Minister Ollongren: ’Eén vrouwelijke commissaris is erg weinig’

Minister Ollongren: ’Eén vrouwelijke commissaris is erg weinig’
© Foto United Photos/Toussaint Kluiters
Minister Ollongren (links) krijgt van VVD-fractievoorzitter Erik Annaert de profielschets voor de nieuwe cvdK.

Moet de zeventiende commissaris van de Koning van Noord-Holland een vrouw zijn? De Statenfractie van de PvdA vindt van wel. Minister Kajsa Ollongren wilde zover niet gaan. ,,Het is wel belangrijk om vrouwen nadrukkelijk uit te nodigen te solliciteren.’’

Nog niet eerder was de commissaris van de Koning in Noord-Holland een vrouw. Het is sowieso een ambt dat niet vaak wordt vervuld door vrouwen. Momenteel heeft alleen de provincie Drenthe een vrouwelijke commissaris.

Statenlid Rina van Rooij (PvdA) schroomde niet dit te benadrukken tijdens een speciale Statenvergadering waarin - in het bijzijn van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken - de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning (cvdK) werd vastgesteld. Zij verwees bovendien naar de uitkomsten van een enquête onder inwoners van Noord-Holland waaruit bleek dat velen graag een vrouw zouden zien als opvolger van Johan Remkes.

Krachtig signaal

Volgens Van Rooij zou het goed zijn voor Nederland als er een betere verhouding man/vrouw komt in deze beroepsgroep. ,,Het zou een krachtig signaal zijn in het jaar dat wordt gevierd dat vrouwen honderd jaar kiesrecht hebben.’’

Ook de andere Statenfracties kregen de kans te benadrukken welke kwaliteiten de nieuwe cvdK zou moeten hebben. Zo wil de PVV een ’onpartijdig persoon’ die boven alle partijen staat, terwijl VVD-fractievoorzitter Erik Annaert bekende dat hij het liefst had gezien dat Johan Remkes aan zou blijven. ,,Het liefst zou ik de minister de opdracht geven: zoek een nieuwe Johan Remkes, maar dat is een onmogelijke opdracht.’’

Remkes zelf had de Statenzaal toen al verlaten. ,,Je moet een vergadering over jouw opvolging niet zelf willen bijwonen’’, zei hij na afloop.

Anderen benadrukten dat de commissaris open moet staan voor - duurzame - veranderingen en eerlijk en duidelijk moet zijn. Ollongren concludeerde dan ook dat de Staten eigenlijk op zoek zijn naar een ’schaap met vijf poten’. De vraag is of er niet te veel van een nieuwe commissaris wordt verwacht. ,,Mensen moeten wel durven solliciteren’’, zei Ollongren. ,,Het zou knap zijn als er iemand op alle punten perfect scoort.’’

Zij zei te hopen dat de komende drie weken ook voldoende vrouwen zullen solliciteren. Maar ze benadrukte dat uiteindelijk de meest geschikte kandidaten zullen worden voorgedragen. ,,Maar het klopt dat maar één vrouwelijke commissaris, in Drenthe, wel heel erg weinig is.’’

Volgens de minister is het te prijzen dat Provinciale Staten ook de bevolking hebben geraadpleegd. Verder benadrukte ze na afloop van de bijeenkomst dat ze niet zoals haar opvolger Ronald Plasterk zal morrelen aan de huidige provinciegrenzen. ,,We moeten binnen de huidige structuren zoveel mogelijk de samenwerking zoeken.’’

Eind november of begin december moet duidelijk worden wie de volgende commissaris van de Koning wordt. Deze zal waarschijnlijk op 7 januari 2019 worden benoemd.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws