Illegale bewoning en gesjoemel met elektrameter ontdekt bij controle Einsteinstraat in Purmerend

Robert Jan van der Woud
Purmerend

Bij een integrale veiligheidscontrole aan de Einsteinstraat op het Purmerendse bedrijventerrein Baanstee zijn maandag nogal wat tekortkomingen aan het licht gekomen. Bij twee adressen werd illegale bewoning geconstateerd, en bij een bedrijf was gesjoemeld met de elektrameter. Liander zorgt dat dit wordt hersteld.

Bij de controle werden op een deel van de Einsteinstraat in totaal 21 panden gecontroleerd. De controle was een samenwerking van gemeente Purmerend met verschillende partners, zoals de omgevingsdienst IJmond, de politie, PWN, Liander en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Behalve illegale bewoning en een ondeugdelijke elektrameter werden nog andere overtredingen geconstateerd. Bij zeven panden ging het om bouwovertredingen. Volgens de gemeente Purmerend gaat het om onder meer het ontbreken van brandscheidingen en zonder vergunning aangelegde verdiepingsvloeren. Bij drie panden kwamen milieuovertredingen aan het licht. De eigenaren of gebruikers krijgen daarover een brief, en zo nodig wordt er binnenkort opnieuw gecontroleerd.

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft diverse overtredingen geconstateerd, zoals het ontbreken van (goedgekeurde) blusmiddelen of rookmelders. Bij de controle werd door alle eigenaren en gebruikers medewerking verleend aan de controle. Twee gebruikers hebben overtredingen direct opgelost door het aanschaffen en plaatsen van rookmelders.

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten en aan de andere kant het nog weerbaarder maken van verhuurders om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Ondermijning is een fenomeen dat de gemeentegrenzen overstijgt en daarom vraagt om een integrale aanpak. De deelnemende partijen willen samen zorgen voor een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Hiermee worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Ook worden bedrijventerreinen hierdoor veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.