Minimaal honderd nieuwe sociale woningen in Oostzaan: geen huurverhoging voor slecht geïsoleerde panden

Renovatie van woningen in Oostzaan.© archieffoto pascal fielmich

Frans van den Berg
Oostzaan

Binnen tien jaar moeten er minimaal honderd sociale huurwoningen in Oostzaan bij komen.

Honderd woningen is voor een gemeente als Zaanstad een makkie, maar voor een dorp als Oostzaan, dat omgeven wordt door natuurgebieden, is dat een hele opgave. Al jaren wordt gezocht naar snippers waar kan worden gebouwd en dan niet alleen met dure koopwoningen.

De gemeente Oostzaan, huurdersvereniging Oostzaan en de woningbouwvereniging WOV hebben nu prestatieafspraken gemaakt. Momenteel heeft de WOV 1.043 huurwoningen. Twee derde zijn eengezinswoningen, de rest appartementen.

Daar moeten dus minimaal honderd woningen bij komen. Een deel ligt al op de tekentafel. Volgend jaar moet het project Voetbalkooi De Bres zijn afgerond met tien woningen. In dat jaar moeten er ook twaalf appartementen in het project Kerkbuurt klaar zijn. Tot slot zouden als onderdeel van de bebouwing van het Radio 9-terrein daar vijf huurwoningen kunnen komen. Bij de zoektocht naar andere plekken, wordt ook gekeken of bestaande complexen via sloop en nieuwbouw aangepakt worden. Dat zou veertig extra woningen kunnen opleveren.

Huren

In de overeenkomst is ook vastgelegd dat de WOV versneld de woningen gaat verduurzamen. Dat is zeker in deze tijd met hoge energierekeningen belangrijk. Dit jaar worden 72 woningen van complex 5 aangepakt. De huurders die in nog oude woningen zitten, met het label E, F of G, zullen op 1 juli 2023 geen huurverhoging krijgen. Dat betreft zo’n 160 woningen.

De WOV blijft zich richten op de eigen woningzoekenden. Woningen worden bij voorkeur toegewezen aan woningzoekenden met een lokale binding. Maximaal tien procent van de vrijgekomen woningen gaat naar mensen met een urgentieverklaring. De WOV gaat actief ouderen stimuleren om te verhuizen naar een meer passende woning. Het aantal appartementen met een lift wordt daarvoor uitgebreid.

De nu gemaakte afspraken zijn overigens alleen voor 2023. Het college is voornemens om vanaf 2024 afspraken te maken voor een langere termijn.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.