SCP: Wmo’ers krijgen minder hulp

SCP: Wmo’ers krijgen minder hulp
© Archieffoto: ANP

Chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking kregen in 2016 minder vaak hulp van een professionele kracht dan het jaar daarvoor. Dit schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn jaarlijkse welzijnsrapport dat maandag verscheen.

Het is de huidige tendens: mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en de dagelijkse dingen zoveel mogelijk zelf doen. Is hulp hulp nodig, dan moet je die vooral in eigen kring zoeken.

Of je doet een beroep op een vrijwilligersorganisatie. Patiëntenfederatie Nederland hekelt deze ’verschraling’ al langere tijd. Ze vindt dat gemeenten doorschieten in hun bezuinigingen op huishoudelijk hulp en andere voorzieningen. De patiëntenfederatie stelt ook dat te weinig beroep op hulp wordt gedaan omdat gemeenten hun inwoners hierover onvoldoende voorlichten.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo). Dat vullen ze op hun eigen manier in.

Over het sociale leefklimaat in ons land schrijft het SCP: ,,Het is opvallend dat wmo’ers in 2016 minder vaak een beroepskracht hebben ingeschakeld dan in 2015.’’ De ,,significante daling’’ wordt verder niet verklaard.

Onduidelijk

Het planbureau geeft aan dat het onduidelijk is wat er gebeurt met mensen die minder hulp (konden) krijgen van een beroepskracht.

Uit het rapport: ,,Het heeft niet geleid tot een groter beroep op het eigen netwerk. Onduidelijk is of en hoe mensen dit opgelost hebben. Er zijn ook grenzen aan de inzet van het eigen netwerk. Soms is het te beperkt, op afstand of al overbelast.’’

Of zijn er zoveel problemen dat men geen beroep kan doen op zijn sociale kring. Van de mensen die nu weinig hulp nodig hebben, denkt ongeveer de helft dat hij in de toekomst een beroep kan doen op eigen netwerk als dat nodig is.

Eenzaamheid

Ondertussen is de eenzaamheid onder de mensen die van de wmo gebruikmaken toegenomen. Van 17 naar 22 procent. De oorzaak is onduidelijk, aldus het SCP .

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws