Sanering Broekerhavenweg kwestie van lange adem

Sanering Broekerhavenweg kwestie van lange adem
© Archieffoto
De panden aan de Broekerhavenweg, waaronder grondwatervervuiling zit. Nog even geduld.

Het saneringsplan voor de bodem- en grondwaterverontreiniging onder zeven panden aan de Broekerhaven is gereed. Het verzoek tot sanering is ingediend bij de milieudienst West-Friesland.

Toch kan het nog wel even duren voordat de destijds door tanks in de voortuin van Broekerhavenweg 214 weggelekte verontreiniging definitief wordt aangepakt. Dat komt grotendeels doordat Rijk, provincie en gemeente bij deze sanering samenwerken, aldus wethouder Bart Nootebos, die ook van de bewoners geduld gevraagd heeft. ,,Het is een kwestie van lange adem. Iedereen had graag gezien dat het wat sneller en efficiënter zou gaan, maar het is een ingewikkelde zaak.’’

Vanuit de wet bodembescherming is namelijk geen aanleiding de verontreiniging aan te pakken onder de woningen 204 tot 216. Er zijn geen directe risico’s. Wél is er in het kadaster een aantekening, wat het voor de huidige bewoners lastig maakt om de woningen te verkopen. Dus is na veel discussie en druk vanuit de politiek besloten alsnog te saneren. En het plan ligt er nu, nadat vier eerdere varianten werden afgewezen: twee omdat ze te kostbaar waren en twee omdat ze niet afdoende waren.

Onderzoek

Met behulp van experts is nu gekozen voor een vijfde variant, waarvoor aanvullend onderzoek nodig was. Op allerlei plekken op het vervuilde terrein zijn vorig jaar peilbuizen geplaatst om de precieze omvang van de sanering vast te stellen. Die buizen blijven in de grond zitten en worden straks gebruikt om met behulp van regenwater het grondwater dusdanig door te spoelen, dat de verontreiniging op een aanvaardbaar niveau is.

In fase één van de sanering wordt in de steeg tussen de panden 214 en 215 de grond deels afgegraven. Nootebos: ,,Waar mogelijk wordt de bodemverontreiniging weggegraven. Daarbij moeten we rekening houden met de panden, die niet geheid zijn.’’ In de tweede fase wordt met de al aangelegde drains het grondwater gespoeld. Hiervoor is een periode van vijf jaar uitgetrokken, wat niet wil zeggen dat het zo lang moet duren. ,,Het is een stille sanering.’’ Het hemelwater wordt als spoeling van het riool afgekoppeld. De voortuinen van de bewoners worden open gespit, maar ook weer in de oude staat hersteld.

Fase 1

Alle bewoners zijn al ingelicht. ,,Iedereen is blij dat het nu wordt aangepakt. De mensen kunnen gewoon in hun huis blijven, er wordt niet grof te werk gegaan. ’’ Er wordt wel gemopperd over het feit dat het allemaal zo lang duurt. Nootebos heeft daar begrip voor. ,,We gaan nu de procedure in, daar zitten ook weer termijnen aan vast. Wij zijn als gemeente ook maar een doorgeefluik.’’ De sanering wordt april/mei volgend jaar voorbereid, in juli start dan fase 1 van de sanering. Nog een jaar geduld voor de bewoners. ,,Maar dat halen we zeker.’’ Het monitoren duurt tot 2023.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws