Integriteit wordt vast agendapunt voor burgemeester en wethouders Landsmeer: ’We moeten scherper zijn om schijn belangenverstrengeling te voorkomen’

Burgemeester Léon de Lange van gemeente Landsmeer.© Foto Wim Egas

Frederique Teillers
Landsmeer

Als het aan burgemeester Léon de Lange ligt, moet het toekomstige bestuur van gemeente Landsmeer scherper zijn om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Dat laat De Lange weten in antwoorden op kritische vragen van D66, VVD en PvdA. Ex-wethouder Marion Breij had in haar functie afstand moeten nemen van zaken waarbij zij een persoonlijk belang heeft, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Aldus hoogleraren die in de media reageerden op een stuk grond van voormalig wethouder Marion Breij.

Het gaat om een groene strook langs de A10. De ophef begon nadat Breij namens het college een zienswijze indiende bij de provincie. Die wil niet dat er op onder meer dit terrein wordt gebouwd, de gemeente Landsmeer juist wel. Omdat ze de grond bezit, adviseerde bureau Berenschot eerder dat de toenmalige wethouder zich niet had moeten bezighouden met bestuurlijke ontwikkelingen rond dat gebied.

De Lange staat desgevraagd achter elke stap die hij heeft gezet in de bestuurscrisis van de afgelopen tijd die uiteindelijk leidde tot het vertrek van Breij, maar kijkt ook kritisch naar zichzelf en naar anderen. „Zo hadden wij als college er met elkaar voor moeten zorgen dat iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen werd. Dat is een les die we meenemen naar de toekomst om daar nóg alerter op te zijn. Feit blijft wel dat iedere individuele bestuurder zelf verantwoordelijk is voor het eigen handelen. Juist waar het om integriteit gaat.”

Dilemma’s

De zaak rond deze integriteitskwestie leidde ertoe dat het college nu aangeeft dat ’integriteit een vast agendapunt van de collegevergaderingen moet zijn’. Zo kunnen de bestuurders elkaar aanspreken op hun handelen en dilemma’s voorleggen. Ook moet volgens De Lange de volledige gemeentelijke huishouding op integriteitsgebied op orde gebracht worden. Hij denkt aan protocollen, trainingen en ’kaders rond omgangsvormen’.

VVD, PvdA en D66 willen ook weten hoe de burgemeester de schade aan de gemeente gaat herstellen, als gevolg van de belangenverstrengeling. De Lange laat weten zich bewust te zijn van de schade die de afgelopen maanden is ontstaan met betrekking tot het gezichtsverlies dat de gemeente door de grondkwestie en andere zaken heeft geleden.

,,Dit is een verantwoordelijkheid van het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Vanuit deze driehoek gaan we samen aan de slag om het aanzien van onze gemeente te herstellen. Daarnaast zullen de huidige en toekomstige bestuurders zich meer dan ooit bewust moeten zijn van de effecten van hun handelen en keuzes op de uitstraling van de gemeente.”

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.