GroenLinks wil wel bouwen, maar niet in het groen

GroenLinks wil wel bouwen, maar niet in het groen

De lokale GroenLinksfracties in 26 Noord-Hollandse gemeenten hebben een regionaal natuurpact gelanceerd. Aanleiding is de oproep van minister Ollongren aan gemeenten om lef te tonen door ook te bouwen in het groen.

De GroenLinksfracties zijn hiertegen. Astrid van de Weijenberg, lijsttrekker in de gemeente Waterland, is een van de ondertekenaars van het natuurpact. Zij noemt de uitlatingen van Ollongren eeuwig zonde, onnodig en ondoordacht.

,,Bouwen in het groen is kiezen voor de makkelijke weg. Er zijn veel betere alternatieven voorhanden. Met dit regionale natuurpact beschermen we ons kostbare groen en bieden we gezamenlijk weerstand tegen het gemakzuchtige bouwen in de natuur.’’

Tot 2040 zijn er meer dan 200.000 woningen nodig in Amsterdam en omgeving. Volgens GroenLinks hoeft dit echter niet ten koste te gaan van natuur en landschap en zijn er mogelijkheden genoeg om binnenstedelijk te bouwen.

’Alleen vergt dat meer lef, visie en creativiteit dan het volplempen van natuur’, aldus de fractievoorzitters in een persbericht.

In het natuurpact wordt aangedrongen op het maken van duidelijke afspraken tijdens de collegeonderhandelingen om het groen te beschermen.

’Dat betekent wel dat gemeentes de schouders er echt samen onder moeten zetten om snel meer woningen binnen bebouwd gebied te realiseren. Want als die er niet snel komen, neemt de druk om toch te bouwen in het groen alleen maar toen. Regionale samenwerking kan dat voorkomen.’

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws