Meer inwoners in Zaanstreek-Waterland mede dankzij komst Oekraïners, Purmerend groeit het hardst

De Meermin in Edam werd opvanglocatie voor Oekraïners.© Archieffoto Marcel Molle

Debbie de Vries
Purmerend/Zaandam

Het aantal inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland nam het afgelopen jaar flink toe. In de gemeente Purmerend was de bevolkingsgroei relatief het sterkst, met negentien per duizend inwoners. In Zaanstad was dat bijna zestien. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft aan de hand van bevolkingscijfers van 1 januari tot en met 1 december 2022 de voorlopige balans opgemaakt.

De gemeente Purmerend telde op 1 januari vorig jaar 92.204 inwoners, op 1 december was de gemeente gegroeid naar 93.894 inwoners. De bevolking van Zaanstad groeide van 157.166 naar 159.384 mensen. Ook Oostzaan, Wormerland, Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam hadden aan het einde van het jaar meer inwoners dan aan het begin van 2022.

De hardste groeier in de regio is Purmerend. Daar houdt die gemeente overigens rekening mee. In de bevolkingsprognose verwacht Purmerend de komende tien jaar tienduizend extra inwoners te begroeten. Wat dat betreft vallen de cijfers van het CBS in lijn met de verwachting, al is de noodopvang van Oekraïners bijvoorbeeld een onverwacht extraatje.

De bevolkingsgroei in 2022 in Nederland kwam hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie, onder andere van Oekraïners. Dit was ook in de gemeenten in Zaanstreek-Waterland het geval. Vooral in maart en april kwamen er veel immigranten bij, zowel expats, vluchtelingen als statushouders. In maart kwamen 256 immigranten naar Zaanstad, in april waren dat er 430.

Purmerend verwelkomde er in deze maanden in totaal bijna vierhonderd. Ook de kleinere gemeenten kregen door immigratie meer inwoners. Edam-Volendam bijvoorbeeld had een toeloop van 140 immigranten in april. Dit kwam grotendeels door de opening van een opvanglocatie in De Meermin in Edam.

Krimp

Zonder buitenlandse migratie zouden veel meer gemeenten te maken hebben met krimp van de bevolking. Door de vergrijzing neemt het aantal gemeenten toe waar meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren. In 2022 was in 62 procent van de gemeenten in Nederland sprake van een sterfteoverschot. Dat was een jaar eerder nog 53 procent. Twintig jaar geleden (in 2002) overtrof de sterfte het aantal geboorten nog slechts in 13 procent van de gemeenten.

Zaanstad en Purmerend zijn de twee gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland waar in 2022 meer baby’s geboren werden dan dat er inwoners overleden. In Purmerend werden vorig jaar tot 1 december 814 kinderen geboren en overleden 780 mensen. In 2021 was in deze gemeente nog wel sprake van een sterfteoverschot. Toen overleden 936 mensen en werden er 766 baby’s geboren. Zaanstad telde 1450 baby’s en 1381 inwoners overleden. In de overige gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland was in 2022 wel sprake van een sterfteoverschot.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.