Er zijn best veel mensen die onder een persoonlijkheidsstoornis gebukt gaan. Wiersma kan hen tot voorbeeld strekken | commentaar

Job Janssens

De achtergrond van Tweede Kamerleden en beleidspersonen is niet gevarieerd genoeg. Onvoldoende een afspiegeling van de samenleving. Laag- of ongeschoolde personen kom je bijvoorbeeld in bestuurlijke kringen niet tegen. Ook personen met mentale problemen treden in politiek Den Haag niet voor het voetlicht. Althans, niet officieel als dusdanig gediagnosticeerd.

In die zin is het goed dat Dennis Wiersma gewoon onderwijsminister kan blijven. Er zijn immers best veel mensen die onder een persoonlijkheidsstoornis gebukt gaan en die vanwege die aandoening moeite hebben om zich maatschappelijk te handhaven.

Wiersma kan hen tot voorbeeld strekken. Ondanks een narcistisch ego en een opvliegende geaardheid is het mogelijk om een hoge positie te bekleden. Als Tweede Kamerlid en ook in zijn tijd als staatssecretaris van Sociale Zaken heeft hij zich misdragen tegenover medewerkers.

Veel verlieten in overspannen toestand de burelen als Wiersma weer eens was ontploft omdat iets niet precies ging zoals hij het zich had voorgesteld. NRC berichtte daar recent over. Al zeker vijf jaar, vanaf zijn tijd als Kamerlid voor de VVD, leidt zijn autoritaire en driftige manier van leidinggeven tot het vertrek van medewerkers. NRC wist te melden dat acht communicatiemedewerkers in zestien maanden het bij Wiersma voor gezien hielden.

Bij Sociale Zaken vertrokken, in de vijf maanden dat Wiersma er werkte, zeker twee communicatiemedewerkers. Dinsdag maakte Wiersma excuses aan de VVD-fractie. Hij zei spijt te hebben zijn partij in een ’lelijke situatie’ te hebben gebracht.

Nou kan je je afvragen of je Wiersma’s grensoverschrijdend gedrag moet tolereren omdat het inmiddels een breed maatschappelijk verschijnsel is dat in tal van branches en sectoren de kop op heeft gestoken.

Of dat je moet zeggen: hoor eens, hij heeft zich te lang te ernstig misdragen. Het is vreemd dat de Tweede Kamer hier de schouders ophaalt. De PO-raad wees erop dat Wiersma als onderwijsminister ook verantwoordelijk is voor het terugdringen van pestgedrag op scholen en dus het goede voorbeeld moet geven.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.