Multifunctioneel centrum met horeca en museum én een kleinschalig recreatiepark. Het zou nog steeds een optie kunnen zijn voor de landtongen in Bovenkarspel

De landtongen in Bovenkarspel.© Foto Marcel Rob

Judit de Redelijkheid
Bovenkarspel

Een multifunctioneel centrum met horeca en een museum én een kleinschalig recreatiepark. De Onafhankelijke Partij in Stede Broec ziet dat nog steeds als mogelijkheid voor de veelbesproken landtongen in Bovenkarspel. De OP hoopt dat ook andere partijen met ideeën en meningen komen voor de invulling van dit terrein. ,,Zodat de eigenaar en het college hier wellicht mee verder kunnen.”

Na de ophef die is ontstaan over de - uiteindelijke stilgelegde - sloop van betonnen palen op het terrein achter het station, is landeigenaar Jan Broersen in gesprek gegaan met de gemeente. Hij heeft toegezegd om er in goed overleg ’iets moois’ van te maken. Maar dat weerhoudt de OP er niet van om het onderwerp opnieuw op de politieke agenda te zetten. De partij wijst daarbij op het idee dat zij in haar verkiezingsprogramma al naar voren bracht.

Hierin werd geschetst hoe rond de landtongen ten zuiden van winkelcentrum Het Streekhof het historische veilinghuis herbouwd zou kunnen worden. ’Dit wordt een multifunctioneel centrum met horeca en een museum’, stond er in dat plan. ’Op de landtongen zelf komt een kleinschalig recreatiepark met maximaal 78 recreatiewoningen’.

Het is, zo geeft de OP toe, een ’redelijk concreet’ plan. ’Maar de essentie hiervan is dat wij onze geschiedenis willen behouden en doorvertellen aan de jeugd’, schrijft de partij in de bespreeknotitie die 6 februari behandeld wordt in de commissie grondgebiedzaken. ’Dit gebied is een essentieel onderdeel van de geschiedenis van de Streek en dat wil je niet zomaar laten verdwijnen’.

(Tekst gaat door onder de foto)

Archiefbeeld van het terrein van de oude groenteveiling, met veel groen en palen.© Archieffoto

De partij hoopt ideeën en meningen op te halen bij andere partijen. ,,Vorig jaar heb ik ons stuk al eens naar de eigenaar gestuurd”, vertelt commissielid Trude Buysman. ,,Hij vond het prima, maar zei dat we de handen hiervoor toch niet op elkaar zouden krijgen. Om het nu weer te bespreken, heeft zeker zin. We willen de mogelijkheden schetsen om voor dit gebied de uitstraling van vroeger te behouden. Als je deze optie niet onder de aandacht brengt, gebeurt er voorlopig niets en dan heb je kans dat er bijvoorbeeld straks één landtong overblijft en de rest wordt ontwikkeld voor flexwoningen. Of er gebeurt niets.”

Groen

Eerlijk Leefbaar Stede Broec (ELS) sprak eerder al uit het terrein graag ontwikkeld te zien worden. Als er bijvoorbeeld gekozen wordt voor het bouwen van woningen, zou deze partij dit willen combineren met het herstellen van één van de tongen. Met als doel ’het uitdragen van educatieve en historische waarde, maar ook voor de recreatieve en toeristische vaart’.

Het verwijderen van het groen op een deel van de landtongen bracht fractievoorzitter Ellen Dudink ertoe hier raadsvragen over te stellen. De recente beantwoording daarvan leerde haar dat de Omgevingsdienst de eigenaar heeft opgelegd om bomen, bosschages en bloemrijke mengsels en gras terug te plaatsen op grond van de Natuurbeschermingswet.

Heel zonde

,,Wij hopen dat dit snel zal gebeuren”, aldus Dudink. ,,We horen van veel mensen dat ze het heel zonde vinden dat al het wilde groen weg is, als onderdeel van de vaarroutes was het altijd een genot langs de weelderig groene Tongen te varen. Overigens zag je dan heel goed de betonnen palen als erfgoed van een tuinbouwverleden. Dat gaf een bepaalde sfeer. En ook vanaf het station was het een mooi historisch en groen stuk. Wij zijn blij met de toezegging dat het uitgestelde aanplanten van bomen, struiken en bloemmengsels alsnog opgelegd gaat worden bij de kap van het tweede deel van de Tongen.”

Lees ook: OP wil historische waarde landtongen snel vastleggen: ’straks heb je hier woontorens’

Lees ook: ’Rottige betonnen palen’ staan Jan Broersen in de weg. Want de landeigenaar wil, in overleg met de gemeente, iets moois maken van de landtongen

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen