Een op zeven bewoners mist seks in verpleeghuis

Een op zeven bewoners mist seks in verpleeghuis
Uit de documentaire ’69 Liefde seks senior’.

Romantiek. Intimiteit. Seks. Een kwart van de mannelijke verpleeghuisbewoners en 85-minners in verpleeg- en verzorgingshuizen snakt ernaar.

Ouderen die geen seks hebben, zijn minder tevreden met het leven. Ze voelen zich minder gelukkig, bezitten minder levenslust en kampen met meer psychische problemen. Al met al voelen zij zich eenzamer dan anderen.

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar seksualiteit onder ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. De resultaten worden met opzet vandaag gepresenteerd, op de feestdag van liefde. Er zijn 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd in huizen in het hele land.

Vrouwen en de oudste bewoners, de 85-plussers, hebben minder behoefte aan intimiteit. Maar ook bij hen is de vlam nog niet gedoofd. In totaal geeft een op de zeven van alle bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen aan romantisch of seksueel contact te missen. Fysiek ongemak en handicaps -zoals niet kunnen traplopen en jezelf verschonen- spelen daarbij geen rol. Intimiteit is altijd mogelijk en blijft gewenst, ongeacht de conditie van het lichaam.

Privacy

Er zijn bewoners die klagen over een gebrek aan privacy. Dat zou hen belemmeren in hun seksuele activiteiten. Veertien procent heeft er moeite mee dat verzorgers een sleutel van hun woning of kamer hebben en zomaar op elk moment kunnen binnenlopen. Ook worden er volgens het SCP steeds meer camera’s en bewegingssensoren geplaatst. Het aantal klagers over een gebrek aan privacy is bijna dubbel zo hoog onder degenen die naar romantiek snakken. De helft van de ondervraagden daarentegen zegt dat er ruimte is om intiem te zijn en 36 procent weet het niet. Het SCP weet niet of het ontberen van seksualiteit de oorzaak is van het verminderde psychisch welbevinden. Het kan ook zijn dat psychische problemen leiden tot eenzaamheid.

Geaardheid

Homo’s, lesbische vrouwen en biseksuelen zijn door de bank genomen net zo gelukkig of ongelukkig als hetero’s. ,,Hierover hoeven we ons geen zorgen te maken”, schrijft het SCP. Toch kunnen de ondervraagde homo- en biseksuele bewoners niet altijd open zijn over hun geaardheid. Veertien procent meent hierover zijn of haar mond te moeten houden. Zeventig procent echter zegt wel uit te kunnen komen voor de seksuele voorkeur. De rest laat het in het midden. Met homoseksueel of lesbisch personeel heeft tien procent van de ouderen moeite. Het SCP noemt dat geen opvallend hoog percentage. Allochtone verpleeg- en verzorgingsbewoners ervaren wel minder ruimte voor diversiteit dan autochtone ouderen.

Het SCP vindt dat medewerkers moeten praten met bewoners over seksualiteit. Zij krijgen straks tips voor het voeren van het gesprek. De resultaten daarvan moeten worden opgenomen in het Zorgleefplan. Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn heeft sinds oktober een duobed waarin bewoners een nachtje kunnen slapen met hun thuiswonende partner of iemand anders.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws