuist naar pand Kareltrans by Junior

2 min leestijd

Garage De Egel verhuist eind februari, begin maart van het pand op de hoek Keern-Provincialeweg naar Factorij 3. Eigenaar Andre de Jong investeert flink in een nieuwe start, in een deel van het gebouw van Kareltrans by Junior. Niet uit luxe. ,,De hele autobranche heeft het lastig, maar je kunt niet stilstaan, je moet door’’, zegt De Jong.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Zelf heeft hij vijf jaar geleden De Egel Banden overgenomen, in het pand uit 1950, waar ooit de eerste vestiging van Mercedes garage Centraal zat. Het markante gebouw bleef eigendom van Henrie van Tol en Nico Struving. De Jong huurt het. Hij zat er nog maar een jaar in, toen hij de noodklok luidde over gemeentelijke plannen die er toen waren om het Keern te veranderen in een fiets- en wandelboulevard met een tunnel voor langzaam verkeer onder de Provincialeweg. Die plannen zijn op de lange baan geschoven, maar ze liggen in het stadhuis nog wel voor het grijpen in de la.

De mogelijkheid dat de ingang van de tunnel de bereikbaarheid van zijn bedrijf verder zou verminderen, terwijl de afslag naar het Keern vanaf de Provincialeweg al eerder was afgesloten, was echter niet de directe aanleiding om te verhuizen. ,,Ik was al aan het rondkijken, met het oog op de toekomst. Het is hier oud en ik kon hier niet goed uit de voeten. Waar we heengaan is het qua oppervlak misschien iets kleiner, maar logistiek veel beter. Ik ga daar naar acht volledige bruggen, waarvan drie grotere voor campers en dergelijke. Hier heb ik er vijf, en niet eens volledig.’’

Speurtocht

Op zijn speurtocht naar een nieuwe stek vielen verschillende locaties af. ,,Te groot, te klein, te duur. Liefst wilde ik niet huren, maar kopen.’’

Toch werd het huur. Hij en Junior Karel vonden elkaar. Junior had de voormalige garage van Ten Boekel en Bakker in 2013 na een metamorfose in gebruik genomen voor de verkoop van exclusieve personenauto’s, maar het pand was altijd al te groot voor hem. ,,De helft gebruikte ik als een opslagruimte voor auto’s en ook het magazijn stond al jaren leeg’’, vertelt Junior Karel.

De komst van De Egel is dan ook een mooie invulling van de loze ruimte. Het garagebedrijf neemt ongeveer de helft van het pand in gebruik, het deel met de showroom blijft gewoon Kareltrans by Junior. Beide bedrijven krijgen een aparte ingang. Ook voor het oog zijn het straks twee aparte ondernemingen.

André de Jong hoopt dat hij er begin maart in zit. Eind maart moet hij het pand aan het Keern hebben verlaten. Het is inmiddels te koop is gezet voor 675.000 k.k.

Naamswijziging

De Jong loopt nog te dubben over een nieuwe naamswijziging. De Egel Banden en Autotechniek was al omgedoopt tot Garage De Egel. ,,Veel mensen zien ons van oudsher nog steeds als bandenbedrijf. Daar willen we vanaf. Banden zijn nog steeds een specialisme van ons, maar er valt geen cent mee te verdienen. We zijn een professioneel, allround vakgarage en doen alles op het gebied van reparatie en onderhoud, van auto’s en motors tot campers en caravans.’’

Even overwoog hij zich aan de Factorij te vestigen als De Jong Garagebedrijf, maar hij denkt toch dat het niet slim is een bekende naam als De Egel overboord te zetten, ook al ligt de oorsprong van die naam in een garage aan de Egelantierstraat in Amsterdam. ,,Ik ben nog een beetje in dubio. Misschien wordt het De Egel Autoservice.’’

22 jan. 2018

De Baanbreker zoekt nieuwe vrijwilligers

nieuwleestijd 1 min

De Baanbreker zoekt nieuwe vrijwilligers

1 min leestijd

De Baanbreker in Enkhuizen, een leerwerkbedrijf voor mensen met beperkingen, is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige medewerkers. Nodig zijn onder meer chauffeurs voor het halen en brengen van mensen op maandag en dinsdag, medewerkers voor de kunstwinkel in het weekend en voor de meubelwerkplaats in Hoorn.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Bij De Baanbreker krijgen mensen met een beperking dagbesteding. Dit zijn mensen met een GGZ-achtergrond, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alle projecten van De Baanbreker draaien op vrijwilligers.

Zij werken op verschillende locaties van De Baanbreker in Enkhuizen, maar ook in Hoorn. Onder de organisatie vallen in Enkhuizen een kringloopwinkel, een kunstwinkel, een dak- en thuislozenproject, een keramiekatelier, een activiteitencentrum, en in Hoorn een meubelwerkplaats en een kunstatelier.

Elke activiteit vraagt om ander vrijwilligerswerk. Sommigen helpen als chauffeur, anderen knappen meubels op, koken, helpen in de winkel of regelen het marktplaatsbeheer. En natuurlijk begeleiden vrijwilligers de mensen die voor dagbesteding langskomen. Alle vrijwilligers werken op vastgestelde tijden: van een paar uur tot meerdere dagen per week of per maand.

Vrijwilligersfuncties bij De Baanbreker zijn op de website www.baanbrekerenkhuizen.nl te vinden. Aanmelden kan per mail via info@baanbrekerenkhuizen.nl of telefonisch via 0228-317416. De Baanbreker is gevestigd aan de Harpstraat 3-5 in Enkhuizen.

22 jan. 2018

Het Mozaïek in Enkhuizen krijgt noodlokalen op speelplein

nieuwleestijd 2 min

Het Mozaïek in Enkhuizen krijgt noodlokalen op speelplein

2 min leestijd

Enkele buurtbewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de komst van twee noodlokalen links van basisschool Het Mozaïek aan de Toereppel in Enkhuizen. De units slokken een deel van het speelplein van de onderbouw op dat ook na schooltijd door kinderen wordt gebruikt. Ook het schoolbestuur had liever gezien dat de lokalen rechts van de school waren gekomen, maar dat staat de gemeente niet toe.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

De noodzaak van de extra lokalen staat volgens schooldirecteur Maurice de Graaff buiten kijf. ,,We zitten met zo’n 270 leerlingen als haringen in een ton. De noodlokalen hadden we vijf jaar geleden al nodig, maar dat is door procedures verlaat. Een paar jaar geleden konden we door ruimtegebrek ons speellokaal niet gebruiken en vorig jaar gebruikten we noodgedwongen de personeelsruimte voor onze kleuters.’’

De school vroeg vergeefs toestemming aan de gemeente om de noodlokalen rechts van de school te plaatsen waar de fietsenrekken staan. ,,Deze locatie is niet geschikt voor het plaatsen van de units. Het tijdelijke gebouw had boven de beschoeiing geplaatst moeten worden. Vervolgens hadden er allerlei maatregelen genomen moeten worden, om te zorgen voor een goede constructie (heien, beton storten, et cetera)’’, legt Wendy Pranger van de gemeente uit. ,,Mede daarom is ervoor gekozen om aan de andere kant van de school de units te plaatsen.’’

De plek links waar de noodlokalen nu komen, was het alternatief dat Het Mozaïek als antwoord terugkreeg. ,,Wij hebben onze knopen geteld’’, aldus De Graaff. ,,We hebben nu tenminste zicht op de lokalen. Al is dit wel een oplossing voor het probleem dat al op zijn hoogtepunt is geweest. Ons leerlingaantal daalt al licht en zal ook de komende jaren verder dalen.’’

Onder buurtbewoners bestaat de vrees dat de noodlokalen juist voor meer leerlingen en meer verkeersoverlast gaat zorgen, doordat ouders die hun kroost naar school brengen lukraak hun auto op de Toereppel en De Tip parkeren. Volgens de gemeente hebben tot nu toe twee bewoners officieel bezwaar aangetekend. Dit kan nog tot en met 26 januari.

,,De school wordt te groot, het wordt te druk in onze straat’’, zegt Ron Pietersz van de Toereppel, die bezwaar heeft gemaakt. ,,Wij houden de noodlokalen niet tegen, dat gaan we niet redden. Maar we hopen door ons bezwaar dat er iets gebeurt aan de verkeersoverlast in onze buurt.’’

Grote mond

Schooldirecteur De Graaff heeft begrip voor de buurtbewoners. ,,We leven in een vrij land en dus mogen zij bezwaar maken. Veel ouders brengen en halen hun kinderen hier met de auto. Dan stroopt het op in de Toereppel. Wij spreken ouders er wel eens op aan als zij foutparkeren en te hard rijden, maar dan krijg je een grote mond of men zegt ja en amen, en doet het vervolgens weer.’’ De Graaff vindt dat ook de gemeente hierin als verkeershandhaver een rol heeft.

22 jan. 2018

Kamerlid Rog en scholieren De Dijk Medemblik steken iets op

nieuwleestijd 1 min

Kamerlid Rog en scholieren De Dijk Medemblik steken iets op

1 min leestijd

Leerlingen van De Dijk hebben deze morgen een interessant lesje maatschappijleer. Kamerlid Michel Rog is naar de enige school voor voortgezet onderwijs in Medemblik afgereisd om de leerlingen een inkijkje te geven in het dagelijks leven van een fulltime volksvertegenwoordiger.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

De CDA’er op zijn beurt steekt weer zijn voelsprieten uit in de samenleving. Rog vertelt dat hij per week drie lange vergaderdagen in Den Haag heeft en verder veel het land in trekt om in het onderwijsveld, zijn specialisme, te horen wat er speelt.

