Premium

Bijna 200 woningen aan groene veenrand Soest, komen die er nog? Het is al een tijdje stil rond het Van Oest-terrein, maar de ontwikkelaar werkt stug door

Schetsmatige impressie van het gebied zoals RV&O dat wil bebouwen met bijna 200 woningen. De blauwe vlakken ten zuiden van de stippellijn (fietspad Boerenstreek) is de hoogveenontwikkeling van Natuurmonumenten. Boven de stippellijn een globale schets van de plannen. Locatie van bebouwing en natuurontwikkeling is indicatief.© illustratie rv&o

Eric Lorier
Soest

Het is stil rond de grootschalige woningbouwplannen voor het Van Oestterrein en het erachter liggende weiland in het veengebied aan de rand van Soest. Verdwijnen ook deze plannen net als veel voorgangers onder het kopje ’nooit gerealiseerd’ ergens in een archiefkast? Als het aan ontwikkelaar Frank Rademaker van het Soester bedrijf RV&O ligt zeker niet.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen