Flexwoningen voor starters, jonge gezinnen en spoedzoekers. Mogelijke bouwontheffing voor tijdelijke huisvesting op Texel

Een van de woningbouwlocaties die de gemeente Texel op het oog heeft.© Archieffoto Rene Pop

Casper Duin
Den Burg

Gedeputeerde Staten staan positief tegenover het plaatsen van 102 tijdelijke flexwoningen aan de noordkant van de Marsweg in Den Burg, mits de gemeente Texel de noodzaak juridisch voldoende kan motiveren.

Het gaat om flexwoningen in het zogeheten Texels Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). De gemeente wil deze flexwoningen plaatsen om het tekort aan sociale huurwoningen op het eiland tegen te gaan.

Op Texel zijn er bijna geen woningen beschikbaar voor starters, jonge gezinnen, spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen met een nieuwe baan op het eiland), vergunninghouders en vluchtelingen. De gemeente wil daarom rondom Den Burg 102 tijdelijke flexwoningen bouwen in het BPL voor een periode van twintig jaar. De gemeente verwacht dat het woningtekort na die periode afneemt. Er worden rondom Den Burg ook 120 flexwoningen gebouwd voor een periode van veertig jaar. Deze locatie ligt buiten het BPL en is daarom geen onderdeel van het ontheffingsverzoek.

De gemeente heeft voor deze locatie gekozen omdat het plan goed aansluit op het bestaande dorp en het beperkt stoort in het landschap. Den Burg is het grootste dorp met de meeste voorzieningen, scholen en goede verbindingen met openbaar vervoer. Er zijn binnen en buiten Den Burg geen andere geschikte locaties beschikbaar voor dit aantal woningen.

Voorwaarden

De voorgestelde flexwoningen zijn flexibel, eenvoudig te (ver)plaatsen en weer te verwijderen. Daardoor heeft het plaatsen van deze woningen geen permanente gevolgen voor het BPL. Daarnaast blijft de gemeente eigenaar van de grond en garandeert dat de locatie na maximaal twintig jaar weer wordt teruggebracht naar de huidige staat, agrarisch grasland.

De Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK) spreekt op 13 februari 2023 over het voorstel. Als Provinciale Staten hiermee instemmen, wordt de ontheffing verleend.

Lees ook: Texel kan aan de slag met 222 flexwoningen. Aanvraag van bijna 1,2 miljoen euro is gehonoreerd

Lees ook: Texel wil 222 flexwoningen bouwen aan de rand van Den Burg. Via snellere procedures met minder participatie

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.