Ook verkeersveilig gedrag is jong geleerd en oud gedaan

Vooral schoolgaande kinderen en ouderen op de fiets zijn kwetsbaar.© Rob Gieling/Provincie NH

Van onze verslaggever
Haarlem

Kinderen die vroeg verkeersveilig gedrag aanleren passen dat de rest van hun leven toe. Uit onderzoek blijkt dat ouderen op de fiets een relatief groot risico lopen in het verkeer. Organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden, of gemeenten die willen investeren in fietsveiligheid bij ouderen, kunnen begin 2023 subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland.

Volgens landelijke cijfers wordt het steeds onveiliger op de weg. Gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA): „Ook in Noord-Holland neemt het aantal verkeersslachtoffers helaas toe. Vooral schoolgaande kinderen en ouderen op de fiets zijn kwetsbaar. De provincie investeert daarom in verkeerslessen op school en ondersteunt het programma ’Doortrappen’, zodat ouderen gezond en veilig actief blijven.”

Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat als jongeren al van kinds af aan verkeersveilig gedrag aanleren, ze dat de rest van hun leven kunnen toepassen. Een voorbeeld hiervan is het geven van een gastles op een school, waar aan kinderen wordt geleerd dat je je mobieltje niet moet gebruiken op de fiets omdat je dan afgeleid bent van het verkeer.

De provincie stelt ruim 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar in 2023. Organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden, kunnen vanaf maandag 3 januari tot en met donderdag 17 februari 2023 subsidie aanvragen voor projecten (buiten de Vervoerregio Amsterdam). De subsidieregeling voor verkeerseducatie heet ’Uitvoeringsregeling subsidie Verkeerseducatie Scholieren Noord-Holland 2023’ en is te vinden op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

Fietsen is gezond, ook als je al wat ouder bent. Maar oudere fietsers zijn ook kwetsbaar: uit data blijkt dat zij een groter risico lopen in het verkeer. Het programma ’Doortrappen’ helpt om ouderen bewust te maken van hun fietsgedrag, de risico’s in het verkeer en beschermingsmiddelen. Daardoor kunnen ze langer fit en veilig fietsen. De ondersteuning aan ouderen kan variëren van het geven van tips bij het aanschaffen van een fiets tot het aanbieden van fietsles. Elke gemeente kan kiezen voor zijn eigen aanpak die aansluit op de bestaande lokale netwerken voor ouderen.

De provincie stelt 160.000 euro beschikbaar aan subsidie in 2023 (voor projecten buiten de Vervoerregio Amsterdam). Een nieuw deelnemende gemeente kan maximaal 10.000 euro subsidie ontvangen. Een gemeente die al eerder Doortrap-activiteiten heeft ontwikkeld met de subsidie van de provincie, krijgt 5.000 euro. Gemeenten die doortrapprogramma’s gaan organiseren kunnen vanaf dinsdag 10 januari tot en met donderdag 1 juni 2023 subsidie aanvragen. De subsidieregeling ’Subsidie Doortrappen Noord-Holland 2023’ staat op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies. Meer informatie over het landelijke programma ’Doortrappen’ is te vinden op www.doortrappen.nl.ó

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen