Problemen met statushouders Hoorn

Problemen met statushouders Hoorn

Er zijn problemen met de opvang en integratie van statushouders in Hoorn. Zo is het verzuim op de middelbare school hoog en stokt de doorstroming van de bijstand naar betaald werk. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage over de eerste helft van 2017.

In het onderwijs is het probleem dat de genoten opleiding in het land van herkomst van de nieuwe instromers vaak minimaal is. Dit is een verschil met de eerdere grote groep die twee jaar geleden startte in het onderwijs aan de SG Newton.

Tegelijkertijd meldden zich op die school meer nieuwe leerlingen aan dan was voorzien. SG Newton trof voor dit schooljaar maatregelen. Zo zijn er drie docenten die Arabisch spreken; zij worden ingezet om te tolken en te vertalen en er zijn extra uren bijles.

’Wennen’

Op het Horizon College (middelbaar onderwijs) is het verzuim onder jongeren, veelal afkomstig uit Syrië en Eritrea, te hoog.

Volgens de rapportage van de gemeente is gebleken dat de jongeren ’moeten wennen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen toekomst, met omgaan met vrijheid en ze zijn vaak nog bezig met hun gezinsleden in het land van herkomst’.

Er komt een pilot waarbij twee verzuim- en begeleidingsmedewerkers worden aangesteld.

Op de arbeidsmarkt blijft de doorstroming van een bijstandsuitkering naar betaald werk achter. WerkSaam heeft inmiddels coaches aangesteld die gespecialiseerd zijn in de re-integratie van vergunninghouders.

De Hoornse politiek en de betrokken instellingen nemen de verontrustende signalen uit het voortgangsrapport over de vergunninghouders serieus.

Binnenkort start een training voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers), waarbij zij wegwijs worden gemaakt in het onderwijssysteem, om daarna een passende opleiding en bijbaan te kunnen kiezen.

Barrières geslecht

In de zorg zijn er al barrières geslecht: zo heeft de GGD in april voor het eerst seksuele voorlichting gegeven aan jonge vergunninghouders op het Horizon College.

De GGZ en Parlan gaan dit schooljaar op dezelfde school ook starten met preventieve traumatherapie voor de vergunninghouders, omdat zij vaak nare dingen hebben meegemaakt in hun land van herkomst.

De huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) leverde de voorbije periode problemen op, zo wordt duidelijk uit het rapport. Aan de Astronautenweg was sprake van overlast. Intermaris heeft op verzoek van de gemeente een andere woning gevonden, zodat er meer spreiding van deze jongeren plaatsheeft.

Een ander aandachtspunt is dat de slagingspercentages voor de inburgeringsexamens sterk teruglopen. Dit heeft te maken met de lage opleiding van de ’nieuwe’ vergunninghouders.

Nareizigers

In de eerste helft van 2017 huisvestte Hoorn 81 vergunninghouders, terwijl de taakstelling op 55 lag. Dit komt door een hoog aantal ’nareizigers’. Vorig jaar huisvestte Hoorn veel alleenstaanden. Hun gezinsleden komen nu naar Hoorn. Het gaat vooral om Syriërs.

Er hangt een kostenplaatje van enkele tonnen aan de maatregelen om de begeleiding van de nieuwkomers te financieren. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een incidenteel bedrag van 320.000 euro in 2018 voor extra maatschappelijke begeleiding.

Ook zou er ruim 85.000 euro beschikbaar moeten komen voor extra woonbegeleiding voor de jonge vergunninghouders. Hierover wordt nog met de raad gesproken.

Tapijt

De voortgangsrapportages komen op de bureaus van de raadsleden terecht dankzij de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP), die daar vorig jaar op aandrong. ,,De opvang van vergunninghouders is een van de grootste uitdagingen die Hoorn de komende jaren staat te wachten. Dan moet je als college ook transparant zijn’’, aldus Robert Vinkenborg van HOP.

Hij geeft aan dat er ’veel goed gaat’ in de opvang, maar dat er, getuige het rapport, ook nog veel beter moet. ,,En daar moeten we in de politiek open over zijn en de problemen benoemen. Niet zoals ooit in Amsterdam, toen daar de gastarbeiders kwamen wonen, alle problemen onder het tapijt vegen. Gelukkig wordt de discussie in Hoorn nu op een fatsoenlijke wijze gevoerd.’’

Vinkenborg hamert erop om de woningen van de (jonge) vergunninghouders meer te spreiden over de gemeente. ,,Nu zijn het vaak de al ’kwetsbare wijken’ zoals de Grote Waal waar de vergunninghouders worden gehuisvest. Dat moet anders.’’

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws