Waterland uitgelicht

Uitgelicht

Waterland uitgelicht

100 ARTIKELENNIEUW (100)
15 dec. 2017

Kazerne Broek in Waterland mogelijk verplaatst

nieuwleestijd 2 min

Kazerne Broek in Waterland mogelijk verplaatst

2 min leestijd

Het duurde meer dan vijftien jaar voordat de nieuwe brandweerkazerne in Broek in Waterland er eindelijk stond en het is nog geen jaar geleden dat hij eindelijk in gebruik werd genomen. Maar de gemeente Waterland houdt er ernstig rekening mee dat hij over een paar jaar alweer moet worden verplaatst. Waar naartoe is nog onduidelijk.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Dat heeft alles te maken met de mogelijke komst van een onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland. Het is nog niet zeker dat dat plan doorgaat, maar bronnen bij de gemeente Waterland gaan ervan uit dat die er wel degelijk komt. De provincie Noord-Holland heeft inmiddels, samen met onder meer de Dorpsraad Broek in Waterland, zo veel tijd en energie gestoken in onderzoek naar een onderdoorgang dat ze eigenlijk niet meer terug kan, zo is de gedachte.

Woningen

In verschillende varianten van de onderdoorgang ligt het verdiepte deel van de N247 wat zuidelijker dan de huidige weg. Daar staan nu enkele woningen en de nieuwe brandweerkazerne. Die bebouwing zal moeten verdwijnen of verplaatst. De bewoners van in elk geval één van de woningen hebben hun huis al eens in de verkoop gehad en hebben aangegeven dat ze het nog steeds willen verkopen. De kans is groot dat de provincie het koopt.

Het lot van de andere woning en de brandweerkazerne is nog onduidelijk en is mede afhankelijk van welke variant van een onderdoorgang uiteindelijk wordt gekozen. Als gekozen wordt voor een slankere variant hoeft de kazerne wellicht maar een aantal meters te worden verplaatst, maar als de keuze valt op een brede variant met meerdere rijstroken, moet mogelijk een geheel nieuwe locatie worden gezocht voor de kazerne.

De onzekerheid rondom de kazerne weerhoudt de gemeente er niet van om nog een nieuwe investering te doen in het gebouw van ruim 60.000 euro ten behoeve van duurzaamheid. In de gemeenteraadsvergadering van deze week diende WaterlandNatuurlijk een motie in om die investering niet te doen omdat het ’weggegooid geld’ zou zijn als de kazerne inderdaad verplaatst moet worden. De motie kreeg echter geen steun van de meerderheid.

De provincie besluit naar verwachting in de zomer van volgend jaar of de onderdoorgang er komt en zo ja welke variant het wordt. Op dit moment wordt gewerkt aan een zogenoemde maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Daarin worden de voor- en nadelen onderzocht van een project, niet alleen op de directe omgeving, maar voor een groter gebied of zelfs het hele land. Het gaat dan om financiële, maar ook om maatschappelijke effecten en de gevolgen voor natuur en milieu. Dat onderzoek neemt een maand of vier in beslag.

15 dec. 2017

Lange Ben in Monnickendam wordt geen monument

nieuwleestijd 1 min

Lange Ben in Monnickendam wordt geen monument

1 min leestijd

De voormalige visrokerij Lange Ben in het centrum van Monnickendam wordt geen monument. Tenminste niet als het aan de gemeenteraad van Waterland ligt. Wat de raad betreft kan de firma Hakvoort, die eigenaar is van het pand, verder met de plannen om het te slopen en er nieuwe winkels en appartementen te realiseren.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Over die plannen is Hakvoort al jaren met de gemeente in gesprek, maar door toedoen van de Vereniging Oud Monnickendam (VOM) leek er opeens een kink in de kabel te komen. De VOM was van mening dat het pand grote historische waarde heeft en vroeg de gemeente het aan te wijzen als monument zodat het behouden blijft. Nadat een deskundige onderzoek had gedaan naar de monumentwaardigheid van het pand, leek dat ook inderdaad te gebeuren.

Maar de meerderheid van de gemeenteraad vindt het ’onbehoorlijk om tijdens langjarige onderhandelingen over het bouwplan het pand opeens de status van monument te geven’. De VVD en WaterlandNatuurlijk dienden een motie in waarin ze het college van b en w verzoeken af te zien van het toekennen van de monumentenstatus en met Hakvoort verder in overleg te gaan over realisering van zijn bouwplan. Monumentwaardige onderdelen van het gebouw moeten wel bewaard blijven en elders worden opgeslagen. De motie werd gesteund door het CDA, D66 en de PvdA en kreeg dus een ruime meerderheid. GroenLinks en SP stemden tegen.

De kans bestaat dat de VOM bezwaar aantekent tegen het besluit van de raad en dat het lot van de Lange Ben uiteindelijk wordt bezegeld in de rechtszaal. Wethouder Jelle Kaars voorziet dat de gemeente dan nat zal gaan, maar Hakvoort heeft laten weten daar niet bang voor te zijn.

15 dec. 2017

’Fusie Beemster moet Purmerend niets kosten’

nieuwleestijd 1 min

’Fusie Beemster moet Purmerend niets kosten’

1 min leestijd

Een fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend moet de inwoners van de marktstad niets kosten. Die boodschap gaf Bert Meulenberg van de Stadspartij burgemeester Don Bijl mee. Volgens Bijl zijn er op de langere termijn alleen voordelen te behalen.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

De commissie algemene zaken van Purmerend zou donderdagavond de al enkele jaren bestaande ambtelijke samenwerking tussen de twee gemeenten bespreken, maar dat rapport is inmiddels ingehaald door het voornemen van Beemster om ook bestuurlijk te fuseren met de gemeente Purmerend. Min of meer gedwongen, want de plattelandsgemeente heeft grote moeite om financieel het hoofd boven water te houden.

In principe is Beemster welkom bij Purmerend, bleek tijdens de vergadering. Wat Jan Peter Dompeling (VVD) betreft is de fusie een ’natuurlijk proces’. ,,Het is te vroeg om nu al de bruidsschatten te verdelen, laten we het eerst eens worden over de manier waarop gefuseerd kan worden.’’

Maar de financiële situatie van Beemster is daarbij wel een dingetje, mede na uitlatingen van Beemster burgemeester Joyce van Beek over financiële tegenvallers en slecht bestuur in deze krant. ,,Wat voor lijken zitten er nog meer in de kast?’’, wilde Meulenberg weten. Onafhankelijk raadslid Ernst van Damme vond het daarentegen van realiteitszin getuigen dat Beemster niet meer zelfstandig verder wil.

,,Het is duidelijk dat we alle voor- en nadelen op een rij moeten zetten’’, reageerde burgemeester Bijl. ,,Dat moet netjes en zorgvuldig gebeuren.’’ Wat hem betreft is het feit dat de twee gemeenten al ambtelijk samenwerken, een groot voordeel om de fusie op redelijk korte termijn te beklinken. ,,Dat kan in twee, drie jaar geregeld zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de Beemsterlingen bij ons in goede handen zijn, en dat wij ons comfortabel voelen met Beemster.’’

15 dec. 2017

Parttime ondernemen om uit bijstand te komen

nieuwleestijd 1 min

Parttime ondernemen om uit bijstand te komen

1 min leestijd

De gemeente Edam-Volendam wil zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Zelfs partime ondernemers behoort voor deze doelgroep tot de mogelijkheden.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Dat staat in de re-integratieverordening, die mede gebaseerd is op de eindscriptie van projectmedewerker Soraya Koning. Het rapport is vooral bedoeld om lokale bedrijven inzicht te geven in wat er allemaal mogelijk is bij het in dienst nemen van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of die door ziekte of andere omstandigheden in de bijstand zitten. Anderzijds is de verordening, die in januari door de raad wordt besproken, informatief voor mensen die willen re-integreren op de arbeidsmarkt.

Door de invoering van de (landelijke) Participatiewet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor ondersteuning van inwoners met een arbeidsbeperking bij het vinden van werk of een andere zinvolle dagbesteding. Edam-Volendam wil lokale bedrijven ’instrumenten’ aanreiken die het mogelijk maken mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen. „Denk aan subsidies vanuit het Rijk die beschut werk binnen het bedrijf mogelijk maken”, zegt wethouder zorg Vincent Tuijp.

Braillelezer

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld geld krijgen voor aanpassingen van de werkplek, het plaatsen van een lift of zelfs het inhuren van een braillespecialist. Daarbij heeft de gemeente vier jobcoaches in dienst genomen, die de werknemers plaatsen bij bedrijven en hen persoonlijke ondersteuning geven.

Edam-Volendam kiest niet voor de makkelijkste weg. Zo is de gemeente uit het regionale samenwerkingsverband Baanstede gestapt en treden de 88 voormalige wsw’ers (wet sociale werkvoorziening) per 1 januari in dienst bij de stichting Werkplus, die direct onder de gemeente valt. „Het is een uitdaging voor ons”, weet Tuijp. „Gelukkig is de bereidheid van lokale bedrijven groot, We kunnen veel mensen kwijt, zoals bij de social firm Soci-Com in Edam, maar wij denken dat er nog veel meer bedrijven bij betrokken kunnen worden.”

Om meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen, maakt de gemeente het mogelijk om partime te ondernemen. De bijstandsuitkering fungeert als financieel vangnet. Tuijp: „Er is geen druk van ’ik moet slagen’. Het mooiste is natuurlijk als het uitgroeit tot een volwaardig bedrijf, maar voor mensen met een beperking kan twintig uur per week werken ook meer dan genoeg zijn.”

14 dec. 2017

Opvang aan Etserstraat blijft

nieuwleestijd 1 min

Opvang aan Etserstraat blijft

1 min leestijd

De tijdelijke opvang van jongeren door welzijnsstichting Clup aan de Etserstraat in Purmerend blijft vooralsnog open. Bewoners meldden deze week dat de opvang per 1 maart sluit, maar dat berust op een misverstand, zegt Miranda van den Berge van Clup.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Per 1 december is wel de opvanglocatie aan de Beemsterburgwal gesloten, en een pand aan de Scheldestraat wordt vanaf 1 januari niet meer gebruikt voor tijdelijke opvang. De bewoonster die daar nu verblijft, gaat het pand direct van de eigenaar huren en komt dus niet op straat te staan.

De twee schoolgebouwen aan de Etserstraat en Luitje Broekemastraat blijven, zolang er geen ontwikkelplannen zijn, open. ,,Wel moeten twee mensen die nu tijdelijk worden opgevangen in de Etserstraat, daar per 1 maart weg.’’ Volgens Van der Berge gaat het immers om tijdelijke opvang van in principe een half jaar om mensen de tijd te geven naar andere woonruimte te zoeken, en verblijven deze bewoners er al veel langer.

14 dec. 2017

Op weg naar feest van 444 maanden

nieuwleestijd 2 min

Op weg naar feest van 444 maanden

2 min leestijd

Een gedichtenwedstrijd, een poëziebundel en een feest. Dichterskring Waterland bestaat op 15 april precies 444 maanden, en laat dat bijzondere jubileum niet ongemerkt voorbijgaan.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Een normale vereniging houdt een 25- of 50-jarig bestaan aan als reden voor een feestje, maar van een dichterskring mag iets meer vrijheid worden verwacht. Die drie vieren staan ook letterlijk voor het vieren van het feest. ,,We dachten aanvankelijk dat we op 16 april begonnen, vier maal vier plus vier’’, legt dichter Pieter van der Kooij uit. ,,Dat was helemaal perfect geweest, maar we hadden ons een dag vergist. Maar 444 maanden is ook heel leuk. Veel mensen weten niet een twee drie hoeveel jaar dat is: 37. Dat is best een kenmerkende leeftijd.’’

,,De meeste dichterskringen halen het niet’’, zegt voorzitter Thea de Hilster van Dichterskring Waterland niet zonder trots. Zelf zit ze er overigens nog niet vanaf het begin bij. Evenals Van der Kooij werd ze een kleine tien jaar geleden lid. ,,Maar Gerda Hooijberg is er bijna sinds het begin in 1981 bij. Die heeft 442 van de 444 maanden meegemaakt.’’

Taal Lokaal, verzamelbundels, samenwerkingen met onder meer muziekverenigingen Crescendo en een poëzierubriek op LOVE radio in Volendam behoren tot de wapenfeiten van de dichterskring. ,,De Zorgcirkel en het Waterlandziekenhuis zijn onze trouwste supporters’’, vult Van der Kooij het lijstje aan. ,,Daar hangen regelmatig gedichten van onze leden.’’

Maar ook dieptepunten waren er, met name door het overlijden van enkele leden, waaronder aanjager Ger Belmer. Zijn inbreng bij bijvoorbeeld de organisatie van Taal Lokaal wordt nog altijd node gemist. De Hilster: ,,Hij had zoveel contacten.’’

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het jubileumfeest in volle gang. Afgelopen maand stond De Hilster voor de klas bij enkele scholen voor voortgezet onderwijs, om dichtles te geven. ,,We kwamen al vrij snel op het idee om de jeugd te betrekken’’, zegt Van der Kooij. ,,Momenteel zijn we toch wat seniore mensen. Ons jongste lid is een jaar of veertig. Daarom hebben we voor het voortgezet onderwijs de dichtwedstrijd ’Je bent jong en je dicht wat’ uitgeschreven. Daar doen vijf scholen aan mee.’’

Dat moet uiteindelijk vijftien beste gedichten opleveren die in de nieuwe bundel van Dichterskring Waterland worden opgenomen. Per school wordt een eindwinnaar aangewezen, en daaruit wordt weer het allerbeste schoolgedicht geselecteerd. Die wordt bovendien op muziek gezet. ,,Dat moet een rapnummer worden.’’

Alle inwoners van Waterland kunnen bovendien meedoen aan een dichtwedstrijd met als thema ’Waterland poëzie’. ,,We hebben expres gekozen voor een heel ruim begrip’’, zegt De Hilster. ,,Dat kan over van alles gaan.’’

Inwoners van Waterland kunnen tot 1 januari een gedicht insturen naar e-mailadres 444@dichterskringwaterland.nl. Op de website dichterskringwaterland.nl zijn de regels te vinden waaraan de gedichten moeten voldoen. Een jury, met onder meer wethouder Eveline Tijmstra en oud-boekhandelaar Joop van den Hoorn, maakt een selectie uit de inzendingen en wijst de mooiste gedichten aan. Ook hierbij wordt het beste gedicht op muziek gezet door Peter Wagenaar, en wordt het gezongen door een koor tijdens het jubileumfeest op 15 april.

,,Ook die komen in de nieuwe verzamelbundel. En het winnende gedicht komt op een prominente plek in de stad te hangen’’, zeggen De Hilster en Van der Kooij. ,,Het is de eerste keer dat we zo’n wedstrijd houden, maar er zijn genoeg mensen in Waterland die prachtige gedichten kunnen maken. De eerste inzendingen zijn al binnen.’’

Het feest zelf wordt gevierd in café Lansdael op de Koemarkt. Niet in de vertrouwde proeverij Bakker, de vaste stek van Dichterskring Waterland. ,,Dat is helaas te klein.’’

14 dec. 2017

Hegger: ’Illegale bewoners kiezen bewust voor risico’

nieuwleestijd 1 min

Hegger: ’Illegale bewoners kiezen bewust voor risico’

1 min leestijd

De mensen die illegaal in bedrijfspanden wonen, nemen bewust het risico dat ze door de gemeente ontruimd worden. Dat zei wethouder Mario Hegger donderdagavond tijdens de vergadering van de commissie algemene zaken van Purmerend.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Wederom werd daar het gebrek aan huisvesting - al dan niet tijdelijk - van jongeren besproken. Dinsdag was er al een vergadering met wethouder Eveline Tijmstra over de inhoudelijke kant van jongerenopvang, nu stond de de gemeentelijke handhaving bij illegale bewoning van bedrijfspanden centraal.

Twee panden wil de gemeente per 1 januari ontruimen. Daar woont een dozijn mensen die er niet in slagen om elders in Purmerend op een legale manier woonruimte te vinden. Veel partijen zijn het erover eens dat er pas handhavend opgetreden zou moeten worden als de bewoners een reële kans op alternatieve woonruimte hebben. Bijvoorbeeld wanneer de 70 containerwoningen eindelijk worden neergezet bij de McDonald’s aan de Verzetslaan, een plan waar de gemeente al twee jaar mee worstelt, stelde Bert Meulenberg (Stadspartij) voor.

Maar volgens zijn partijgenoot Hegger is een wettelijke uitspraak van de Raad van State, die onlangs bepaalde dat de gemeente tot ontruiming mag overgaan, bindend. Uitstel van handhaving kan er volgens de wethouder toe leiden dat de bewoners opnieuw een juridische strijd aangaan.

Ook tientallen mensen die elders op de Baanstee onderdak hebben gevonden, kunnen erop rekenen dat ze vroeg of laat door de gemeente op straat worden gezet. Volgens Hegger zorgen ze voor overlast op het bedrijventerrein. ,,Dit is niet het makkelijkste publiek.’’

Thijs Kroese (PvdA) vreest dat het ontruimen van deze groep de gemeente juist met extra problemen zal opzadelen. ,,Als er 50 mensen bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend op de deur klopt, heb je een probleem.’’ Hegger erkende dat een deel van de illegale bewoners zorg of begeleiding nodig hebben. ,,Maar ze hebben allemaal een brief gehad dat ze er illegaal wonen.’’

14 dec. 2017

Tuinkamer rustpunt tijdens renovatie flats

nieuwleestijd 1 min

Tuinkamer rustpunt tijdens renovatie flats

1 min leestijd

Een koffieochtend, een workshop elektrisch koken of gezamenlijk kerststukjes maken. Tussen de Mercuriusflats aan de Mercuriusweg in Purmerend staat De Tuinkamer, een tijdelijk buurt- en inloophuis voor de flatbewoners.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Twee van de vier flats worden momenteel ingrijpend opgeknapt, en dat levert voor de bewoners de nodige overlast op. ,,Daarom heeft Intermaris samen met aannemer Hemubo en stichting Kleinschalige Culturele Producties deze inloop tot stand gebracht’’, legt Marije Zuurbier van Intermaris uit. ,,De bewoners kunnen even tot rust komen of aan een activiteit meedoen, en bovendien leren ze elkaar op deze manier beter kennen.’’

Bij de workshop kerststukjes maken zijn drie bewoners aangeschoven. Jan en Afra van Veen en Marijke Kreetz hebben de renovatie van hun woning er al opzitten, maar komen nog steeds af en toe langs bij De Tuinkamer. Een paar maanden geleden, toen hun huizen aan de beurt waren, was het echter een welkom toevluchtsoord.

,,Op de eerste dag had ik meteen elf man in huis’’, kijkt Kreetz terug op die dagen. ,,Die renovatie was vreselijk, dat wil je niet weten. Maar nu ziet de binnenboel er geweldig uit. Ik ben er heel content mee.’’ Bij het maken van haar kerststukje heeft ze hulp gekregen van de anderen, geeft ze toe. ,,Ik kan er zelf niks van’’, lacht ze. ,,Maar met wat hulp ziet het er toch heel mooi uit.’’

Jan van Veen heeft de smaak te pakken en begint aan zijn tweede exemplaar. Ook hun woning ziet er weer als nieuw uit. ,,Maar af en toe lopen we nog wel even binnen’’, zegt Afra. ,,Binnenkort houden we ook onze jaarlijkse kerstborrel hier, in plaats van in de centrale hal.’’

14 dec. 2017

IJslands anti-drankmodel heeft een naam: Lef

nieuwleestijd 1 min

IJslands anti-drankmodel heeft een naam: Lef

1 min leestijd

Het IJslandse model dat Edam-Volendam gaat hanteren om het drank- en drugsgebruik onder jongeren terug te brengen heeft een naam: Lef.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

IJsland boekt spectaculaire resultaten in het terugdringen van alcohol-, drugs- en nicotinegebruik onder jongeren. Het beleid is niet gebaseerd op verbieden en straffen, maar op het bieden van alternatieven. Zo krijgen jongeren van de regering een activiteitenkaart, die ze in kunnen ruilen bij sportclubs en culturele instellingen.

Edam-Volendam zet vol in op het IJslandse model, dat in de gemeente de naam ’LEF’ krijgt. Want, zo verklaren wethouder Vincent Tuijp en burgemeester Lieke Sievers, er is lef voor nodig om mee te doen met het project en om ’nee’ te zeggen tegen zitjes, drankfeestjes zonder ouderlijk toezicht, en andere verleidingen als drugs en online gokken.

Eerdere pogingen om de ’zitjesproblematiek’ aan te pakken zijn volgens Tuijp gestrand ’omdat er nooit is doorgepakt’. Maar nu is het college ervan overtuigd dat de heersende cultuur van ’erbij willen horen’ doorbroken kan worden, met hulp van de ouders. Sievers: ,,De generatie die nu jonge kinderen heeft zegt: tot hier en niet verder. Er zijn al wijken in Volendam waar men geen zitjes toelaat. Steeds meer ouders zien de risico’s in. Hoe makkelijk het bijvoorbeeld is om online te gokken. We willen er naartoe dat jongeren straks zeggen: het is ’in’ om sportief te zijn, het is hip om vrijwilligerswerk te doen.’’

In diverse gemeentelijke nota’s, zoals de sportnota en de nieuwe nota Leefstijl, is of wordt geld vrijgemaakt voor LEF. Daarbij is er volgens Tuijp veel medewerking van verenigingen en de horeca en mag de gemeente nu optreden bij overlast door zitjes. Ook al staan alle lichten op groen, LEF wordt een meerjarenplan. Tuijp: ,,We hoeven niet de illusie te hebben dat het probleem volgend jaar is opgelost, er gaan jaren overheen.’’

Uit cijfers van de GGD blijkt dat jongeren in Edam-Volendam de laatste jaren minder zijn gaan drinken, maar nog altijd meer dan leeftijdsgenoten in de regio.

14 dec. 2017

’Mijn blaas is ook 63 jaar oud’

nieuwleestijd 1 min

’Mijn blaas is ook 63 jaar oud’

1 min leestijd

De maat is vol bij de buschauffeurs. En hun blaas ook. De chauffeurs van vervoersbedrijf EBS voerden donderdag op ludieke wijze actie voor fatsoenlijke (plas)pauzes. ,,Je gaat racen om even te kunnen plassen.’’

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

’Ik wil niet zeiken, maar wel een plaspauze’, staat met grote letters op de dixie achter de auto van FNV Streekvervoer-leden Veronika Teunissen en Jolien de Graaf Bierbrauwer. De ’dixie-route’ gaat van Hoorn naar Amsterdam met tussenstops in Edam, Volendam en Zaandam en is bedoeld om aandacht te vragen voor een serieus probleem: de hoge werkdruk van buschauffeurs. Zij draaien vaak diensten van vier uren aan één stuk en door een steeds strakkere dienstregeling schieten de (wettelijk verplichte) pauzes er bij in.

,,De rijtijden worden steeds krapper en met name de jonge chauffeurs willen niet te laat aankomen of vertrekken, dus gaan ze heel hard rijden of ze nemen gewoon geen pauze’’, zegt Roy Hoebe, een ervaren buschauffeur uit Volendam. ,,Zelf doe ik er niet aan mee. Dan maar drie, vier minuten laten vertrekken.’’ Collega, dorps- en generatiegenoot Henk Tol is blij dat er eindelijk aandacht voor het probleem wordt gevraagd: ,,Ik ben 63 jaar oud, maar mijn blaas is dat ook.’’

Volgens Veronika Teunissen van FNV Streekvervoer is de steeds hoger wordende werkdruk een landelijk probleem en wordt er door de vervoersmaatschappijen niet naar de chauffeurs geluisterd. ,,Nu is het nog een ludieke actie, maar ik sluit niet uit dat er straks gestaakt gaat worden. Natuurlijk raak je dan de passagiers, maar die worden nu óók al geraakt. Door de strakke dienstregeling halen ze hun aansluiting niet en de chauffeur heeft geen tijd om ze fatsoenlijk te woord te staan.’’

De misstanden in het streekvervoer zijn volgens de actievoerders het gevolg van het provinciale aanbestedingsbeleid. Vervoerders schrijven zo scherp mogelijk in om een concessie binnen te slepen. Dat vertaalt zich in een strakke planning van de rijtijden en chauffeurs die gedwongen worden hard te rijden. En daarvoor zijn ze niet aangenomen, zegt De Graaf Bierbrauwer. ,,Ik ben een chauffeur, geen coureur. Als je met de auto op vakantie gaat, moet je om de twee uur pauze nemen. Het enige wat wij vragen, is een kwartiertje om een plasje te kunnen doen.’’

14 dec. 2017

’Blij dat er eindelijk weer iets gebeurt op het Galgeriet’

nieuwleestijd 1 min

’Blij dat er eindelijk weer iets gebeurt op het Galgeriet’

1 min leestijd

De reacties op de plannen voor het Galgeriet zijn overwegend positief, maar of de eerste woning daar ook echt al in 2020 kan worden opgeleverd, zoals projectontwikkelaar BPD hoopvol voorspelde tijdens het stadsdebat deze week…?

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Dat is volgens menig bezoeker van het debat waarschijnlijk wat al te optimistisch. ,,Maar ik ben al blij dat er eindelijk weer wat op de rails staat’’, klonk het veelvuldig.

Het stadsdebat afgelopen dinsdag in het Mirrorpaviljoen trok zo’n 120 bezoekers, waarvan het merendeel best te spreken was over de globale opzet van de nieuwe wijk, waarin ook ruimte moet komen voor maatschappelijke functies, detailhandel en horeca.

Waardering was er onder andere voor de manier waarop volgens de ideeën van stedenbouwkundig bureau Urhahn bewoners straks hun auto moeten parkeren. Het hele gebied van het Galgeriet ligt buitendijks en loopt dus risico te overstromen bij hoog water. Om te voorkomen dat daardoor slachtoffers vallen of grote schade ontstaat aan woningen, moeten de huizen dus iets de hoogte in. De ruimte die daardoor ontstaat kan gebruikt worden als parkeervoorziening. Mocht er een overstroming plaatsvinden, dan zal de schade zo veel mogelijk materieel en herstelbaar zijn. Goede bescherming tegen overstromingen is overigens ook voor de provincie een keiharde voorwaarde om toestemming te verlenen voor nieuwe ontwikkelingen.

Het Galgeriet wordt ontwikkeld door de projectontwikkelaars BPD (voorheen Bouwfonds) en Hoorne Vastgoed. Die laatste kondigde aan dat in januari al begonnen wordt met de eerste sloopwerkzaamheden en BPD sprak de hoop uit dat in 2020 de eerste woningen worden opgeleverd.

Milieucirkel

Maar dan moet ook wel alles meezitten, inclusief de verplaatsing of beëindiging van bedrijven die nu nog in het gebied zitten en een milieucirkel hebben waarbinnen geen woningen mogen worden gebouwd. Als hen geen goed alternatief wordt geboden, is het niet ondenkbaar dat ze het laten aankomen op een onteigeningsprocedure die nieuwe ontwikkelingen kunnen vertragen.

Los daarvan moeten de plannen nog allerlei procedures doorlopen bij de gemeente zelf, maar ook bij de provincie. Ook die kunnen voor oponthoud zorgen. De verwachting is dat de gemeenteraad van Waterland zich in januari volgend jaar voor het eerst buigt over conceptplannen inclusief de resultaten van het stadsdebat.

13 dec. 2017

Purmerend treedt op bij overlast vuurwerk

nieuwleestijd 1 min

Purmerend treedt op bij overlast vuurwerk

1 min leestijd

Politie en gemeente Purmerend treden de komende weken streng op bij vuurwerkoverlast. Wie betrapt wordt op het illegaal afsteken van vuurwerk, kan rekenen op een boete of, als het om minderjarigen gaat, een werkstraf bij bureau Halt.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Bij de politie zijn tot nu toe drie anonieme meldingen binnengekomen over illegaal vuurwerk.

In een geval bleek het loos alarm, maar bij een andere Purmerender werd 72 kilo vuurwerk aangetroffen, waaronder 5 kilo illegale klappers. Consumenten mogen maximaal 25 kilo vuurwerk voor eigen gebruik in huis hebben.

Volgens burgemeester Don Bijl is de aanpak van vuurwerkoverlast tussen 15 december en 2 januari een van de topprioriteiten van de politie, laat hij weten in een brief aan de commissie algemene zaken.

Bij meldingen van overlast gaat er meteen een politiewagen op af, en op 28, 29 en 30 december, als het vuurwerk verkocht mag worden, is er sprake van een ’eindejaarsoffensief’.

,,Die dagen wordt er intensief gecontroleerd op afsteken van reeds gekocht vuurwerk’’, aldus Bijl. Elke dag van 14 tot 23 uur gaan de politie en bijzondere opsporingsambtenaren de straat op om op meldingen te reageren en jongeren aan te spreken.

Die samenwerking geldt overigens voor de hele regio Waterland. Vuurwerk mag pas op 31 december na 18 uur worden afgestoken.

De handhaving door boa’s is echter lastig, merkt Bijl op. Zij moeten iemand op heterdaad betrappen om op te kunnen treden. In andere gevallen spreken zij de personen wel aan.

In de wijk Overwhere hebben de wijkagenten al voorlichting gegeven over vuurwerk en de risico’s die daarbij komen kijken aan leerlingen van groep 8 en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

In het kader van brandveiligheid wordt zwerfvuil dat wordt aangetroffen direct verwijderd, en worden containers extra geleegd en op oudejaarsdag zelfs helemaal afgesloten. Dat gebeurt al jaren, waardoor het aantal containerbranden in de stad nihil is.

Een nieuw probleem is overlast door kindervuurwerk, dat het hele jaar door verkocht en afgestoken mag worden. De afgelopen twee maanden levert dat volgens de gemeentelijke handhavers veel overlast op. Ze hebben de indruk dat het kindervuurwerk steeds harder gaat knallen.

13 dec. 2017

Eenzaamheid in regio’s Zaanstreek en Waterland groot probleem

nieuwleestijd 4 min

Eenzaamheid in regio’s Zaanstreek en Waterland groot probleem

4 min leestijd

Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt in de regio’s Zaanstreek en Waterland is te hoog. Vooral veel senioren voelen zich alleen. De GGD probeert gemeentes bewust te maken van dit probleem.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Uit groot onderzoek van de GGD voor de gezondheidsenquête blijkt dat 45 procent van de ondervraagde ouderen in de regio zich eenzaam voelt. Van de ondervraagde volwassenen voelt 40 procent zich alleen. Negen procent van de ondervraagden geeft aan zich ’zeer ernstig’ eenzaam te voelen.

Dat ouderen zich steeds vaker alleen voelen, komt volgens GGD-onderzoek onder meer doordat ze langer zelfstandig wonen. Omdat de nadruk in de toekomst ook steeds meer komt te liggen op het langdurig thuis blijven wonen, maakt de GGD zich zorgen dat steeds meer ouderen hier last van krijgen.

De GGD heeft twee soorten eenzaamheid onderzocht: sociale, waarbij iemand bijvoorbeeld betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen, zoals buurtgenoten, collega’s of kennissen. En emotionele, waarbij iemand last heeft van het ontbreken of wegvallen van een intieme relatie, zoals een partner, hartsvriendin of familielid. Er is vaker sprake van sociale eenzaamheid, blijkt uit het onderzoek. Iemand zonder baan of iemand die moeite heeft om rond te komen, voelt zich sneller alleen. Ook niet-westerse allochtonen voelen zich wat vaker alleen dan autochtone Nederlanders. Landelijk zijn de cijfers overigens nog iets hoger dan in deze onderzochte regio’s.

Jongere eenzamen

Het gaat niet alleen om senioren die aangeven zich alleen te voelen. Een zorgwekkende stijging in de regio’s Zaanstreek en Waterland is ook te zien bij de jongere ondervraagden tussen 30 en 39 jaar oud. 38 procent zegt zich eenzaam te voelen. Vier jaar geleden ging het om 34 procent. Ook in de leeftijdsgroep tussen de 50 en 59 jaar oud is er een stijging: van veertig procent naar 44 procent.

Hoe het kan dat deze jongere doelgroepen zich ook steeds vaker alleen voelen, weten de onderzoekers van de GGD nog niet precies. Mogelijk is er een verband tussen het feit dat mensen steeds meer op zichzelf gericht zijn en niet genoeg geïnvesteerd hebben in sociale relaties. Veel vijftigplussers die zich eenzaam voelen, hebben vaak ook geen baan meer. Uit onderzoek blijkt dat deze groep vaak te maken heeft met meerdere problemen waarmee ze om moeten gaan. Ze ervaren bijvoorbeeld druk op hun werk of hebben juist geen baan. Ook hebben ze bijvoorbeeld te maken met opgroeiende kinderen over wie ze zich zorgen maken of moeten ze alleen hun kinderen opvoeden.

Te hoog

Het aantal eenzame personen is wel iets lager vergeleken met 2012, toen de helft van de ondervraagde ouderen zich alleen voelde en 39 procent van de volwassenen. Toch is het aantal nu nog hoog, laat GGD-onderzoeker Martine Mulder weten. ,,We beginnen dit onderwerp als een steeds groter probleem te zien, omdat er meerdere gezondheidsrisico’s mee te maken hebben. Zo kunnen deze mensen eerder psychische problemen krijgen zoals depressies, maar ook maken ze kans om eerder hart- en vaatziekten te krijgen. Eenzaamheid wordt qua gezondheidsrisico vergeleken met zwaar roken en drinken. Eenzame mensen lopen meer risico om vroeg te overlijden.’’ Ook is er een link met Alzheimer.

In grotere steden, zoals Zaandam en Purmerend, voelen mensen zich eerder alleen dan in plattelandsgemeenten zoals de Beemster of Edam-Volendam. Beleidsadviseur van de GGD, Carin Bosma: ,,Dit komt onder meer doordat er in steden vaak andere mensen wonen dan in dorpen. Mensen die bijvoorbeeld ongehuwd zijn en in steden wonen meer mensen met een niet-westerse achtergrond, van wie is gebleken dat ze zich vaker alleen voelen.’’

Maar wat is er te doen tegen eenzaamheid? Het is lastig om dit op te lossen, vertelt Bosma. ,,Het is een subjectief thema, want wanneer iemand zich alleen voelt is natuurlijk heel persoonlijk.’’ Daarnaast heeft het soms ook met verwachtingen te maken en met het accepteren van gevoelens.

Daarnaast is er ook een groep die door de eenzaamheid geen stappen durft te ondernemen om bijvoorbeeld nieuwe mensen te ontmoeten. ,,We merken dat er ontzettend veel georganiseerd wordt in gemeenten. Denk aan koffie-uurtjes, wandelclubjes, noem maar op, maar niet iedereen kan je hiermee bereiken. Er is een groep die zich niet aanmeldt, en voor wie zo’n activiteit ontzettend goed zou zijn.’’ Het positief benaderen van deze mensen zou al kunnen helpen, denken de onderzoekers. Bosma: ,,Dat je niet zegt: ga dit doen tegen de eenzaamheid, maar dat je zegt: misschien is een leesclub iets voor jou, omdat je zo van lezen houdt.’’

Mulder laat weten dat alle inwoners die hebben meegedaan aan de gezondheidsenquête persoonlijk advies kregen opgestuurd als zij dat wilden. Over bijvoorbeeld stoppen met roken, maar ook wat er tegen eenzaamheid te doen is.

De GGD denkt dat bijvoorbeeld wijkteams en huisartsen een grotere rol kunnen spelen in het signaleren van eenzaamheid. Bosma: ,,In Rotterdam zijn mensen van het wijkteam bij inwoners persoonlijk langsgegaan voor een gesprek. Daar is toen veel mee bereikt.’’ Wat de GGD ook hoopt te bereiken: dit onderwerp bespreekbaar maken. Mulder: ,,Wat we ook belangrijk vinden is om mensen te laten zien hoe belangrijk het is om in je contacten te blijven investeren, juist ook op jonge leeftijd.’’

13 dec. 2017

Gruweloverval op Edams zeilgezin

nieuwleestijd 2 min

Gruweloverval op Edams zeilgezin

2 min leestijd

Een Edams gezin heeft doodsangsten uitgestaan op de Kaapverdische Eilanden. Uitgerekend op hun zeiljacht ‘De Liefde' werden ze gruwelijk overvallen en mishandeld.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

,,We lagen in Praia op Santiago voor anker, zo'n 300 meter uit de kust. Twee jonge Kaapverdianen kwamen ‘s nachts zwemmend aan boord met messen en een slagwapen. Ze sloegen er op los en knevelden ons. Ook onze 13-jarige dochter Femmie werd vastgebonden. We waren zo bang dat haar wat zou overkomen", vertellen Peter (50) en Monique (48) Baerts uit Edam geëmotioneerd en geschokt.

De Nederlandse avonturiers maken een wereldreis op hun boot. Femmie gaat sinds afgelopen zomer een jaar mee, terwijl ze via de wereldschool studeert. ,,We wilden vorige week van Gambia in West-Afrika naar Suriname oversteken om daarna de Cariben te ontdekken."

Peter kreeg echter last van nierstenen. ,,In overleg met een arts via de satelliettelefoon besloten we om een ongeplande stop te maken op Santiago om daar voor onderzoek naar het ziekenhuis te gaan. De volgende morgen zouden we doorvaren naar de west. We waren in Praia al gewaarschuwd voor criminaliteit. Helaas is onze ergste vrees realiteit geworden."

De twee overvallers waren volgens hem niet ouder dan 18 jaar. ,,Die jongens gingen gelijk over tot grof geweld, toen we wakker werden van gerommel in onze kajuit. Ze wilden geld. Samen met Femmie die voorin sliep, zijn we twee uur in onze hut vastgehouden onder de meest intimiderende bedreigingen", aldus Baerts. Vooral Monique is volgens hem erg aangeslagen. ,,Maar we gaan wel samen door met onze reis."

De rovers gingen er uiteindelijk weer zwemmend vandoor met allerlei waardevolle spullen in waterdichte zakken. ,,Het frustrerende is dat we aangifte deden, maar dat de politie geen interesse toonde in die overval. Het lijkt wel of ze de toeristen niet willen afschrikken. We kregen ook van andere Nederlanders daar te horen dat het in veel plaatsen op de Kaapverdische Zeelanden onveilig is."

Kaapverdië, met name de all-inclusive resorts op de eilanden Sal en Boa Vista is de laatste jaren populair onder Nederlandse toeristen. Ze liggen net onder de Canarische Eilanden en zijn in de winter zonzeker.

In het reisadvies Kaapverdië wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk gewaarschuwd voor toenemende criminaliteit. ,,In steden als Praia, maar ook in toeristische gebieden. Er zijn regelmatig berovingen en gewapende overvallen, zelfs overdag. Dat komt door de slechtere lokale omstandigheden."

Volgens Peter en Monique Baerts moeten de Kaapverdische autoriteiten ingrijpen om de criminaliteit terug te dringen en de veiligheid van bezoekers te waarborgen. ,,Anders komt er straks geen toerist meer." Zij hielden aan de overval een gebroken neus en elleboog, hoofdwonden en blauwe ogen over. ,,De mentale schade is echter het ergst. Gelukkig houdt onze dochter zich voorlopig redelijk goed."

12 dec. 2017

’Smaaktest’ Galgeriet: Geen Volendam alstublieft

nieuwleestijd 1 min

’Smaaktest’ Galgeriet: Geen Volendam alstublieft

1 min leestijd

De toekomst van het Galgeriet leeft bij de bevolking in Monnickendam. Dat heeft de gemeente Waterland tot nu toe in elk geval bereikt. Het stadsdebat over de omvorming van het bedrijventerrein trok dinsdagavond zo’n 120 bezoekers naar het Mirrorpaviljoen die er allemaal graag een woordje over mee willen praten.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende varianten gepresenteerd voor de opbouw van de nieuwe wijk met minimaal 450 woningen en daarnaast ook maatschappelijke functies, horeca, detailhandel en andere kleine bedrijven.

Maar wat de plannenmakers vooral van de aanwezigen wilden horen was wat voor architectuur zij het liefst zouden zien op het Galgeriet: wat voor soort bebouwing. Om daar een beeld van te krijgen was een ’smaaktest’ op touw gezet, die de bezoekers tal van verschillende bouwstijlen voorhield uit steden van Deventer tot Malmö. Met behulp van de mobiele telefoon kon iedereen aangeven of de betreffende stijl hem of haar aansprak. De uitslagen werden meteen aan het publiek gepresenteerd.

Kleurtjes

Scandinavische houten huisjes in vrolijke kleurtjes bleken niet in de smaak te vallen, net zo min als bebouwing met een industrieel karakter en moderne woningbouw zoals in Weidevenne of in IJburg kon ook niet op heel veel steun rekenen. En ook woningen volgens de Volendamse bouwstijl werden door de grote meerderheid resoluut naar de prullenbak verwezen: „Dat wordt Marinapark. Roompot. Dat moeten we hier niet hebben”, klonk het uit de zaal.

Wat de bezoekers wel graag zouden willen zien zijn woningen van baksteen volgens het klassieke stadsbeeld en grachtenpanden. En ze waren ook te porren voor een mooie, boomrijke en autovrije wandelboulevard langs het water.

Tot besluit van de ’smaaktest’ kon iedereen via de smartphone een ’hartenkreet’ voor het Galgeriet slaken. Volgens de computer was het meest ingevoerde woord ’diversiteit’. Wethouder Jelle Kaars was daar blij mee: „Ik ga er van uit dat het dan gaat om diversiteit van bouwstijlen. Volgens mij zou het inderdaad het mooist zijn als er op het Galgeriet verschillende soorten wijkjes ontstaan.” Kaars zei dat de resultaten van het stadsdebat worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen.

12 dec. 2017

Purmerend snel op handelsreis China

nieuwleestijd 1 min

Purmerend snel op handelsreis China

1 min leestijd

Als het aan het college van Purmerend ligt, gaat er in januari of februari een handelsmissie naar China. Dat had al een jaar geleden moeten gebeuren, maar toen vond de gemeenteraad dat de reis beter voorbereid moest worden. Nu wil het college samen met Almere de Chinese regio Guangdong bezoeken.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Namens de gemeente Purmerend reist wethouder economische zaken Harry Rotgans samen met een hoge ambtenaar af naar China. Inmiddels hebben zich acht bedrijven uit Purmerend en Beemster gemeld die met de gemeente mee willen naar Guangdong. ,,De groep lijkt klein maar dient volgens deskundigen niet veel groter te zijn’’, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. De totale kosten van de missie worden geraamd op ruim 55.000 euro.

De aansluiting met Almere is een logische. Die heeft in de regio al een zusterstad, Shengzhen. Ook Almere had vorig jaar al een bezoek gepland, maar dat ging eveneens niet door. In overleg met het Nederlands consulaat kwam het idee van een gezamenlijk bezoek tot stand. De gemeenten willen zich met name richten op IT, duurzaamheid, onderwijs en ouderenzorg. Niet alleen Purmerendse bedrijven moeten kunnen profiteren van de handelscontacten met China, het college wil ook dat Chinese bedrijven in Purmerend aan de slag kunnen.

Het college benadrukt wel dat het opbouwen van contacten ’tijd en geduld’ zal vergen. ,,Uit diverse overleggen met tal van partijen is gebleken dat Chinese partijen voldoende vertrouwen moeten hebben in de bedoelingen van hun partners in het Westen. Pas dan kunnen er deals worden gesloten.’’

De afgelopen tijd heeft er al een aantal activiteiten plaatsgevonden om de banden tussen Purmerend en Guangdong aan te halen. In juni bracht de Chinese ambassadeur een bezoek aan de marktstad. Een groep Chinezen heeft gekookt voor de bewoners van de woonzorgcentra Tiengemeenten en Rusthoeve. En er zijn plannen ontwikkeld om het Chinees nieuwjaar volgend jaar in Purmerend te laten plaatsvinden.

12 dec. 2017

’Honderd jongeren in bedrijfspanden’

nieuwleestijd 1 min

’Honderd jongeren in bedrijfspanden’

1 min leestijd

Ruim honderd jongeren wonen uit nood in panden op bedrijventerrein Baanstee. Dat beeld werd dinsdag door raadslid Ernst van Damme geschetst tijdens een presentatie aan de commissie samenleving over het tijdelijk huisvesten van jongeren in Purmerend.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

De kwestie speelt nu welzijnsstichting Clup een project afbouwt dat voorzag in de tijdelijke opvang van jongeren op verschillende locaties in de stad. Een opvanglocatie aan de Beemsterburgwal is inmiddels gesloten, de laatste tijdelijke huisvestingsplek van Clup in een voormalig schoolgebouw aan de Etserstraat sluit per 1 maart zijn deuren.

Er is inmiddels zo’n nijpend gebrek aan jongerenhuisvesting, dat een groep van ruim honderd jongeren - en volwassenen - verspreid over bedrijventerrein Baanstee onderdak heeft gevonden. Dat laatste is volgens de gemeente illegaal. Twee panden, waarin een dozijn jongeren verblijft, mogen van de rechter per 1 januari worden ontruimd.

Wat wethouder Eveline Tijmstra betreft is het bouwen van goedkope, kleine huurwoningen de structurele oplossing van het woonruimtetekort. Tegen illegale bewoning op bedrijventerreinen treedt de gemeente op, was haar boodschap aan de Purmerendse politiek.

,,De wethouder heeft het over woningnood, maar zegt ook dat het de eigen verantwoordelijkheid is van jongeren om woonruimte te vinden, terwijl er niets is’’, constateerde Gerard Vlaanderen (GroenLinks). ,,Is die kreet niet loos?’’ Thijs Kroese (PvdA) vroeg zich af of ontruimen wel de beste optie is. ,,Wonen op een industrieterrein mag niet, maar als er geen oplossing is voor deze jongeren is het alternatief: op straat.’’

En dan ook nog midden in de winter, vulde Kathleen Visser (Leefbaar) aan. ,,Kunnen deze jongeren wel ergens op terugvallen?’’

Volgens Tijmstra speelt de ontruiming van de twee bedrijfspanden al sinds augustus 2016. ,,De bewoners zijn allang gewaarschuwd. Ze worden niet van de ene op de andere dag op straat gezet.’’

12 dec. 2017

Landsmeerders veroveren Amsterdamse Westerkerk

nieuwleestijd 2 min

Landsmeerders veroveren Amsterdamse Westerkerk

2 min leestijd

Bij gebrek aan een concertzaal in eigen dorp zet harmonie Amicitia uit Landsmeer al jaren koers naar theaters en grote kerken in omliggende gemeenten in de regio Waterland. Op een groot en stijlvol podium komt haar muziek immers het mooist tot haar recht.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Voor het eerst waagt het orkest dit jaar de stap naar de hoofdstad. En dan gelijk maar naar de Westerkerk, het godshuis waar prinses Beatrix en prins Claus elkaar het jawoord gaven. En dan ook meteen maar met een toonaangevende zangeres: Karin Bloemen.

Onder de titel ’Kerst met Karin’ geeft het zeventigkoppige orkest zaterdag twee concerten met de Noord-Hollandse diva in de eeuwenoude kerk in de Jordaan. Een projectkoor van honderdtwintig voornamelijk Landsmeerders zingt mee. Samen bijna tweehonderd man.

Touringcar

Matinee en avondconcert waren een maand vooraf al compleet uitverkocht. Dat zijn nog eens twaalfhonderd luisteraars, voornamelijk uit Landsmeer. Ze gaan per touringcar naar de hoofdstad. Ze konden vooraf bij Amicitia een buskaart kopen. Ze worden pal voor de Westerkerk afgezet.

„Dit wordt een dorpsfeest in Amsterdam”, glundert Petra Mager, eerste klarinettist en voorzitter van de ondernemende vereniging. Petra en haar echtgenoot Pierre Volders die acht jaar dirigent van Amicitia is, horen bij de trekkers van de muziekvereniging.

Petra noemt het uniek dat de harmonie een concert met Karin Bloemen mag geven op zo’n bijzondere plek met een koor van honderdtwintig mensen. „We hebben nog nooit zo veel koorzangers gehad.” Dat de kaarten zo snel al waren uitverkocht heeft haar verrast. De harmonie repeteert al sinds de zomer om alle muziek tijdens de concerten goed te laten klinken. ,,Als orkest zien we er enorm naar uit’’, vertelt Petra.

Versierd

„We hebben voor de Westerkerk gekozen omdat het een stijlvolle ruimte is die met kerst prachtig is versierd”, licht dirigent Pierre Volders toe. „Hierdoor is de sfeer meteen al goed om een mooi kerstconcert te geven.”

Samen met Karin heeft Pierre nummers uitgezocht. Ze zingt vijf stukken, waaronder ’Samen zijn’ van Willeke Alberti, ’All I want for Christmas’ en ’One little christmas tree’ van Stevie Wonder. Met ondersteuning van koor en orkest.

,,Het orkest zelf brengt een gevarieerd programma’’, vertelt Pierre verder: ,,Van Vivaldi tot Mariah Carey. Solist uit het orkest is Martijn de Boer uit Purmerend op flugelhorn. Ik heb hiervoor een bewerking van Kenny G van ’God rest ye merry gentlemen’ om laten schrijven voor harmonie en flugelhorn.’’

Pierre is in het dagelijks leven eerste trombonist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en hoofdvakdocent trombone aan het conservatorium van Amsterdam. Daarnaast dirigeert hij Amsterdam Brass en is hij lid van het World Orchestra for Peace.

Anneke Kooij uit Ilpendam is een van de honderdtwintig koorzangers. Ze doet voor het eerst mee. Amicitia kent ze via een vriendin, die in het orkest speelt. ,,Heel lang zong ik in een koor, maar daar ben ik ruim een jaar geleden mee gestopt. Nu merk ik dat ik het zingen weer hartstikke leuk vind. Ik zat in het publiek bij een kerstconcert van Amicitia in Monnickendam, drie jaar geleden. Nu sta ik zelf op het podium. Ik heb er enorm veel zin in.’’

Leo Verhoef

Ook de winnaar van de wedstrijd Stem van Landsmeer treedt op in het kerstprogramma: Leo Verhoef. Hij zal samen met het orkest ’Have yourself a merry little christmas’ ten gehore brengen. In 1942 zong Frank Sinatra het al.

Leo verheugt zich op zaterdag: „Geweldig om mee te mogen doen met het concert van Amicitia. Ik heb altijd al met Karin Bloemen willen zingen en dat gaat nu nog gebeuren ook!”

12 dec. 2017

Levendig debat op stakingsdag onderwijs regio Waterland

nieuwleestijd 2 min

Levendig debat op stakingsdag onderwijs regio Waterland

2 min leestijd

Saamhorigheid heerst tijdens het levendige stakingsdebat van de Waterlandse Opspoor-basisscholen in Volendam. Bijna driehonderd leerkrachten kwamen gisteren bijeen in gebouw De Jozef.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Gespreksleider Cindy Pieterse, oud-leerkracht en voormalig Comedytrain-artiest, bracht humor in de behandeling van twintig stellingen over een ernstige zaak: minder werkdruk, meer salaris en kleinere klassen, met als doel meer kwaliteit voor de kinderen. Hiervoor staakte het basisonderwijs gisteren voor de tweede keer dit jaar.

,,Dit is een eerste stap van nog veel meer acties’’, riep Tamar van Gelder, bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond. ,,We zoeken samen nog naar de manier waarop.’’

Over het nieuws dat ouders de stakingen steeds meer als een last ervaren, zei Van Gelder: ,,Nou, laten ze die last maar hebben. Als we niets doen, hebben ze later nog veel meer last: als het fundament van het onderwijs er niet meer is. Er moet nu 1,4 miljard bij komen.’’

Vanuit het publiek pleitte Joost van der Wal uit Landsmeer, werkzaam op de speciale Martin Luther Kingschool in Purmerend, ervoor geen arbeidsvoorwaarden meer in te leveren, zoals in het verleden is gedaan. Van Gelder: ,,Wij zullen niet tornen aan secundaire arbeidsvoorwaarden in krimpregio’s.’’

De stelling ’Je bent zelf mederegisseur over je eigen werkdruk’ kreeg steun van een meerderheid. De stelling ’Kabinet, kom niet elk jaar met vernieuwingen’ ook.

,,Heel goed om hier samen te komen’’, vindt Liana Pronk uit Oosthuizen, leerkracht op sbo Het Tangram in Purmerend. ,,Je moet wél laten zien dat je staakt.’’ Ze vindt de stellingen interessant. ,,Goed om ze ook met collega’s op school te bespreken.’’

Met de stelling ’Als deze staking niet helpt, moeten de scholen voor onbeperkte tijd dicht’ was de meerderheid het oneens. Op de vraag wat je dan zou kunnen bedenken, kwam: ,,Een actie door de kinderen brieven te laten schrijven naar het kabinet.’’

René Hellingman, leerkracht op ’t Tilletje in Warder, is trots dat de mensen de gladheid hebben getrotseerd om te komen. ,,Goed dat ieder de gelegenheid krijgt om te zeggen wat hij belangrijk vindt.’’

Op de stelling ’Ik word in mijn werk onvoldoende aangesproken op mijn talent’, zei Joost van der Wal: ,,Vroeger leerde ik de kinderen gitaar spelen, of we gingen buiten vogels kijken. Daar moeten we weer ruimte voor krijgen.’’ Hij kreeg applaus.

12 dec. 2017

Celstraf voor fraude bij overname café Purmerend

nieuwleestijd 1 min

Celstraf voor fraude bij overname café Purmerend

1 min leestijd

De 35-jarige W. uit Purmerend is tot een celstraf van twee maanden veroordeeld, omdat hij een plaatsgenoot heeft opgelicht bij de vermeende overname van een café.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

De politierechter oordeelde verder dat W. ruim 10.000 euro schadevergoeding moet betalen.

Het slachtoffer kwam oktober vorig jaar in contact met W., omdat die een bestaande kroeg in Purmerend wilde overnemen.

De Purmerender wilde zijn nieuwe compagnon een borg van 18.000 euro laten betalen, maar dat bedrag had die niet. In plaats daarvan betaalde hij 10.000 euro cash en gaf een gouden ring met dertien diamanten als onderpand.

De beoogde uitbater zag de deal kort erna niet meer zitten en wilde daarom zijn geld en ring terug. Hij kreeg echter geen contact meer met W. Naar het geld en de ring kon hij fluiten. De gouden ring is voor 300 euro verkocht aan een juwelier.

W. heeft eerder bij de politie verklaard dat hij nooit geld of een ring heeft gekregen. Er zou slechts een kwitantie zijn uitgeschreven, omdat beide mannen samen zouden investeren in het horecapand.

Het slachtoffer zei dat hij een detective heeft ingeschakeld die tot de conclusie kwam dat W. al bijna dertig mensen heeft opgelicht in meerdere landen.

„Hij is een meesteroplichter”, aldus het slachtoffer dat naast 12.000 euro aan borg en ring ook nog eens 10.000 euro smartengeld claimde.

Wat de officier van justitie betrof lag er genoeg bewijs om W. te veroordelen. De advocaat van W. vond dat er veel onduidelijk is en dat zijn cliënt vrijuit moest gaan. De politierechter kwam tot een andere conclusie.

12 dec. 2017

Werkloosheid regio Waterland daalt snel

nieuwleestijd 1 min

Werkloosheid regio Waterland daalt snel

1 min leestijd

De werkloosheid in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland is verder gedaald tot net boven de 10.000 personen. Al blijft het percentage werkloosheid, 5,8 procent van de beroepsbevolking nog relatief hoog, het zit ruim onder het landelijke gemiddelde.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Purmerend is met 5,7 procent traditiegetrouw de hoogst scorende gemeente. De gemeente telt net onder de 2500 werkzoekenden zonder baan. Het relatief hoge regionale werkloosheidspercentage komt door Zaanstad waar de werkloosheid 7,3 procent bedraagt. De kleinere Waterlandse gemeenten doen het stukken beter. Het laagste scoort Edam-Volendam met 2,8 procent, gevolgd door Beemster met 3,3 procent. Andere cijfers: gemeente Waterland 3,5 procent, Landsmeer 3,6 en Wormerland 4,3 procent.

Gekeken naar het aantal WW-uitkeringen (1660) komt Purmerend bijna driehonderd lager uit dan een jaar geleden. Het percentage van 3,8 procent van de beroepsbevolking is wel fractioneel hoger dan in Zaanstad. Ook op dit vlak scoort Edam-Volendam met 2,2 procent het beste, gevolgd door Beemster met 2,7 procent en gemeente Waterland met 2,8 procent.

12 dec. 2017

’Onverantwoordelijk omgegaan met kwetsbare zwerfjongeren’

nieuwleestijd 1 min

’Onverantwoordelijk omgegaan met kwetsbare zwerfjongeren’

1 min leestijd

Zowel de gemeente als welzijnsstichting Clup zijn onverantwoordelijk omgegaan met de tijdelijke opvang van jongere dak- en thuislozen.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Tot die conclusie komt onafhankelijk raadslid Ernst van Damme nadat wethouder Eveline Tijmstra en directeur Els de Back van Clup met Dagblad Waterland spraken over het afbouwen van een proefproject voor de tijdelijke opvang. Al eerder kwam Van Damme met het verwijt dat gemeente en Clup niet genoeg doen om een oplossing te vinden voor deze jongeren, die ’meer hulp en aandacht’ nodig hebben.

,,Het is onverantwoordelijk om mensen met problemen op te nemen in een tijdelijke opvang, met de belofte hen te ondersteunen in het zoeken naar iets definitiefs, nu te laten vallen met de boodschap dat zij zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om een huis te regelen’’, reageert Van Damme.

Temeer omdat zowel Clup als de gemeente erkennen dat er in Purmerend een groot tekort is aan betaalbare woningen. ,,Het is dan ook plausibel te stellen dat jongeren deze woningen niet kunnen vinden. En daarom onbehoorlijk van een gemeentebestuur om de schuld hieraan op deze individuele jongeren te laden.’’

Bij de oplossingen die zijn gevonden voor de betreffende jongeren heeft het raadslid zijn vraagtekens. Sommigen moesten terug naar hun ouders, stelt Van Damme, terwijl ze juist problemen hadden in hun thuissituatie. Geen oplossingen, maar ’drogredenen’, vindt hij.

De commissie samenleving vergadert vanavond over de opvang van zwerfjongeren.

12 dec. 2017

Aankoop van grond schoot ernstig tekort

nieuwleestijd 1 min

Aankoop van grond schoot ernstig tekort

1 min leestijd

Bij de mislukte aankoop van grond in Zuidoostbeemster door de gemeente is geen sprake geweest van onrechtmatigheden of niet integer handelen. Tot die conclusie komt het college na uitgebreid extern onderzoek.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

In 2006 kocht de gemeente grond aan van glastuinbouwer Brand aan de Oostdijk ten behoeve van woningbouw. Maar gaandeweg de onderhandelingen nam de hoeveelheid grond af, terwijl de prijs van bijna 2,8 miljoen euro gelijk bleef. In plaats van de geplande ruim 41.000 vierkante meter werd uiteindelijk slechts ruim 39.000 vierkante meter geleverd. Het verschil van 2000 vierkante meter met een bijbehorende waarde van een ton werd pas eind 2016 ontdekt door de accountant.

Eerder dit jaar eiste de gemeenteraad daarom een extern onderzoek. Daarvoor werd een beroep gedaan op advocatenkantoor Capra. Die sprak de afgelopen tijd met raadsleden die de grondkwestie hebben meegemaakt, voormalig wethouders en een gemeentesecretaris, oud-burgemeester Brinkman en een voormalige directeur van KBK Vastgoedontwikkeling.

Capra concludeert dat er 70 euro per vierkante meter is betaald, fors meer dan het tarief van 50 euro per vierkante meter dat de gemeenteraad voor ogen had bij de aankoop. Ook werden er flinke verschillen aangetroffen in verschillende oppervlaktemetingen. Pas nadat de koop rond was, werden de nieuwe grenzen door het Kadaster vastgesteld. De koopconstructie leverde de gemeente Beemster ook nog eens een belastingnadeel op.

Van kwade wil is geen sprake geweest, constateert het college op basis van het onderzoek. Wel zijn de betrokkenen ’ernstig tekort’ geschoten en hebben ze ’onzorgvuldig en onprofessioneel’ gehandeld. ,,Hierdoor is gemeenschapsgeld onnodig uitgegeven en zijn er grondopbrengsten misgelopen. Dit zal bij toekomstige ontwikkelingen in het gebied ook als nadeel voor de gemeente doorwerken.’’

11 dec. 2017

’Schilderijen klapper voor Edams Museum’

nieuwleestijd 1 min

’Schilderijen klapper voor Edams Museum’

1 min leestijd

Apetrots is conservator Hayo Riemersma van het Edams Museum op de aankoop van twee unieke stadsgezichten van de schilder Isaac Ouwater (1748-1793) in het Londense veilinghuis Christie’s.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

,,Je kunt dit met recht een klapper noemen’’, zegt Riemersma over het verwerven van de stukken. ,,Niet alleen voor ons museum, maar ook voor Edam en zelfs voor Nederland. Ouwater was een redelijk bekende schilder die veel in deze omgeving actief was en deze stukken zijn bovengemiddeld goed.’’

Op het ene stuk zijn de inmiddels verdwenen stadspoorten te zien, op het andere de Kwakelbrug en de Speeltoren. Volgens Riemersma zijn de stukken uniek vanwege het uiterst nauwkeurig realisme, de precieze topografie, architectonische details en Ouwaters specifieke gebruik van het licht.

De werken waren decennialang in het bezit van een Engelse adelijke familie. ,,Ze hingen in een groot kasteel en zijn in al die jaren slechts één keer tentoongesteld, dat was in 1948’’, weet Riemersma. ,,Voor de rest zijn ze niet van hun plaats geweest. Mede daardoor zijn ze nog in goede staat.’’

Het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis wees de conservator er enige tijd geleden op dat de Ouwaters geveild zouden worden bij Christie’s. ,,Toen konden we twee dingen doen: of het laten lopen, of er vol voor gaan. Het was nu of nooit.’’

Het museum had veel geld nodig om de droomstukken aan te kunnen schaffen, want de twee schilderijen samen moesten tussen de 34.000 en 55.000 euro kosten. Het museum besloot fondsen en plaatselijke bedrijven aan te schrijven. De geldinzamelingsactie werd een groot succes. ,,Vereniging Rembrandt heeft de helft van de totaalprijs betaald, maar ook ons eigen Oud Edam heeft 10.000 euro gedoneerd. Alle bedrijven die we aanschreven gaven meer dan waar we om vroegen.’’

De schilderijen zijn in Londen namens het museum verworven door Auke van der Werf. Riemersma durft niet te zeggen hoeveel de stadsgezichten uiteindelijk gekost hebben. ,,Er komen nog allerlei kosten bij, want ze krijgen een nieuwe vernislaag en moeten vervoerd worden.’’ De unieke schilderijen arriveren waarschijnlijk in de loop van volgende week in Nederland. Riemersma verwacht dat ze voor de opening van het nieuwe seizoen (1 april) in het museum hangen. ,,We gaan er een grootste opening van maken.’’

11 dec. 2017

Warmdraaien voor kerstfeest op Koemarkt

nieuwleestijd 2 min

Warmdraaien voor kerstfeest op Koemarkt

2 min leestijd

De derde editie van Kerst in het Leeghwaterpark vond op een andere locatie plaats dan voorheen. Op de Koemarkt ontstond zaterdag en zondag een gezellige pre-kerstsfeer.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Lekker zwieren in de draaimolen of je laten schminken, met Belle op de foto of met de Kerstman en de Kerstvrouw plaatsnemen op de arrenslee. Voor kinderen is er genoeg te beleven op de kerstmarkt. Petra Lippmann van Peets Arty Party en Colinda Bijl van SchminkDesign toveren de kleine bezoekers om tot ’cadeautjes’, zoals ze dat zelf uitdrukken. „De kerstmarkt is altijd gezellig. Het is door het weer nu wat rustig, maar we vinden het altijd leuk om dit te doen.”

De liefhebbers van lekkers kunnen hun hart ophalen: van frieten tot churro’s en zelfgemaakte lekkernijen bij Sweet & Smart. Haidy en haar dochter bemannen de stand met prachtige taarten, cupcakes en koekjes: „Niet te zoet en volgens familierecepten.” De reacties zijn niet van de lucht: „Wat ziet het er prachtig uit!”

Er zijn stands met cadeau- en zelfgemaakte artikelen, met kleding en sloffen en leuke kerstartikelen. Greet Zeeman en haar man zouden eigenlijk boodschappen doen, maar belandden ineens op de kerstmarkt: „Toch maar even kijken.” Zo ook Rachel Hagenbeuk met haar moeder: „Ik wilde een cadeau voor mijn oma kopen in de stad, maar we zagen ineens dat hier wat was. Hartstikke leuk. Niet te groot, dat vind ik fijn, want anders kun je niet eens lopen.” De twee zagen heerlijke chocoladelekkernijen: „Voor vanavond een lekker toetje.” En voor oma ook wat gevonden? „Geurkaarsen.”

Kerstvrouw Bianca Kerpentier vindt het reuze gezellig. Zij, haar man en hun zoon en dochter zijn alle vier vrijwilliger en verkleed in prachtige kerstkostuums. Ze heeft het niet koud: „Thermokleding!” Een oudere dame roept: „Wat zie je er mooi uit!”

Bij het kampvuur kunnen mensen hun handen warmen en een lekker glaasje glühwein drinken. Bianca: „We deden er net wel drie kwartier over om over de markt hierheen te komen. Iedereen wilde met ons op de foto. Geweldig.”

De Stichting Kerst in het Leeghwaterpark is ontstaan vanuit een initiatief van drie tieners, de tweeling Juana en Rhody Langendam en hun vriendin Arianne Kirsenstein. Hun idee was om het Leeghwaterpark te versieren met lichtjes en een ontmoetingsplek te creëren, zodat niemand alleen zou hoeven te zijn met Kerstmis. De eerste editie was zeer geslaagd, dus werd er vervolg aan gegeven. Alleen gebeurde dat dit jaar op de Koemarkt, omdat het veld in het Leeghwaterpark te drassig was.

Regionaal 2/3: Koude en warme kerstsferen

10 dec. 2017

Kerstrood bierblik als stralende ster

nieuwleestijd 2 min

Kerstrood bierblik als stralende ster

2 min leestijd

In het zuiden des lands is het een grote hit, in Zuidoostbeemster moet het langzaam op gang komen. De eerste editie van de buurthuisactiviteit ’kerststukjes maken voor mannen’ trok zaterdagavond elf deelnemers. ,,Jongens, denk om je vingers, die messen zijn scherp!’’

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Ietwat onwennig schuifelen ze een voor een naar binnen. Hans Berger, vrijwilliger in buurthuis Zuidoost, heet de elf mannen welkom. ,,Neem een bakkie koffie, of meteen een biertje’’, zegt de organisator van de zaterdagavondactiviteit die alleen voor mannen bestemd is. De enige vrouwen die vanavond binnen gelaten worden zijn de bardame en de zusjes Lenneke en Femke Bobeldijk, gespecialiseerd in het maken van kerststukjes.

,,Vorig jaar hebben we het ook geprobeerd, maar toen waren er te weinig aanmeldingen’’, vertelt Berger, terwijl de mannen hun eerste biertje nemen. ,,Daarom hebben we dit jaar flink geadverteerd en mensen benaderd. Elf aanmeldingen is niet veel, maar misschien hebben we er volgend jaar wel veertig of vijftig. Je moet ergens beginnen. Het buurthuis moet weer gaan bloeien en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.’’

Hij had natuurlijk ook een dartavond kunnen organiseren. Maar Berger wilde iets speciaals. ,,Biljarten, dát is pas een ding voor oude mannen. Het is onzin dat alleen vrouwen kerststukjes kunnen maken. Wij maken vanavond mannelijke kerststukjes. Verwerken er zelfs een blikje bier in. Van Amstel, want die kerstrode kleur past er zo mooi bij.’’

Cor Hooijberg, beter bekend als de mollenvanger van de Beemster, is geheel uit vrije wil naar Zuidoost gekomen. ,,Ik las de aankondiging en zei tegen mijn vrouw: daar ga ik heen en ik maak voor jou een mooi stuk.’’ Ron van Ling is daarentegen gestuurd door zijn vrouw, zegt hij lachend. ,,Ik heb nog nooit zo’n stukje gemaakt.’’

Berger en de dames maken het de mannen niet makkelijk. Eerst moeten ze van vijf houten stokjes en een rol touw een kerstster maken. ,,Jongens, denk om je vingers, die messen zijn scherp’’, zegt Berger. Na een half uurtje zijn de elf kerststerren klaar en kan het mos eromheen gebonden worden. Gerard Schep heeft de smaak dan al aardig te pakken. ,,Ik had mijn kaartclubje ook uit moeten nodigen, hartstikke leuk dit.’’

Na het ophangen van de lichtjes, moeten de mannen hun blikje leegdrinken. Daarna knippen ze de bovenkant eraf en wordt het kerstrode blik subtiel verwerkt in het kerststukje, als een stralende Amstel-ster. Berger en de dames zijn na afloop meer dan tevreden met de elf creaties. De mannen nemen nog een laatste biertje. ,,Vergeet je kerstster straks niet mee te nemen!’’, waarschuwt de organisator.

9 dec. 2017

’Beemster is de dupe van haar eigen verleden’

nieuwleestijd 4 min

’Beemster is de dupe van haar eigen verleden’

4 min leestijd

Bij haar aantreden als burgemeester van Beemster zei Joyce van Beek dat het behoud van de zelfstandigheid van haar nieuwe gemeente haar ’belangrijkste uitdaging’ zou zijn. De afgelopen periode heeft ze vaak teruggedacht aan die woorden, maar tweeënhalf jaar later moet ze constateren dat haar missie is mislukt. ,,Met pijn in het hart’’, zegt Van Beek. ,,Dat Beemster niet als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan komt ongelooflijk hard aan. Niet alleen bij mij, maar ik denk bij iedereen in deze gemeente. Beemster is de dupe van haar eigen verleden.’’

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

De gemeente smelt naar verwachting per 1 januari 2021 samen met Purmerend, waar Beemster al een aantal jaren intensief mee samenwerkt. In 2014 gingen beide gemeenten een ambtelijke samenwerking aan, wat inhoudt dat de twee gemeentes afzonderlijk blijven bestaan en ook hun eigen burgemeester, wethouders en gemeenteraad hebben, maar dat ze het ambtelijk apparaat met elkaar delen.

Die samenwerking heeft niet gebracht wat ervan verwacht en gehoopt werd, zegt Van Beek. In een commissievergadering een paar weken geleden zei ze daarover: ,,Waar we efficiency zouden moeten halen, brengt het dienen van twee besturen juist extra werkdruk met zich mee. (…) De complexiteit van vraagstukken omdat ze te lang zijn blijven liggen, het ontbreken van basisvoorwaarden om het werk goed te doen en de slechte financiële positie hangen als een molensteen om onze samenwerking. Daardoor is de samenwerking meer een tijd-, energie- en dus geldvreter geworden dan een goed vehikel om de samenleving van Beemster te dienen.’’

Grote voet

Verder gaan met die samenwerking is volgens Van Beek een heilloze weg. ,,Maar dat ligt niet aan Purmerend’’, benadrukt zij. ,,Dat beeld is de laatste tijd wel ontstaan: het komt allemaal door Purmerend. Dat is onterecht. De echte oorzaak voor het feit dat Beemster niet langer op eigen kracht door kan ligt in deze gemeente zelf, die te lang op te grote voet heeft geleefd en daardoor nu in financiële problemen verkeert.’’

,,Het is het gevolg van een cultuur die langdurig het gemeentebestuur heeft gekenmerkt. Misschien wel decennia lang. Waarbij ad hoc dingen zijn aangepakt en besluiten zijn genomen, zonder dat er goed werd nagedacht over de betekenis en de consequenties daarvan op de langere termijn. De kunstgrasvelden voor de voetbalclubs zijn daarvan een goed voorbeeld. Die zijn er gekomen, maar is geen rekening gehouden met het feit dat er ooit een dag komt waarop die velden vervangen moeten worden en dat je daar dan een spaarpot voor moet hebben. Die is er dus niet, maar het kost wel een paar ton.’’

,,Dat is niet incidenteel, maar structureel. Er is sprake van een patroon van niet zorgvuldig en niet zakelijk handelen op belangrijke dossiers. Neem zaken als de inrichting van de openbare ruimte met bijvoorbeeld speeltoestellen of de riolering. Je hebt als gemeente beheerplannen nodig waarin staat hoe je daar de komende jaren mee omgaat en wat dat gaat kosten. Voor die beheerplannen hadden wij geen capaciteit en daarom zijn ze niet gemaakt. Dan kom je voor enorme uitgaven te staan waar je geen rekening mee hebt gehouden.’’

,,Zoals bij veel kleine gemeenten werden dingen op een andere manier gedaan dan bij grotere gemeenten. In die cultuur gebeurden ook veel dingen achter de schermen. Er werden besluiten genomen zonder dat de gemeenteraad erbij betrokken werd, laat staan de inwoners. In februari 2016 moest ik een realisatieovereenkomst ondertekenen met de provincie over de afslag van de N244 bij Zuidoostbeemster. Daarin stond dat Beemster daar een miljoen euro aan zou bijdragen. Ik vond dat een enorm hoog bedrag. Ik wilde uitzoeken waar dat bedrag precies vandaan kwam, waar het op was gebaseerd en wat voor afspraken er waren, maar niemand kon me dat vertellen. Iedereen die ik ernaar vroeg herinnerde zich nog wel discussies over waar die afslag exact zou moeten komen, maar het was niet duidelijk waar dat miljoen van betaald zou worden. Dat was het moment dat ik voor het eerst serieus dacht: er gaat iets niet goed in deze gemeente.’’

Goede bedoelingen

Van Beek wil niet ingaan op de vraag of de manier waarop Beemster werd bestuurd verwijtbaar is en zo ja, wie daar dan verantwoordelijk voor waren. ,,Dat heeft geen zin. En ik weet ook niet of alles wat er gebeurd is, ook verwijtbaar is. Vaak was er natuurlijk sprake van goede bedoelingen. Men wilde het zo veel mogelijk mensen naar de zin maken. Maar dat getuigt niet van bestuurskracht. Een daadkrachtig gemeentebestuur maakt weloverwogen keuzes en legt daarover verantwoording af aan de inwoners. Dat betekent dat niet alles kan en dat je soms nee moet zeggen. Beemster is te goed geweest en is nu de dupe van dat verleden. Om de begroting sluitend te krijgen moeten we snijden in de subsidies, moet de ozb flink omhoog en dat geldt ook voor het rioolrecht. Hopelijk is Beemster gebaat bij de keuze die we nu maken voor de toekomst.’’

Die toekomst is dat Beemster één gemeente gaat vormen met Purmerend. De gemeenteraad van Beemster zal daartoe naar verwachting op 19 december een besluit nemen. De inwoners van Beemster hebben daar geen stem meer in. Maar over de voorwaarden waaronder de herindeling gaat plaatsvinden kunnen ze nog wel meepraten. Daartoe krijgen ze als het aan Van Beek ligt alle kans. ,,Belangrijk is dat onze inwoners het karakter van de dorpen bepalen. In samenspraak met hen willen we vaststellen welke waarden we voor de Beemster willen behouden. Dan gaat het bijvoorbeeld om voorzieningen, het verenigingsleven, maar ook de groene waarden in deze gemeente. Daarover gaan we niet even een avondje beleggen op het gemeentehuis; als bestuurders en politici moeten we actief de boer op, de inwoners opzoeken om met ze in gesprek te gaan. Ik kan me voorstellen dat we dat met jongeren doen in BeeJee en met ouderen in Middelwijck. Waarom niet?’’

8 dec. 2017

Clup Welzijn over onrust: ’Geen jongere komt op straat te staan’

nieuwleestijd 3 min

Clup Welzijn over onrust: ’Geen jongere komt op straat te staan’

3 min leestijd

Geen van de bewoners van Beemsterburgwal en de Scheldestraat in Purmerend zijn door de sluiting van de panden op straat komen te staan. Dat meldt Clup Welzijn, die deze kwetsbare jongeren begeleidt.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Eerder werd bekend dat Clup stopt met deze twee panden, die de welzijnsorganisatie huurde van een particulier voor een kostendekkende prijs. Er ontstond onrust, omdat meerdere jongeren zelf aangeven dat ze geen woning hebben. Volgens Els de Back, directeur van Clup, en Wouter Burger, manager van Clup, ligt dit allemaal genuanceerder. Zo zijn er jongeren die zelf woningen hebben geweigerd. De Back: ,,Het is niet zo dat jongeren op straat komen te staan. Ze hebben allemaal een woonplek gevonden. Een eigen woning, of bij familie of bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP). Wij begeleiden ze nu ook na het sluiten van de panden.’’

Maar er is in Purmerend een groot tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ook AOP heeft een wachtlijst. De Back: ,,Dat kunnen wij ook niet oplossen. Ik ben allang blij dat deze groep in ergens terecht kan. We hebben goed contact met AOP en de gemeente en proberen zo te helpen.’’

In totaal zijn sinds 1 augustus 2016, toen Clup startte met deze vorm van opvang, zeventien jongeren doorgestroomd naar een eigen woning. De Back: ,,Ik ben daar tevreden over.’’

Ze laat weten dat Beemsterburgwal en Scheldestraat tijdelijke oplossingen waren. ,,Dat waren het altijd al en dat hebben we ook tegen bewoners gezegd. We zaten toen met relatief veel jongeren die allemaal een woning zochten. We konden voor een redelijke prijs twee panden krijgen. We dachten: dan hebben de jongeren tenminste even een plek.’’ De Beemsterburgwal was in zodanig slechte staat dat het opgeknapt moet worden. De Scheldestraat werd te duur voor deze groep huurders.

Het pand aan de Etserstraat, een oud schoolgebouw waar ook jongeren wonen, blijft open. Ook in de Henri Dunantstraat blijven jongeren wonen. De Back: ,,Het is dus niet zo dat we stoppen met het huisvesten van jongeren.’’

Dat de jongeren niet altijd stonden te springen om zelf een andere woning te zoeken, is volgens Burger en De Back begrijpelijk, maar ook lastig. Burger: ,,Het is een doelgroep die soms ook kan zeggen: regel het allemaal maar voor mij. Terwijl wij juist wilden dat de jongeren ook actief zelf bezig waren met bijvoorbeeld een nieuwe woonplek. Dat was soms lastig voor elkaar te krijgen, dat zeg ik eerlijk.’’ De Back: ,,Maar je laat die jongeren ook niet aan hun lot over. Dat sommigen zeggen dat wij dat wel doen, is oneerlijk.’’

Burger en De Back benadrukken dat het om een kwetsbare doelgroep gaat, die ook vaak wat wensen heeft qua een eigen woning. Ze kunnen niet echt op persoonlijke verhalen van de jongeren ingaan, maar laten ook weten dat er een paar zijn die zelf woningen hebben afgewezen vanwege bijvoorbeeld de grootte van de kamer of de locatie. De Back: ,,We kunnen niet iemand dwingen ergens te wonen. Zo werd een bewoner boos op zijn begeleider, hij bedreigde hem zelfs, omdat de begeleider voorstelde dat hij een bijbaantje kon nemen om de huur gemakkelijker te betalen. Ook is er een bewoner die dan zegt dat ze niet bij haar moeder kan wonen, terwijl die moeder zegt van wel.’’

Clup is op de hoogte van het feit dat een ex-medewerker van de welzijnsorganisatie op eigen houtje jongeren opvangt. De Back wil er niet veel over kwijt, omdat ze ’niet met modder wil gooien’. ,,Het gaat mij om de jongeren en dat zij de beste begeleiding krijgen, we hebben als Clup met de meeste gelukkig goed contact.’’

8 dec. 2017

Probleem opvang jongeren Purmerend: ’Echte probleem is tekort aan kleine en goedkope huurwoningen’

nieuwleestijd 2 min

Probleem opvang jongeren Purmerend: ’Echte probleem is tekort aan kleine en goedkope huurwoningen’

2 min leestijd

Mislukt, zo wil wethouder Eveline Tijmstra de tijdelijke huisvesting van jongeren door welzijnsstichting Clup niet bestempelen. Maar het werd wel erg ingewikkeld.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Het project wordt mede daarom afgebouwd, erkent Tijmstra.

,,Maar vanaf het begin was duidelijk dat het om een tijdelijke pilot ging van Clup om dakloze jongeren te huisvesten. Toen ze eenmaal een dak boven hun hoofd hadden, bleek dat ze veel meer zorg en begeleiding nodig hadden dan was ingeschat. Toen is er via het Loket Jeugd ambulante hulp geregeld. Maar als je met een proefproject begint, mag je ook bijsturen.’’

Een pand aan de Beemsterburgwal bleek te bouwvallig om nog langer dienst te doen als tijdelijke opvanglocatie. Een woning aan de Scheldestraat werd te duur. ,,Toch is het voor veel jongeren een oplossing geweest.

De Beemsterburgwal is voor elf bewoners een succesvolle springplank geweest naar een definitieve oplossing.

Anderen stromen door naar het Algemeen Opvangcentrum Purmerend, die zijn beter op hun plek bij maatschappelijke opvang dan simpelweg huisvesting. Een pilot is ervoor om te kijken of iets werkt of niet, en we hebben gezamenlijk besloten om de proef af te bouwen. Van de vijf locaties blijven er voorlopig nog twee beschikbaar voor deze vorm van opvang.’’

Het echte probleem is een schreeuwend tekort aan kleine, betaalbare, sociale huurwoningen, stelt Tijmstra vast. ,,We hebben in Purmerend een heel groot woonprobleem. Daar ligt de structurele oorzaak, er moeten gewoon woningen bij.’’ Daar zet de gemeente ook op in, benadrukt ze, wijzend op een aantal nieuwbouwprojecten in de stad. Maar eenvoudig is het allemaal niet.

Neem bijvoorbeeld de containerwoningen die bij de Verzetslaan ter hoogte van de Jaagweg neergezet moeten worden. Twee jaar geleden aangekondigd, maar nog altijd niet gerealiseerd.

,,Als het simpel was, stonden ze er natuurlijk al, maar er komt heel veel bij kijken. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Mijn collega Hans Krieger is nu in gesprek met woningcorporatie Wooncompagnie voor beheer en verhuur van de woningen. Als dat mislukt, gaan we het zelf doen.’’

Inderdaad is er ook een tekort aan opvangplaatsen voor jongeren. Naast de twee overblijvende Clup-locaties is er nog Casa 24, een onderdeel van het AOP voor jongeren van 18-23 jaar. Het RIBW biedt beschermd wonen en ook in de nieuwe opvang aan de Zeevangstraat kunnen jongvolwassenen terecht.

,,Het college wil twee panden aankopen voor nog eens 16 tot 18 opvangplaatsen’’, zegt Tijmstra. ,,Niet specifiek voor jongeren, maar het geeft wel lucht aan de opvangketen. We doen heel veel, niet alleen aan opvang maar ook aan woningbouw. Maar dat betekent niet dat je ineens alles oplost, dat kan ook niet. We kunnen geen ijzer met handen breken.’’

Dat een voormalig Clupmedewerker nu op eigen houtje zwerfjongeren opvangt in een bedrijfspand op de Baanstee, kan wat de wethouder betreft niet door de beugel.

,,We gaan daar ook op handhaven. Hij is daar al op aangesproken. Het lijkt misschien barmhartig, maar de wezenlijke problemen los je er niet mee op. Dat doe je door bijvoorbeeld te kijken naar de thuissituatie en daar de hulpverlening op toe te spitsen. Jongeren hebben uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid om een huis te regelen, en als ze daar niet toe in staat zijn kunnen ze natuurlijk een beroep doen op onze begeleiding en ondersteuning.’’

8 dec. 2017

Gerommel in kwetsbarejongerenopvang Purmerend

nieuwleestijd 1 min

Gerommel in kwetsbarejongerenopvang Purmerend

1 min leestijd

Het rommelt met de opvang van dakloze en kwetsbare jongeren in Purmerend. Er is schreeuwend tekort aan opvangplekken en juist nu wordt een opvangproject van welzijnsorganisatie Clup deels afgebouwd.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Gaandeweg het project bleek dat de jongeren die daar woonden, meer ondersteuning nodig hadden dan vooraf gedacht, en werd de gemeente ingeschakeld voor extra hulp.

Een opvanglocatie in een bouwvallig pand aan de Beemsterburgwal werd vorige week gesloten, en dat leidde tot protesten onder de bewoners die zeiden dat ze geen vervangende plek konden vinden.

Sommigen zijn weer ingetrokken bij hun ouders; bij een van de bewoners liep de emoties zo hoog op dat hij enkele ambtenaren bedreigde.

Binnenkort gaan ook de opvanglocatie van Clup aan de Scheldestraat dicht. Het lot van die bewoners is nog onbekend. Ze zijn terug bij af, vreest onafhankelijk raadslid Ernst van Damme. Hij vindt dat Clup en de gemeente Purmerend tekort zijn geschoten in de hulp aan de kwetsbare jongeren.

Volgens Van Damme was al geruime tijd bekend dat de opvangproef aan de Beemsterburgwal en de Scheldestraat eind dit jaar zou stoppen, en hebben gemeente en Clup de kwetsbare bewoners amper begeleid en niet geholpen bij het zoeken naar vervangende woonruimte.

,,Is de wethouder van mening dat zij met de inzet van Clup Welzijn in deze vorm van opvang tekort is geschoten?’’, wil hij onder meer weten.

Een voormalige jeugdwerker van Clup is inmiddels op eigen houtje bezig om zwerfjongeren op te vangen in een of meer bedrijfspanden. Die zijn daar niet voor geschikt, en de gemeente is al bezig om die panden te sluiten. Wat er met de jongeren moet gebeuren die daar worden opgevangen, is nog onbekend.

8 dec. 2017

Purmerends keramiek in modern jasje

nieuwleestijd 3 min

Purmerends keramiek in modern jasje

3 min leestijd

Het Purmerends Museum heeft een nieuwe entree en keramiekzaal. De nieuwe zaal moet Purmerenders op moderne manier meer vertellen over het rijke keramiekverleden van de stad. Een mooie manier om het 75-jarig bestaan van het museum te vieren.

Verder Lezen?


Registreer en krijg gratis toegang tot onze beste artikelen.

Al Abonnee?

Conservator Saskia van den Berg loopt stralend rond in de nieuwe ruimte. ,,Ja, ik vind het echt prachtig. Zie je die teksten? Die zijn er allemaal op gesjabloneerd, letter voor letter. Dat gaf het mooiste resultaat.’’

De vitrinekasten zijn stoerder en robuuster, wat de ruimte direct een modernere, frissere uitstraling geeft. ,,Het was ook wel gedateerd eerst’’, vindt ze. ,,Ook leuk’’, laat Van den Berg zien: ,,De planken zijn van glas, zodat bezoekers ook de onderkant van het werk kunnen zien. Een idee van de ontwerpers, ik vind het goed uitgepakt.’’ Zo zijn alle merkjes van bijvoorbeeld Brantjes en Haga te zien, belangrijke keramiekmakers uit Purmerend. Daarnaast zijn er door speciaal bedrukte rolluiken stukken uit de collectie te zien op de ramen. ,