Opnieuw extra geld gemeente nodig voor multifunctionele accommodatie in Westwoud. Nieuwe basisschool en kinderopvang starten in september 2024

Het definitieve ontwerp voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Westwoud.© Impressie Drechterland, Nieuweboer Architecten en A. Hogeveen - Scope Bouwmanagement B.V.

Cees Beemster
Westwoud

De bouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Westwoud achter dorpshuis De Schalm start in het tweede kwartaal van dit jaar.

Het is de bedoeling dat basisschool De WestWijzer en kinderopvang Kappio vanaf september 2024 gebruik gaan maken van hun ruimten in dit nieuwe complex.

Behalve een nieuwe basisschool met zes lokalen voor Westwoud en een plek voor kinderopvang komen in het nieuwe gebouw ook een ruimte voor het jeugdwerk in het dorp en twaalf huurappartementen van woningstichting Het Grootslag. Bovendien wordt ook de bestaande gymzaal hiernaast compleet gerenoveerd.

Aannemer

Uit drie aannemers heeft de gemeente Drechterland inmiddels een keuze gemaakt voor het bedrijf dat de MFA mag gaan bouwen. De klus is voorlopig aan deze aannemer gegund. Het werk wordt definitief aan deze partij gegund op het moment dat de gemeenteraad extra geld beschikbaar heeft gesteld. Uit de financiële aanbieding van deze aannemer blijkt namelijk dat het eerder door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget ontoereikend is.

Op dit moment kan de gemeente nog niet zeggen hoeveel extra geld er nodig is. Berekend wordt nu hoeveel extra geld de gemeente en hoeveel extra geld woningstichting Het Grootslag op tafel moeten leggen om het plan financieel mogelijk te maken.

Besparing

Ook gaat de gemeente nog met de aannemer in gesprek om te bezien of er nog besparingen mogelijk zijn. Zodra duidelijk is hoeveel extra geld er nodig is, krijgt de gemeenteraad hiervoor een voorstel. Verwacht wordt dat dit voorstel in april of mei voor besluitvorming bij de raad komt.

(Tekst gaat door onder de foto)

Wethouder Simone Visser-Botman en directeur Hans Kröger van woningstichting Het Grootslag onthulden in oktober 2021 achter dorpshuis De Schalm het informatiebord met het ontwerp van de hier nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie.© Archieffoto Marcel Rob

Het is niet voor het eerst dat de kosten van de MFA in Westwoud stijgen. Het complex zou in 2021 ruim vier en een half miljoen euro kosten. Dit was toen bijna zes ton meer dan het investeringsbudget dat de gemeenteraad in 2019 voor het plan beschikbaar had gesteld.

Als de raad in april of mei akkoord gaat om het nu benodigde extra geld beschikbaar te stellen, kan de gekozen aannemer aan de slag. Een exacte startdatum wordt nog in overleg met de aannemer bepaald. De start staat in het tweede kwartaal van dit jaar gepland. De oplevering van de MFA staat gepland voor de zomer van 2024. In het contract met de aannemer wordt een boeteclausule opgenomen voor het geval hij later klaar is.

Lees ook: Het informatiebord met het definitieve plan staat. Start van de bouw van multifunctionele accommodatie in Westwoud gepland na de zomervakantie van 2022

Lees ook: Definitief ontwerp voor nieuw MFA in Westwoud gereed, met extra lokaal voor basisschool De Westwijzer

Lees ook: MFA Westwoud gaat dik vier en een half miljoen kosten: aan extra wensen zit een fors prijskaartje

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen