5,5 miljoen kubieke meter zand in Waddenzee bij Texel

5,5 miljoen kubieke meter zand in Waddenzee bij Texel
Illustratie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Maar liefst 5,5 miljoen kubieke meter zand wordt er volgend jaar opgeworpen voor de Prins Hendrikdijk op Texel. Over een lengte van drie kilometer gaat versterking van de Waddendijk hand in hand met aanleg van nieuwe natuur.

Dat gebied zal zo’n tweehonderd hectare beslaan, grotendeels bedoelt voor planten en dieren. Er komt een wandelpad en fietspad langs en deels doorheen, en een uitkijkpunt. Meer menselijke aanwezigheid is niet gewenst.

Donderdagavond gaven het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als opdrachtgever en vertegenwoordigers van Jan de Nul als uitvoerder in dorpshuis ’t Skiltje in Oudeschild inzicht in de werkzaamheden die in januari 2018 van start gaan. Eerst worden systemen voor drainage en bronbemaling aangelegd. Nodig om te voorkomen dat tijdens de werkzaamheden, wanneer nat zand wordt opgespoten, zout water naar binnen trekt. In augustus wordt begonnen met de aanleg van de duinenrij vóór de huidige dijk, plus een soort vloedhaak in de richting van het Ceres strandje.

Deskundigen verwachten dat tussen dijk en vloedhaak een kweldergebied ontstaan, dat regelmatig onderloopt, zoals de Slufter. Om dat proces een beetje op gang te helpen, wordt de kwelder die nu in de beschutting van de NIOZ-haven ligt, daar naartoe verplaatst. Die kwelder verdwijnt anders onder een hoger duin.

Namens de aannemer legde Bart Praet uit dat naast de aandacht voor het grondwater uitgebreid is onderzocht hoe verstuiving kan worden voorkomen: op de hoogste duinenrij traditioneel door beplanting met helm, die dichter dan gebruikelijk zal worden geplaatst om snel resultaat te hebben; op de verder in zee gelegen lagere zandgronden wordt een grovere zandkorrel gebruikt.

Een aantal toehoorders gaf blijkt zich zorgen te maken. Vissers vrezen niet alleen voor verdere beperking van hun mogelijkheden maar ook voor invloed van het duingebied op de stromingen. Ook zou zand de haven in kunnen spoelen.

En dat het zo geliefde strandje van Ceres natuur wordt en niet meer toegankelijk, blijft voor heel wat mensen een pijnpunt.

Wil je niks missen van Noordhollands Dagblad? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws