Oeps! Poldermuseum Andijk is alvast verkocht, maar de gemeenteraad moet dat nog goedkeuren

Het nieuwe Andijker museum (l) en op de achtergrond het oude stoomgemaal.© Foto Mediahuis

Martin Menger
Andijk

Er is een ding over het hoofd gezien toen de stichting Oud Andijk het voormalige poldermuseum van de hand deed: één van de voorwaarden was dat de gemeenteraad er ook mee instemt. Dat was even vergeten, daarom wordt het plan achteraf alsnog en formeel aan de politiek wordt voorgelegd.

Het politieke akkoord was een van de voorwaarden, omdat Oud Andijk in 1978 het pand in handen kreeg om het als poldermuseum in te richten. De gemeenteraad van het toen nog zelfstandige Andijk stak er zelf ook een subsidie in, om zo de museale functie mogelijk te maken. Het gaat om een bedrag van 57 mille.

Impuls

Enkele jaren geleden werd duidelijk dat het Poldermuseum een impuls nodig had. Het zaadmuseum stapte namelijk over naar het voormalige weeshuis in Enkhuizen, waar het interactieve museum Sow to Grow gestalte kreeg. Zo werd het plan gesmeed om in het Poldermuseum een Centrum voor Water in te richten, waarbij de waterstaatkundige historie van polder Het Grootslag blijvende aandacht zou krijgen. In 2017 kwam de gemeente met een projectsubsidie van 30 mille over de brug voor dit plan.

Bij het Centrum voor Water waren onder meer het Hoogheemraadschap, waterleidingbedrijf PWN en Rijkswaterstaat betrokken. Uiteindelijk bleek het financieel niet haalbaar. Zo zag Oud Andijk zich geconfronteerd met een monumentaal gebouw – het voormalige poldergemaal – dat te duur werd voor de vrijwilligers.

(Tekst gaat door onder de foto)

Gangmakers achter het oude Poldermuseum in de pompkamer, ten tijde dat men hier nog het Centrum voor Water wilde inrichten.© Archieffoto Mediahuis

Daarom is in 2020 besloten het pand af te stoten. In het dijkmagazijn naast het oude Poldermuseum kwam een plek waar Oud Andijk wel de lokale geschiedenis treffend in beeld kan brengen. Aan die transactie kleeft echter een schoonheidsfoutje: een van de voorwaarden was dat de stichting het pand niet zonder instemming van de gemeenteraad zou verkopen. „De verkoop heeft niet via de juiste juridische stappen plaatsgevonden”, aldus burgemeester en wethouders in een voorstel aan de raad. Er ligt nu alsnog een voorstel, zodat de fout wordt hersteld.

Opbrengst

De opbrengst van de verkoop is bijna 270 mille. Medemblik krijgt de 30 mille voor de eerdere projectsubsidie weer teruggestort, omdat het Centrum voor Water is gesneuveld.

De stichting krijgt de rest, zodat met dat geld het kleinere eigen museum in het dijkmagazijn kan worden onderhouden. De oorspronkelijke bijdrage van 57 mille uit 1978 wordt niet meer terugverlangd.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het voormalige Poldermuseum op de achtergrond, waarvan de pompkamer ook op gezette tijden toegankelijk blijft.© Foto Mediahuis

Overigens gaat met de verkoop het monumentale belang van het oude gemaal niet verloren voor Andijk. De afspraak bij de verkoop is dat de nieuwe eigenaar de ’Pompkamer’ openbaar houdt. Hierdoor blijft een uniek Andijker watererfgoed twee keer per jaar publiek toegankelijk. „We beschouwen deze functie als een meerwaarde voor het dorp en de gemeente”, besluit het college.

Lees ook: Oud Andijk maakt ’bloid as blik’ doorstart in Dijkmagazijn: ’Je merkt wel dat je een paar jaar onzichtbaar bent geweest’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen