Weer een recordjaar voor zonne-energie

Nog niet eerder werden in Nederland zoveel zonnepanelen geplaatst als in 2016. De verwachting is dat in totaal 550 MegaWatt (MW) aan vermogen is geplaatst, 100 MW meer dan in 2015. En de toekomst ziet er zonnig uit.

Bij Delfzijl werd donderdag het grootste zonnepark van Nederland geopend. Een park van dertig hectare groot met 116.400 zonnepanelen. Goed voor 30 MW aan stroom.

En de bouw van dit park staat niet op zich. Volgens Edwin Res van het platform ZonnepanelenDelen is de markt voor collectieve zonne-energieprojecten, waarbij er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen buiten het eigen huis in 2016 met honderd procent gegroeid. ,,In totaal zijn er via huishoudens bijna honderdduizend zonnepanelen extra mogelijk gemaakt op een ’ander dak of stuk grond.’’

Volgende week wordt het Solar Trendrapport van Solar Solutions gepresenteerd. Hierin worden de ontwikkelingen in de zonne-energiesector geschetst. Rolf Heynen van Solar Solutions rekent er op dat ook 2017 weer een recordjaar wordt als het gaat om de plaatsing van zonnepanelen.

Heynen: ,,De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen om het systeem van salderen tot eind 2023 te behouden. Dat is gunstig voor particulieren.’’

De regeling houdt in dat de terug geleverde energie aan de energieleverancier wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer.

Miljarden euro’s

Voor grote projecten is de SDE+ regeling. Hiervoor zijn miljarden euro’s beschikbaar. Volgens Heynen heeft dit ertoe geleid dat het aandeel van commerciële projecten al is toegenomen tot 40 à 50 procent van het totaal.

De Leidse zonnestroomanalist Peter Segaar constateert dat Nederland op het gebied van zonne-energie duidelijk bezig is met een ’inhaalslag’.

,,We zitten in een enorme versnellingsfase’’, zegt hij, doelend op de miljarden euro’s die nu beschikbaar zijn voor ontwikkelaars van zonneparken. ,,Er is een pot goud en ik verwacht dat allerlei internationale financiers hier op afkomen. Tegelijkertijd zijn de zonnepanelen nog nooit zo goedkoop geweest.

,,Maar we hebben ook alles nodig om onze energiedoelstellingen te halen’’, stelt Segaar. Hij doelt op het streven van 14 procent duurzame energie waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws