Zaanstad luistert naar advies van ecologen en krabbelt terug, Fortuinveld wordt níet gemaaid

Op deze rietstroken leeft onder meer de beschermde Noordse woelmuis en broeden weidevogels hun eieren uit.© Foto Wim Egas

Daan Keijzer
Zaandijk

De twee landstroken achter het Fortuinveld in Zaandijk worden met rust gelaten. De gemeente Zaanstad is teruggekrabbeld op haar eigen voornemen de percelen te maaien, waar onder meer kwetsbare broedvogels en de beschermde Noordse woelmuis leven.

Vorige week werd bekend werd dat Zaanstad van plan was maaiwerkzaamheden uit te voeren als voorbereiding op bodemonderzoek in het gebied. Het opvallende daaraan was dat de gemeente precies een jaar geleden een last onder dwangsom van 10.000 euro had gekregen van de Omgevingsdienst voor hetzelfde type werk in dezelfde periode. In de rietpercelen broeden moerasvogels hun eieren uit en leeft ook de Noordse woelmuis, die bijna het hele jaar een beschermde status geniet behalve in de maand oktober. Maaien was daarmee in strijd met de Wet Natuurbescherming.

Wachten tot oktober

De nieuwe aankondiging van maaien leverde dan ook veel reactie op uit de hoek van ecologen en Kontakt Milieubeheer Zaanstad (KMZ). Reden voor de gemeente om haar plannen te heroverwegen. „We hebben nogmaals naar hun onderbouwing geluisterd en komen tot de conclusie dat we beter kunnen wachten tot oktober met maaien”, erkent een woordvoerder van Zaanstad. „We gaan mee in de redenatie van de ecologen.”

Ecoloog David Sluis is opgelucht met het nieuws. „Dat is echte winst”, zegt hij. „Het is een goed signaal dat ze hun plannen intrekken. Ik hoop maar dat Zaanstad hier een les uit trekt en in het vervolg zorgvuldiger is. Niet alleen met het Fortuinveld maar ook op andere natuurgebieden.” Hij prijst de krant voor de publicatie. „Soms kun je met goede onderbouwing blijven aandringen om iets te laten keren, maar zonder de media was dit niet gelukt. Dat kan ik je op een briefje geven.”

Lees ook: Ecoloog David Sluis maakt zich zorgen over maaien in Fortuinveld in Zaandijk: ’Zelfde verhaal als vorig jaar, wat is er veranderd?’

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.