Zware betonnen elementen voor pompgemaal Afsluitdijk zakken de bouwkuip in

Een betonnen element zakt op zijn plek als onderdeel van een pompgemaal.© Foto Rijkswaterstaat/Jan Wessels

Winnie van Galen
Den Oever

In een bouwkuip bij de Stevinsluizen in Den Oever is begonnen met het aanbrengen van behuizingen voor twee gemalen met elk drie pompen. Met deze pompen wordt het waterpeil in het IJsselmeer op termijn verlaagd in het geval dat met spuien niet lukt. Bijvoorbeeld bij een combinatie van hoog water en harde wind of door een stijgende zeespiegel.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van een modernisering van de Afsluitdijk om Nederland beter te beschermen tegen invloeden van water. Los van de pompgemalen worden de bestaande spuisluizen versterkt en twee nieuwe spuisluizen bijgebouwd. Het werk aan de Afsluitdijk is eind 2018 begonnen en duurt naar verwachting tot medio 2025.

Een betonnen element voor het pompgemaal gaat in een takel.© Foto Rijkswaterstaat/Jan Wessels

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.