Stroomnet wordt uitgebreid: honderden kilometers extra verbindingen. En dat is hard nodig om aan de groeiende vraag tegemoet te komen

Een voorbeeld van een 380kV hoogspanningsleiding.© Archieffoto Mediahuis

Van onze verslaggever
Schagen

De komst van een 380kV hoogspanningstraject door Noord-Holland Noord is een stap dichterbij gekomen.

Dat gebeurde maandag met de ondertekening van een document door de Rijksoverheid, provincie Noord-Holland en netbeheerder TenneT. Een nieuw stroomtracé is nodig om in de toekomst voldoende capaciteit op het stroomnet te hebben, geven de ondertekenaars aan. In samenspraak met betrokken organisaties en inwoners worden verschillende opties uitgewerkt waar de nieuwe verbinding is aan te leggen.

Naast de komst van deze tientallen kilometers lange verbinding worden in Noord-Holland Noord door Liander en TenneT veertig elektriciteitsstations uitgebreid, komen er twintig nieuwe bij en moet honderden kilometers extra verbindingen worden aangelegd.

Windparken op zee

In Noord-Holland Noord wordt volgens de ondertekenaars een grote groei van de energie- en elektriciteitsvraag verwacht. Dat geldt voor bedrijventerreinen en havens, in mobiliteit en logistiek, in de landbouw en in de gebouwde omgeving. In Noord-Holland Noord komt in de toekomst mogelijk energie van windparken op zee aan land, die de rest van het land ingebracht moet worden.

Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is een verzwaring van het net nodig om Noord-Holland Noord van voldoende stroom te voorzien. „Dit is een ingewikkeld project en kan een behoorlijke impact hebben op de omgeving. Het is daarom van groot belang om de stappen zorgvuldig en samen met de omgeving te doorlopen. Met dit convenant spreken we vandaag af hoe we dat gezamenlijk gaan doen.”

Participatie

Mede ondertekenaar gedeputeerde Edward Stigter: „Participatie betekent dat je de wijsheid en kennis in het gebied meeneemt in de planontwikkeling. Als provincie gaan we er op letten dat dat gebeurt. Daarom ondertekenen we dit convenant. Dat geeft ons een sterke positie in de planvorming en uitwerking.”

Lees ook: Stroomnet Hollands Kroon aan zijn taks: laatste gebieden gaan ’op oranje’, grootverbruikers in wachtkamer

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.