’Ondoordachte en onzorgvuldige aanpak’. Tachtig bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor opvang Oekraïners in Enkhuizen

Maaike Klein en Tineke Slobbe van de Werkgroep Behoud IJsbaan op het stadhuis met de handtekeningen.© Foto aangeleverd

Tanja Koopen
Enkhuizen

Tachtig omwonenden van de Weeshuispolder in Enkhuizen hebben officieel bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning, die nodig is voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Eind november heeft het Enkhuizer college een omgevingsvergunning afgegeven voor de units die in de zomer zijn geplaatst om Oekraïense vluchtelingen te kunnen opvangen. Binnen zes weken konden inwoners daar bezwaar tegen maken.

Tachtig omwonenden en andere Enkhuizers hebben dat gedaan. Zij snappen dat opvang nodig is, maar hekelen de aanpak van het college. Zo heeft b en w de wettelijke termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over de omgevingsvergunning ruim overschreden.

(Tekst gaat door onder de foto)

De woonunits voor Oekraïners op de ijsbaan.© Archieffoto

Ook hebben de bezwaarmakers moeite met het feit dat de omgevingsvergunning, die voor twee jaar geldt, in principe tot een maximum van tien jaar jaarlijks kan worden verlengd. Zij willen harde garanties dat het ijsbaanterrein daadwerkelijk na maximaal twee jaar in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

Verder onderstrepen de bezwaarmakers dat het terrein, waarop de vluchtelingen nu zijn gehuisvest, onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur in het gebied, het Ecolint. De gemeente ontkende dit aanvankelijk. Daarmee zouden belangen zijn geschaad.

Ecologische waarde

Het onderzoek naar de ecologische waarde van het gebied, dat de gemeente heeft laten uitvoeren, heeft voor de bezwaarmakers weinig toegevoegde waarde. Er zou slechts sprake zijn geweest van een quickscan, waaruit zou blijken dat er geen beschermde soorten in het gebied voorkomen. Bij de start van de aanleg van de opvang zouden echter jonge vogels en amfibieën in opgerolde grasmatten zijn verdwenen zonder dat de gemeente toezicht hield.

(Tekst gaat door onder de foto)

Rechts de huizen, links de woonunits.© Archieffoto

De omwonenden stellen tevens dat hun groene leefomgeving en woongenot is aangetast door de vestiging van de noodopvang in de Weeshuispolder.

Lees ook: Omwonenden ijsbaanterrein Enkhuizen willen na noodopvang Oekraïners keiharde garantie: ’Breng ecolint terug’

De werkgroep Behoud IJsbaan Enkhuizen heeft tachtig enveloppen met bezwaarschriften afgeleverd op het gemeentehuis. Een half jaar geleden, bij de vestiging van de noodopvang op de ijsbaan, hebben zij ook een stapel zienswijzen van omwonenden ingeleverd. Dat werd toen door het college als één zienswijze gezien. De werkgroep benadrukt dat sprake is van tachtig verschillende bezwaarschriften.

De woonunits op het ijsbaanterrein.© Archieffoto

Lees ook: Eerste Oekraïners gehuisvest in woonunits op ijsbaan Enkhuizen

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen