Plan in de maak voor verbetering Padlandbos in Venhuizen

Vrijwilliger Kees Wijnker in touw in het Padlandbos van Venhuizen.© Archieffoto Mediahuis

Cees Beemster
Venhuizen

Landschap Noord-Holland en de gemeente Drechterland werken aan een plan om het Padlandbos in Venhuizen te verbeteren.

Het Padlandbos heeft natuurlijke, educatieve en recreatieve waarden voor bewoners, scholieren en natuurliefhebbers. Het aangeplante bos wordt jaarlijks opgeknapt door vrijwilligers, samen met medewerkers van de stichting Landschap Noord-Holland. Voorheen was dit een productiebos voor populieren. Al langer is bekend dat er een plan van aanpak moet komen voor groot onderhoud. Het CDA heeft hierover al eerder vragen gesteld.

Voor jaren

Gemeente en Landschap Noord-Holland hebben met elkaar gesproken over de uitgangspunten voor een plan om het bos te beheren om het jarenlang in stand te kunnen houden. Voor de te nemen inrichtings- en beheersmaatregelen voor het gebied wordt rekening gehouden met natuur, recreatie, natuurlijk spelen en biodiversiteit.

Samen met buurtbewoners heeft er inmiddels een gebiedsonderzoek plaatsgevonden, op basis waarvan de ecologische kwaliteit en waarde van het Padlandbos wordt uitgeschreven door Landschap Noord-Holland.

Potenties

Dit moet uitmonden in een beheerplan waarin wordt vastgelegd waar ’ecologische potenties’ zitten. ’Denk hierbij aan het ontwikkelen van bos en het versterken van biodiversiteit. Daarnaast worden recreatieve, beleving- en educatieve functies die het Padlandbos van twee hectare versterken, omschreven. Op basis van het beheerplan worden de maatregelen voor het Padlandbos uitgewerkt’, verduidelijkt het college.

Voordat vervolgens concrete maatregelen worden getroffen, wordt eerst nog een uitgebreid flora- en faunaonderzoek uitgevoerd in het bos. Het college verwacht dat het beheerplan in het eerste kwartaal van 2023 gereed is, waarna onderhouds- en inrichtingsmaatregelen worden uitgewerkt, die in het najaar worden uitgevoerd.

Lees ook: Vrijwilligers krijgen taart en ’gouden hark’ voor twintig jaar onderhoud Padlandbos in Venhuizen

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen