Buurtbemiddeling Den Helder wil samenwerken met ouderenzorg

Buurtbemiddeling Den Helder wil samenwerken met ouderenzorg van de GGD. ,,Vaak is er namelijk een onderliggende reden voor een burenruzie’’, zegt coördinator Johan van ’t Zand.

,,Je moet dan denken aan eenzame ouderen. Zij ervaren overlast, maar eigenlijk zien ze vooral gezelligheid die ze zelf niet hebben bij de buren.’’ De GGD heeft Buurtbemiddeling benaderd. ,,Er komt nog een vervolgafspraak waarin we het over de details gaan hebben’’, zegt Van ’t Zand. ,,Zoals hoe we mensen doorverwijzen en in welke situaties we dit doen.’’ Buurtbemiddeling is zo’n zes jaar actief in Den Helder. Het is opgericht in samenspraak met de gemeente en Woningstichting. ,,We zijn een onafhankelijke organisatie en werken met vrijwilligers. We moeten wel oppassen dat we niet te veel samenwerken met hulpverleningsorganisaties, want anders lopen we het risico dat buurtbewoners ons niet meer durven te bellen. Zij moeten niet bang zijn dat wij direct hulpverleners op hen af sturen.’’

Er is al langer een goede samenwerking met zowel de politie als Woningstichting. ,,Bij een klein conflict wijst de politie de mensen regelmatig naar ons door, maar andersom gebeurt ook. Als wij in een bedreigende situatie terechtkomen, laten wij het over aan de politie.’’ Van ’t Zand schat dat er gemiddeld 120 zaken per jaar worden behandeld. ,,In de winter is het rustiger dan in de zomer. Nu hebben we meestal twee zaken per week, maar in het voorjaar kan dit oplopen naar een stuk of vijf, zes. Dan wordt het mooier weer, zijn mensen vaker buiten en ervaren ze ook eerder overlast.’’ De oorzaak kan heel verschillend zijn, van stank- en geluidsoverlast tot een blaffende hond of een hek dat net op het terrein van de buren zou staan. ,,Wij oordelen niet’’, zegt Van ’t Zand. ,,We bemiddelen enkel en dragen oplossingen aan.’’ Hij schat dat zo’n zeventig procent van de zaken door deze aanpak succesvol wordt opgelost. ,,Soms is de uitkomst dat mensen besluiten elkaar te gedogen. Kun je dat ook een succesvolle oplossing van een conflict noemen? Ik vind van wel.’’

Vrijwillig

Niet altijd wordt een probleem opgelost. ,,Af en toe zijn beide partijen bereidwillig, maar het gebeurt ook dat een ander weigert mee te doen. Dan houdt het op. We werken met vrijwilligers en ook het meewerken aan Buurtbemiddeling is vrijwillig. Je kunt niemand dwingen.’’

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws