Medemblik ziet geen mogelijkheid asielzoekers op te vangen. ’Investeringen in flexwoningen en ontsluiting onrendabel’

De nu nog braakliggende grond aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West was bij de provincie serieus in beeld voor de huisvesting van statushouders en asielzoekers.© Foto Mediahuis

Coen van de Luytgaarden
Medemblik

De gemeente Medemblik ziet pertinent geen mogelijkheden voor de opvang van statushouders en asielzoekers aan de omstreden Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West.

Dat laat het college van Medemblik per brief weten aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Medemblik weet zich gesteund door de woningcorporaties Het Grootslag en De Woonschakel. Die hebben de brief mede ondertekend.

Lees ook: Provincie onderzoekt kans op huisvesten statushouders en spoedzoekers in Zwaagdijk-West

Medemblik ’erkent de grote landelijke opgave die er ligt’, aldus het college. ’Maar op grond van het haalbaarheidsonderzoek constateren wij dat het niet mogelijk is tijdelijke huisvesting op deze locatie te realiseren’.

(Tekst gaat door onder de foto)

Voor asielzoekers en statushouders wordt naarstig naar opvanglocaties gezocht.© Foto Erik van ’t Woud

Voornaamste pijnpunten zijn volgens het Medemblikker college ’de investeringen in flexwoningen en de kosten voor de ontsluiting, inclusief de realisering van een geluidswal nabij de Westfrisiaweg’. Die laten volgens het college een ’zeer onrendabele businesscase zien met een fors negatief resultaat’.

(Tekst gaat door onder de foto)

Asielzoekers worden opgevangen in de Doggershoek, een voormalige jeugdgevangenis in Den Helder.© Foto Mediahuis

Dit nog los van de essentiële randvoorwaarden waaraan Medemblik moet voldoen. Dan zou het plaatje ’nog negatiever’ uitpakken, vreest het dagelijks bestuur in het bericht aan GS.

’Niet zinnig’

Al met al is het ’niet langer zinnig dit onderzoek verder voort te zetten’, aldus wethouder Jeroen Broeders. Hij is portefeuillehouder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Medemblik.

(Tekst gaat door onder de foto)

De provincie vangt bij de gemeente Medemblik bot als het gaat om de huisvesting van statushouders en asielzoekers.© Foto Erik van ’t Woud

Lees ook: Provincie: Flexwoningen Zwaagdijk-West bestemd voor alle spoedzoekers, dus ook statushouders

De brief komt precies op het moment dat het verzet tegen de opvang van asielzoekers een hoogtepunt bereikt. De Dorpsraad Zwaagdijk-West heeft namelijk een protestbijeenkomst geagendeerd op woensdag 1 februari in De Wildebras.

(Tekst gaat door onder de foto)

De oproep die op internet circuleert.

In het vlugschrift op de website van de dorpsraad staat hierover het volgende: ’Een landelijk probleem dreigt opgelost te worden in ons dorpje. Op basis van een simpel rekensommetje dreigt een stuk weiland volgepropt te worden met woningen voor spoedzoekers en statushouders. Die hebben veelal sociale problematiek en een traumatisch verleden. Dit bij elkaar vraagt om problemen’.

(Tekst gaat door onder de foto)

Inwoners van Zwaagdijk-West, dat onder de gemeente Medemblik valt, voelden zich overvallen door de plannen en kwamen direct in verzet.© Foto Mediahuis

Lees ook: Groeiende onvrede in Zwaagdijk-West over gebrekkige informatie huisvesten statushouders in dorp

Volgens de protestgroep ontbeert het Zwaagdijk-West aan voorzieningen zoals winkels, sporthallen, gezondheidszorg en verbindingen met het openbare vervoer.

’Dit kan ons dorp niet hebben’, aldus de werkgroep die eenieder oproept naar De Wildebras te kome. ’Wees strijdbaar! Het gaat om onze toekomst!!!’, besluit de oproep die op internet circuleert.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen