Een beter riool en de bodem die als een spons gaat werken. Schagen wil goed voorbereid zijn op extreem weer

Marten Visser
Schagen

De gemeente Schagen trekt de komende periode zo’n vijf miljoen euro per jaar uit voor vervanging en verbetering van het riool. Op zoveel mogelijk plaatsen wordt hemelwater apart afgevoerd.

Voor de inwoners van de gemeente gaat het niet leiden tot veel hogere rioolheffingen, belooft wethouder Hans Heddes. „De gemeente kan de stijging van de heffing matigen door geld te lenen.”

Schagen moet, net als alle gemeenten, maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. „Het besef groeit dat we dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen op kunnen lossen. De openbare ruimte moet een andere inrichting krijgen om extremen beter te kunnen opvangen’, aldus het gemeentebestuur.

Vervanging

Volgens wethouder Heddes worden in Schagen de komende jaren op veel plaatsen rioolstelsels vervangen. ,,Die zijn uit de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren en nu echt aan vervanging toe. Dit biedt een kans om onze kernen op extreme buien in te richten, de sponswerking van de bodem te vergroten en te zorgen voor een goede waterbeheersing. Zo houden we het water zoveel mogelijk vast voor tijden van droogte. We voeren water pas af als het echt niet anders kan. We kunnen dit niet alleen. Ook bedrijven en inwoners hebben we hard nodig.”

Tegels

Voor de zoveelste keer herhaalt Heddes zijn oproep: haal die tegels nou eens uit de tuin. Maak de boel wat groener, zodat water bij hevige regen veel beter de grond in kan zakken. ,,We moeten echt veel minder stenen hebben.’’

Op 21 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe ’Programma Stedelijk Water en Riolering’, zoals het gemeentelijk rioleringsplan tegenwoordig genoemd wordt.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.