Uitslag Schoolstrijd: Nederlands grote winnaar, Frans grote verliezer

Uitslag Schoolstrijd: Nederlands grote winnaar, Frans grote verliezer
© Illustratie: Peter van den Elshout | Infographics: Peter Diertens

Frans mag als vak wel komen te vervallen in het voortgezet onderwijs. Dat vindt 36 procent van de deelnemers aan een steekproef van deze krant. Onder de ’nieuwe’ vakken blijkt er vooral weinig steun voor het vak Chinees te zijn.

Aan de Schoolstrijd-enquête van deze krant namen 526 mensen deel. Hen werd onder meer gevraagd aan welk schoolvak je in je verdere loopbaan het meest hebt. Het vak Nederlands kwam met 36 procent van de stemmen als winnaar uit de bus, gevolgd door Engels (26 procent), wiskunde (15 procent) en informatica (10 procent).

Het begin van het nieuwe schooljaar was voor deze krant reden om aandacht te besteden aan de vakken waarin onderwezen worden. In hoeverre is het belangrijk dat we hierin worden geschoold of zijn er andere vakken waar onze leerlingen in het voortgezet onderwijs kennis mee moeten maken?

Ambassadeurs

De afgelopen week hielden tien ’ambassadeurs’ een hartstochtelijk pleidooi voor hun vak (zie onderaan dit artikel). Zo werd Nederlands verdedigd door radiomaker Frits Spits en wiskunde door Ionica Smeets (hoogleraar wetenschapscommunciatie). Deze serie werd afgesloten met de Schoolstrijd-enquête.

Uit de vakken waaruit een keuze kon worden gemaakt, noemden de deelnemers aan de enquête Chinees als vak waar je het minst aan hebt. Het Chinees kreeg 29 procent van de stemmen, terwijl ook lichamelijke oefening (20 procent) en filosofie (19 procent) door veel mensen niet als heel nuttig worden gezien.

Van de vakken waarin nu op bijna alle scholen wordt onderwezen, zou Frans wel kunnen vervallen, zo vindt 36 procent van de respondenten, ondanks het pleidooi van wijnboer en schrijver Ilja Gort.

Niet verdwijnen

Voor lichamelijke oefening - verdedigd door oud-topschaatser Martin Hersman - kiest 9 procent en 7 procent zou er ondanks een pleidooi van oud-correspondent Margriet Brandsma - geen moeite mee hebben als Duits af zou vallen. Overigens vindt de grootste groep (40 procent) dat geen van de huidige kernvakken mag verdwijnen.

Lang niet alle vakken worden op alle onderwijsinstellingen aangeboden. Zo wordt het vak informatica/programmeren - mede door het tekort aan docenten - op ongeveer de helft van de scholen gegeven. Volgens 62 procent van de deelnemers aan de enquête zou dit vak echter overal moeten worden aangeboden. Spaans (13 procent) en filosofie (8 procent) zijn aanmerkelijk minder populair. Slechts 3 procent van de respondenten vindt dat Chinees op alle scholen moet worden onderwezen.

Uit de enquête blijkt ook dat meer dan de helft van de respondenten (55 procent) vindt dat op alle scholen hetzelfde pakket moet worden aangeboden. Dat het onderwijs met zijn tijd gaat en dat er dus ook vakken verdwijnen, vindt 88 procent een goede zaak.

Lees hier alle pleidooien van de vakambassadeurs:

Margriet Brandsma, Duits

Gwendolyn Tates, Chinees

Nelleke Schuurman, Spaans

Ilja Gort, Frans

Ionica Smeets, Wiskunde

Frits Spits, Nederlands

Willem Bouman, Rekenen

Lotte de Bruijn, ICT-vaardigheden

Martin Hersman, Lichamelijke Opvoeding

Stine Jensen, Filosofie

Het laatste nieuws