Duinbranden op conto van Bergen

Duinbranden op conto van Bergen
Duinbranden op conto van Bergen. Foto: Maurice Amoureus

De gemeente Bergen heeft vergeefse pogingen gedaan om kosten die waren gemoeid met de bestrijding van duinbranden terug te krijgen. Dat maakte burgemeester Hafkamp gisteravond bekend op de nieuwjaarsreceptie.

Tussen augustus 2009 en mei 2011 werd het duingebied van Bergen en Schoorl geplaagd door pyromanen die meer dan zeventig branden op hun geweten hadden, waarvan drie omvangrijke. ,,Sinds de eerste brand zijn de kosten opgelopen tot bijna 1,8 miljoen euro en de kosten van kleine branden zijn daar niet eens in opgenomen'', meldde Hafkamp. Een deel komt voor rekening van de regionale brandweerkorpsen, die assisteerden, en andere instanties. ,,Maar er zal nog een aanzienlijk bedrag voor Bergen overblijven'', weet Hafkamp. ,,Ik heb op een conferentie over natuurbranden minister Opstelten van veiligheid en justitie gevraagd aandacht te schenken aan de financiële gevolgen van de branden voor Bergen, maar zijn reactie beloofde niet veel goeds. Volgens Opstelten horen dergelijke kosten bij de autonomie van de gemeente.'' Hafkamp benadrukte dat Bergen een beroep blijft doen op een financiële bijdrage van het Rijk.Hafkamp stipte verder aan dat Nederland is gebaat bij een rampenfonds. ,,Ik sluit me aan bij burgemeester Klijs van Moerdijk die na de brand bij Chemie-Pack pleitte voor een landelijk fonds. Grote incidenten kosten gemeenten veel geld.''

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws