Noorderschool en de kinderopvang Berend Botje in Oostzaan gaan fors uitbreiden

Drukte bij de Noorderschool. Links naast de school moet de aanbouw komen.© foto mediahuis

Frans van den Berg
Oostzaan

De Noorderschool en de kinderopvang Berend Botje in Oostzaan gaan fors uitbreiden. Ook komen er extra parkeerplaatsen.

Tot die conclusie komt het college na het op een rij zetten van alle wensen van de school en de kinderopvang. De enige manier om uit te breiden is om een aanbouw naast de school neer te zetten die uit twee lagen bestaat. Wanneer alleen op de begane grond wordt uitgebreid, blijft er op het terrein te weinig plek over voor het buitenterrein van de kinderopvang, voor fietsparkeren en voor parkeren van auto’s.

Juist het verkeer is nu al een probleem bij de school in het noorden van Oostzaan. De school staat aan De Haal. Auto’s kunnen elkaar daar met moeite passeren. Parkeren en zelfs stoppen voor de school is dan ook verboden, maar het huidige parkeerterrein is te klein voor de vele ouders die hun kind met de wagen brengen en ophalen. Regelmatig wordt elders in de berm geparkeerd en een tijd kon zelfs op het speelplein voor de school worden geparkeerd.

Nu op het parkeerterrein extra noodlokalen moeten komen en ook de school wil uitbreiden, zijn omwonenden in het geweer gekomen. Zij vrezen voor nog meer overlast en onveilige verkeerssituaties. Lees ook: Zorgen over extra verkeer bij Noorderschool in Oostzaan, noodlokalen liggen pal aan de weg: ’Vaak een chaos met auto’s’

Daarom wordt in het plan uitgegaan van minimaal 26 parkeerplaatsen. Zo nodig kan in de toekomst worden geprobeerd de grond tegenover de school aan te kopen, waarbij dan een brug, hek en poort nodig zijn. De kosten bedragen al gauw 167.000 euro en dat voor slechts zes parkeerplaatsen.

Groei

In alle gevallen, moet volgens het college de nieuwbouw uit twee bouwlagen bestaan. Het huidige pand was indertijd gebouwd voor vier groepen. Later kwam er een vijfde groep bij en dat zou voldoende moeten zijn. Al snel was een noodlokaal onvermijdelijk. Het blijkt dat de leerlingenprognoses niet klopten. Er werd in 2019 nog gedacht dat het aantal jongeren tot tien jaar zou afnemen. Inmiddels wordt door alle nieuwbouw in Oostzaan nu rekening gehouden met een groei van het aantal leerlingen in het dorp van 891 naar 1025.

De Noorderschool had in 2015 maar 93 leerlingen, in 2019 waren het er 124 en vorig jaar al 141. Die groei gaat door tot 186 leerlingen in 2037. Dat terwijl de school een toelatingsbeleid heeft waarbij alleen leerlingen uit Oostzaan-Noord mogen komen. Na de zomervakantie was al een zevende groep nodig en daarmee dus nog een lokaal. Vandaar dat er twee noodlokalen op de planning staan. Die zouden deze maand geplaatst moeten worden.

Voor de langere termijn is een aanbouw nodig van twee bouwlagen. Ook de kinderopvang Berend Botje wil uitbreiden van 123 naar 350 vierkante meter. Voor de kinderopvang komt een apart gebouw, zodat de opvang uit het schoolgebouw kan. De nieuwbouw voor de kinderopvang en de uitbreiding van de Noorderschool zijn mogelijk op het terrein naast de school, waar nu ook al het noodlokaal staat en parkeerplaatsen zijn. Op dit terrein genaamd ’Gans’ zit nu nog een woonbestemming.

Voor de planvorming, aanbesteding en realisatie is nog wel even tijd nodig. Als alles heel snel gaat, kan de nieuwbouw in juni 2024 klaar zijn. Het kan zijn dat het langer duurt vanwege planologische procedures. In dat geval zullen de noodlokalen ook langer blijven staan. Overigens wil het college dat de school nog wel op zoek gaat naar een betere plek voor de twee noodlokalen. De Noorderschool wilde die plaatsen op het parkeerterrein, maar het college vindt dat niet veilig genoeg voor de kinderen en vreest ook meer overlast.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.