Premium

Bij waterzuivering komen methaan en lachgas vrij. Waterschap wil maatregelen nemen om die schadelijke broeikasgassen minder uit te stoten

Schoon water is het gevolg van waterzuivering.© Archieffoto

Martijn Gijsbertsen
Heerhugowaard

Het waterschap gaat de uitstoot van methaan en lachgas aanpakken. Deze schadelijke broeikasgassen komen vrij tijdens het proces van waterzuivering en slibverwerking en in beluchtingstanks.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen