Sportpark in het groen mag, vanwege 165 woningen: clubgebouw ijsbaanterrein in Wormer twee keer zo groot

Het ijsbaanterrein in Wormer. Hier komt een sportpark met tennisbanen.© archieffoto / wim egas

Schaatsers op de natuurijsbaan. Die verhuist naar een andere locatie.© archieffoto / pascal fielmich

1 / 2
Koos Reitsma
Wormer

Gedeputeerde Staten (GS) geeft Wormerland toestemming voor een clubgebouw van 500 vierkante meter op het huidige ijsbaanterrein in Wormer , en padelbanen met wanden van vier meter hoog. Belangrijkste reden om akkoord te gaan: de verhuizing van drie tennisverenigingen maakt de bouw – binnenstedelijk – van 165 woningen mogelijk.

IJsvereniging Nova Zembla heeft op dit moment een eigen clubgebouw op het ijsbaanterrein, maar dat wordt waarschijnlijk afgebroken. Bebouwing van maximaal 220 vierkante met één bouwlaag was daar toegestaan, maar de ontheffing van GS maakt een complex met kantine, kleedkamers en andere ruimtes mogelijk van meer dan twee keer die oppervlakte.

Ook verleent de provincie dus ontheffing voor de hoogte van de wanden voor de padelbanen. Die worden vier meter hoog, terwijl maximaal drie meter was toegestaan.

De huidige natuurijsbaan wordt verplaatst naar een naastgelegen perceel. Wormerland verwacht dat te kunnen doen binnen de voorwaarden van het Bijzonder Provinciaal Landschap en heeft daarom geen ontheffing gevraagd.

Woningbouw

Doorslaggevend voor Gedeputeerde Staten om akkoord te gaan met de plannen is dat de aanleg van het sportpark woningbouw mogelijk maakt. Op de vrijkomende locaties van de drie tennisverenigingen en daar waar nu de beide sporthallen staan aan de Spatterstraat, verwacht Wormerland in totaal 165 woningen te bouwen. Daarvan wordt een flink aandeel sociale huur. Dit voornemen sluit aan bij de ambities voor woningbouw zoals die zowel bij de gemeente, regionaal als in de provincie bestaan.

Voorwaarden

De zogenaamde kernkwaliteiten van het ijsbaanterrein: ‘open ruimte en vergezichten’ en ‘habitat voor weidevogels’ worden door het grotere gebouw en de padelbanen (mede vanwege mogelijke geluidhinder) aangetast, maar de provincie vindt die aantasting acceptabel. ,,Wij achten deze inbreuk op het provinciaal belang, dat is gericht op het voorkomen van verdere verstedelijking, zeer beperkt’’, aldus Gedeputeerde Staten.

Één van de voorwaarden die GS stellen, is dat op de locatie niet meer dan één clubgebouw komt voor alle verenigingen. Ook Nova Zembla moet daarvan dus gebruik gaan maken. Het bestuur van de ijsvereniging geeft zelf de voorkeur aan een eigen clubgebouw.

Een andere voorwaarde is dat de invloed van de verlichting op het landschap en de weidevogels zo beperkt mogelijk blijft, en dat met de keuze van de locatie en het materiaal voor de padelbanen de geluidshinder wordt beperkt.

GroenLinks in Wormerland is tegen de aanleg van het sportpark op ijsbaanterrein, vanwege de gevolgen voor de weidevogels. ,,Het is nog geen gelopen race’’, zegt Elly Fens van GroenLinks. ,,De provincie heeft ontheffing verleend, maar nu komt de volgende stap en dat is het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente. Dan is er beroep mogelijk.’’

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.