De Waddeneilanden krijgen 5 miljoen euro van het Rijk voor versnelde woningbouw. ’Op Texel voor projecten in Oosterend en Den Hoorn’

In Den Hoorn zijn nieuwbouwplannen voor de locatie van de voormalige Drijverschool.© Archieffoto René Pop

Anja Roubos
Den Burg

De Waddeneilanden krijgen 5 miljoen euro van het Rijk voor de versnelde bouw van tenminste tweehonderd woningen.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimte keert dit bedrag uit omdat woningbouw op de vijf eilanden complex en kostbaar is vanwege de schaarse ruimte, kwetsbare natuur en afhankelijkheid van aanvoer van materialen en personeel vanaf het vasteland.

Op hoeveel geld Texel kan rekenen, is volgens de gemeentewoordvoerder nog niet te zeggen. ,,Op het moment dat deze SPUK-regeling (specifieke uitkering, red.) werd aangevraagd, was dit op Texel mogelijk voor de woningbouwprojecten in Oosterend en Den Hoorn. De uitkering heeft betrekking op het onrendabele deel van de grondexploitatie. De helft daarvan krijgt de gemeente terug van het Rijk. Dit wordt pas na de uitvoering van de projecten geëffectueerd. Ook over de verdeling tussen de vijf eilanden is op dit moment nog niets te zeggen.’’

’Jonge gezinnen’

De Terschellinger burgemeester Caroline van de Pol reageert als voorzitter van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden: ,,De bijdrage van het Rijk betekent een vliegwiel voor de leefbaarheid op de eilanden. Jonge gezinnen en personeel hebben meer mogelijkheden om te blijven of terug te keren. Zij zijn van grote betekenis voor de lokale gemeenschappen. Ook woonruimte voor ouderen wordt geborgd, zodat zij op hun geliefde eiland kunnen blijven wonen als de zorgbehoefte toeneemt.’’

Tweederde van de te bouwen woningen moet onder de noemer ’betaalbaar’ vallen. De eilandgemeenten beogen tot en met 2030 zelf zo’n 50 miljoen euro te investeren in woningbouw. Ook hopen zij aanspraak te maken op ondersteuning van het Rijk via een Regio Deal, waarvoor zij vorige maand een aanvraag indienden. Behalve woningbouw maken onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid en duurzaamheid hier deel van uit.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.