Raad geeft groen licht voor woonwijk Pelmolenpad in Hoorn

Impressie van nieuwbouw op het Pelmolenpad.© Animatie Karres en Brands

Eric Molenaar
Hoorn

Er komen relatief minder parkeerplaatsen voor bezoekers en meer voor bewoners van de sociale huurwoningen in de nieuwe woonwijk in Hoorn die gestalte moet krijgen op het gebied Pelmolenpad en Prismalocatie.

Dat is een van de wijzigingen die de Hoornse gemeenteraad dinsdagavond aanbracht in het voorstel om het bestemmingsplan Pelmolenpad goed te keuren.

Het voorstel werd vervolgens door vrijwel de voltallige raad aangenomen, behalve eenmansfractie DRP, die problemen voorziet met verkeer en parkeren en vindt dat er in dit gebied veel meer woningen kunnen worden gebouwd dan de geplande 610. Andere fracties feliciteerden de stad juist: „Eindelijk beginnen we met het eerste deel van de Poort van Hoorn”, zei Aart Ruppert (EénHoorn).

Groenstrook

Het voorstel om huurders relatief meer en bezoekers minder parkeerruimte te bieden kwam van Hoorn Lokaal, VVD, GroenLinks en CDA. Netto zijn hierdoor minder parkeerplekken nodig. Wethouder Axel Boomgaars zegde toe dat die met name zullen worden geschrapt nabij de groenstrook bij de Kometenstraat, voor het behoud waarvan omwonenden actie voeren.

Ook bij de behandeling in de raad bleven Fractie Tonnaer en PvdA aandringen op ondergronds parkeren in het plan. Samen met Liberaal Hoorn en DRP dienden zij een motie in om de raad inzicht te geven ’waarom dat nu niet mogelijk is’, maar ze kregen alleen steun van Sociaal Hoon. Boomgaars hamerde erop dat uit onderzoek en heronderzoek al ’evident overduidelijk’ is dat dit veel te duur uitpakt. „Ik wil zelf ook ondergronds parkeren! Als we het gouden ei vinden, duik ik er onmiddellijk bovenop.”

Tunnel

Kort werd stilgestaan bij een vertraging in de plannenmakerij voor de nieuwe verbindingsweg tussen Provincialeweg en binnenstad/Grote Waal. Die ’Carbasiusweg’ zal, zoals het er nu naar uitziet, via een tunnel onder het spoor in of nabij de nieuwe woonwijk bovenkomen. De gemeenteraad zou in april 2023 een voorstel krijgen, maar dat wordt nu in het derde kwartaal. Het uitwerken van de scenario’s neemt volgens het college meer tijd in beslag.

Lees ook: ’Ondergronds parkeren in plan Pelmolenpad Hoorn zit er gewoon niet in’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen