Provincie zoekt hoeder van de integriteit

Provincie zoekt hoeder van de integriteit
© Foto ANP
Minister Ollongren neemt op 12 september de profielschets voor de nieuwe commisaris van de Koning in ontvangst.

Aan de integriteit van de opvolger van Johan Remkes als commissaris van de Koning in Noord-Holland mag niet worden getwijfeld. Verder moet de nieuwe commissaris communicatief sterk en toegankelijk zijn.

Dit staat in de profielschets die een vertrouwenscommissie, bestaande uit fractievoorzitters van de partijen in Provinciale Staten heeft opgesteld voor de man of vrouw die de zeventiende commissaris van Noord-Holland moet worden. Remkes maakte eerder dit jaar bekend dat hij begin 2019 zijn functie neerlegt.

In de profielschets, die op 12 september door Provinciale Staten wordt vastgesteld en daarna wordt aangeboden aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt aangegeven welke eigenschappen en ervaringen de opvolger van Remkes moet hebben.

Zo wil de vertrouwenscommissie dat de commissaris betrokkenheid toont bij alle inwoners en dat hij of zij zichtbaar is in de hele provincie van de Kop van Noord-Holland tot het Gooi.

Met Remkes heeft Noord-Holland een commissaris, die de weg naar Den Haag goed weet te vinden. In dat opzicht lijkt de vertrouwenscommissie op zoek naar een evenknie van hem. Zo staat in de profielschets dat de nieuwe commissaris een ’gezaghebbend boegbeeld’ moet zijn die de belangen van Noord-Holland behartigt in Den Haag, richting andere provincies, in Brussel en nauwe contacten onderhoudt met de burgemeester van Amsterdam. Verder moet hij of zij een breed bestuurlijk netwerk hebben.

Tegelijkertijd moet hij of zij een open debat in de Staten aanmoedigen en onpartijdig zijn.

Toen Remkes aantrad, had de provincie net enkele integriteitsschandalen achter de rug. Remkes ontpopte zich tot een hoeder van de integriteit. En ook van de nieuwe commissaris wordt verwacht dat hij of zij die rol op zich neemt. Daarnaast wordt verwacht dat de commissaris zich sterk maakt voor voldoende geschikte burgemeesterskandidaten waarbij ook diversiteit belangrijk is.

Bij het opstellen van de profielschets is ook gebruik gemaakt van een raadpleging onder de inwoners van Noord-Holland. Zij konden aangeven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe commissaris. Hieruit kwam naar voren dat zij open, eerlijk en integer de belangrijkste eigenschappen vinden. Ook spraken velen de voorkeur uit voor een vrouw.

Vanaf 13 september kunnen kandidaten solliciteren. Eind november of begin december moet duidelijk worden wie de volgende commissaris van de Koning wordt.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws