Gemeente Waterland gaat met woningcorporaties de strijd aan met woonfraude

Vanaf links Stefan van Schaik, directeur bestuurder Wooncompagnie, Ton van Nieuwkerk, wethouder gemeente Waterland, Bas te Grotenhuis namens Woonzorg Nederland en Denise Rood namens Intermaris.© Foto Gemeente Waterland

Frederique Teillers
Monnickendam

De gemeente Waterland, Wooncompagnie, Intermaris en Woonzorg Nederland hebben donderdag een convenant getekend om onrechtmatige bewoning en woonfraude tegen te gaan.

In de huidige woningmarkt moeten woningzoekenden vaak lang wachten op een (sociale) huurwoning. Het convenant heeft als doel onrechtmatig bewoonde woningen vrij te laten komen voor woningzoekenden, waarmee ’wordt bijgedragen aan een transparante en rechtvaardige woonruimteverdeling’.

Bij onrechtmatige bewoning wordt er voorgedrongen op andere woningzoekenden. Dit gebeurt als een huurder een sociale huurwoning onderverhuurt of een ander onder zijn of haar naam in deze woning laat wonen. Ook het gebruik van de woning voor andere doeleinden dan wonen telt mee.

In het convenant is afgesproken dat partijen actief informatie gaan uitwisselen in lijn met de privacywetgeving. Hierdoor kan woonfraude eerder worden opgemerkt en tegengegaan. Zo kunnen onrechtmatig bewoonde woningen vrijkomen ten behoeve van woningzoekenden. Bovendien zorgt dit ervoor dat geregistreerde persoonsgegevens vaker kloppen, waardoor onrechtmatig verleende uitkeringen kunnen worden stopgezet en teruggevorderd.

Wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk: „De woningnood in Waterland is groot. Dit willen wij tegengaan door het bouwen van nieuwe woningen. Maar wij kijken hiervoor ook naar bestaande woningen, om er zo voor te zorgen dat de beschikbare woningen terechtkomen bij de inwoners die hier het langst op wachten. Dit convenant draagt bij aan het eerlijk toebedelen van sociale huurwoningen.”

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.