Zwart-wit: Politie

Zwart-wit: Politie

De commissie Ruys laat er in haar eindrapport geen misverstand over bestaan. De centrale ondernemingsraad van de politie heeft jarenlang schaamteloos met tonnen geld gesmeten. De toenmalige korpschef Bouman en de rest van de politietop hebben die dure feestjes, diners en uitstapjes gefaciliteerd of op zijn minst gedoogd.

De nieuwe korpschef van de Landelijke Politie Erik Akerboom heeft or-voorzitter Giltay met strafontslag definitief uit de rangen van de Nederlandse politie verwijderd. Ook anderen die direct hebben geprofiteerd van de geldsmijterij wachten harde maatregelen.

De grootste verliezers zijn de duizenden ’gewone’ politiemensen die al die jaren hun werk zijn blijven doen. Zij worden aangekeken op het gedrag van een klein aantal profiteurs, die juist hun belangen moesten vertegenwoordigen. Een bittere pil voor mensen die zich toch al heel lang ondergewaardeerd voelen.

De samenleving moet er voor zorgen dat de politie over de middelen beschikt om het steeds moeilijker wordende werk te kunnen blijven doen. Salarissen die in verhouding staan tot de zwaarte van het werk, toereikende budgetten en vertrouwen en respect. Een goed functionerende politie is onontbeerlijk in een land waar hufterigheid, criminaliteit en terrorisme nog steeds aan kracht winnen.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws