Premium

Het accommodatiebeleid van Schagen rammelt. Alles voor de leefbaarheid, maar wat wordt daar precies onder verstaan?

Mirjam Dijkstra is de beheerster van Dorpshuis de Klimop in Sint Maarten. Veel dorpshuizen worden beheerd door een stichting, waardoor de gemeente verder op afstand staat.© Archieffoto Marc Moussault

Mike Deutekom
Schagen

De gemeente Schagen heeft geen exact inzicht in hoeveel verschillende accommodaties (dorpshuizen, ouderensozen, sportverenigingen, et cetera) er zijn, wat de maatschappelijke effecten ervan zijn, hoeveel ambtelijke uren er mee gemoeid zijn en welke gemeentelijke doelstellingen er mee ondersteund worden. Schagen wil vooral dat de accommodaties in stand blijven en ’bijdragen aan de leefbaarheid’ in dorpen en wijken. Maar wat er onder ’leefbaarheid’ wordt verstaan is niet vastgelegd.

Meer nieuws uit Noordkop

Meest gelezen