Compromissen

Hij laat weten dat hij met het CDA in de coalitie meer invloed kan uitoefenen, onder meer door mee te schrijven aan de onderwijsparagraaf van het regeerakkoord. „Maar je moet altijd compromissen sluiten.”

Vragen komen er over zijn inkomen (’dat kan je zelf gemakkelijk opzoeken’), zijn auto (’een tweedehandse op milieuvriendelijk gas’) en zijn woning (’de kinderen hebben een eigen kamer’).

De stelling dat iedereen met een mavo-diploma door moet kunnen naar de havo (nu worden eisen aan de cijfers gesteld) noemt hij interessant, omdat dat een thema is in de Tweede Kamer. Leerlingen vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt, anderen zien het bezwaar dat de havo gewoon niet voor iedereen is weggelegd.

22 jan. 2018

Massaal vuilvissen aan de Hoornse kustlijn

nieuwleestijd 2 min

Massaal vuilvissen aan de Hoornse kustlijn

2 min leestijd

De Hoornse kustlijn ondergaat binnenkort een grote schoonmaakbeurt. Jeroen van Apeldoorn, onder meer de havenmeester van Marina Kaap Hoorn, nam het initiatief, waarbij veel bedrijven en particulieren aanhaakten.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Het is de Hoornse ’plastic soup’, de troep die in het water drijft en langs de kustlijn verstrikt raakt in de beplanting en de stenen. ,,Ik stoor me er vreselijk aan’’, zegt Van Apeldoorn, die woont op het stalen motorschip de Derra en die dus dagelijks met het vuil geconfronteerd wordt.

,,Er waait een hoop vanaf het land het water in aan plastic en andere rommel. Wat me opvalt, is dat er heel veel troep blijft zitten tussen de stortsteen langs de kustlijn. Als ik het zie, ruim ik het altijd op, maar er blijft natuurlijk heel veel liggen. Alleen in mijn eigen haven haal ik er altijd zo een paar zakken vuil uit.’’

Van Apeldoorn, sinds maart ook eigenaar van het bunkerschip Atalante dat aan het Oostereiland ligt, deed onder meer via Facebook een oproep aan bedrijven die zelf ook boten hebben, voor een grote opruimactie. Daar werd goed op gereageerd.

,,Ik woon op het water, ik doe het uit persoonlijke betrokkenheid. Er waren meteen drie bedrijven die ik goed ken, die wilden meedoen, maar het worden er steeds meer, ook particulieren willen meedoen. Vanuit de politiek werd ook gereageerd, maar daar koppel ik het liever niet aan. We krijgen wel steun van Nederland Schoon en de gemeente Hoorn, met vuilniszakken en prikkers en dergelijke.’’

Het is de bedoeling dat de actie op 4 maart wordt gehouden, al kan dat ook 11 maart worden. De precieze datum wordt nog bepaald en is mede afhankelijk van het weer. ,,Ik wilde het in ieder geval doen voor het vaarseizoen weer begint. En als het gras en het riet weer hoog staan, wordt het ook moeilijker om het vuil te vinden.’’

Schouwburg

Het is de bedoeling om te starten bij durfsportcentrum Volt aan de Schelphoek. ,,Daar beginnen we met een kop koffie. Er wordt daarna een rondje gemaakt met boten en schepen en ook kan er over de keien gelopen worden om daar de troep weg te halen. Als er genoeg deelnemers zijn kunnen we het zo verdelen dat de hele kustlijn wordt schoongemaakt, tot aan Schouwburg het Park aan toe.’’

Van Apeldoorn sluit niet uit dat de actie wordt herhaald, al kan hij daar nu nog niet veel over zeggen. ,,Het kan best zijn dat we nu de rommel weghalen die zich de afgelopen vijf jaar langs de kust heeft verzameld en dat het een hele tijd goed gaat. Maar het kan ook best zijn dat we het in het najaar nog eens doen.’’

22 jan. 2018

Nieuwe gasloze wijk in Hoogkarspel

nieuwleestijd 1 min

Nieuwe gasloze wijk in Hoogkarspel

1 min leestijd

Zeker negentig woningen komen er in het vijfde en laatste deel van Reigersborg Zuid tussen de Streekweg en de Binnenwijzend in Hoogkarspel. ,,Het kunnen er ook honderdtien worden’’, zegt Bert Bommer van ZeemanVastgoed die het plan op de ruim tien hectare gemeentegrond ontwikkelt. ,,We zijn hierover nog volop in overleg met de gemeente en de provincie.’’

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.