Hoe regelt Hilversum 3.000 woningen? Rekenkamer start onderzoek naar de bouwplannen van het college

© Foto: ANP

Leander Mascini
Hilversum

De Rekenkamer gaat de woningbouwplannen van het Hilversums college tegen het licht houden. Het onafhankelijk orgaan wil onder meer kijken naar de doelstelling van 3.000 woningen en hoe deze behaald gaat worden.

Als startpunt neem de Rekenkamer het coalitieakkoord. Daarin stelt het college dat Hilversum een gewilde woonstad is, dat het aantal inwoners groeit en dat er veel druk is op de woningmarkt. Daardoor zijn de woningprijzen gestegen, is er een lange wachtlijst voor een sociale huurwoning en is er onvoldoende aanbod van middeldure woningen.

Woonvisie

In de Woonvisie voor de periode van 2021 tot 2030 zet Hilversum dan ook in op de bouw van 3.000 extra woningen. Daarnaast sluit de mediastad zich aan bij de opgaven en ambities van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de regio Gooi en Vechtstreek.

De Rekenkamer is nu dus benieuwd hoe de gemeente invulling wil geven aan deze opgaven. Wat zijn de plannen? En hoe worden deze gerealiseerd?

Burgerpeiling

Daarnaast wil het orgaan de samenwerking met MRA en de Regio onderzoeken. Welke afspraken zijn hierover gemaakt? Ook afspraken met andere partijen, zoals projectontwikkelaars, corporaties, zorgaanbieders, makelaars en/of bewonersorganisaties worden onder de loep genomen.

Om ook te onderzoeken hoe inwoners van Hilversum tegen het onderwerp wonen aankijken, wordt een peiling via het Burgerpanel ingezet

De Rekenkamer

De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad op 24 november 2010. Taak van de Rekenkamer is erop toe te zien dat het gemeentelijke beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is. De Rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen