Hoornse fracties willen vaart maken met ’leefbare dorpslinten’

Dorpsstraat, Zwaag.© Foto Cyclomedia

Eric Molenaar
Hoorn

De Hoornse gemeenteraad bespreekt 13 december een initiatiefvoorstel van PvdA, Liberaal Hoorn en ChristenUnie om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te vergroten op lintwegen in de dorpen Zwaag en Blokker.

Het voorstel vloeit voort uit een motie die de raad in juni 2019 unaniem aannam. Destijds waren er grote zorgen over de groeiende verkeersstroom op De Strip en de kruisende dorpslinten. Er was toen al sprake van sluipverkeer, als gevolg van overbelasting van De Strip. Sindsdien is de wijk Bangert en Oosterpolder alleen maar groter geworden en de wegen drukker.

De raad droeg het college van B en W in 2019 op om een uitgebreid verkeersonderzoek te laten uitvoeren, maar dit kwam op de lange baan terecht doordat de coronacrisis uitbrak en er minder verkeer op de weg was.

(Tekst gaat door onder de foto)

Dorpsstraat, Zwaag.© Foto Cyclomedia

Maatregelen

Het initiatiefvoorstel dringt erop aan, vaart te maken met de maatregelen. De indieners hebben namelijk in de plannen voor het verkeer die er nu liggen, zoals de Mobiliteitsvisie 2030, gelezen dat de dorpslinten Koewijzend-Bangert en de Dorpsstraat tussen 2030 en 2040 aan de beurt komen voor aanpassingen die de verkeersveiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers ten goede komen. Het onderzoek uit de motie van 2019 staat in de Mobiliteitsvisie op de agenda ’tussen 2022 en 2026’.

De PvdA heeft deze zomer een enquête gehouden over de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs de linten. Tachtig mensen vulden hem in. Meer dan de helft gaf aan dat zowel voetgangers als fietsers op beide dorpslinten te weinig ruimte krijgen. Als suggesties werden genoemd: bredere voetpaden, meer oversteekplaatsen, een maximumsnelheid van 30km per uur, drempels, wegversmallingen, éénrichtingsverkeer en meer handhaving. De dorpslinten zouden meer ’leefbaar’ moeten worden, waarbij de auto meer ’te gast’ is of in snelheid wordt beperkt.

(Tekst gaat door onder de foto)

Koewijzend, Zwaag© Foto Cyclomedia

Steekproef

Hoewel het maar een kleine steekproef was, vindt de PvdA het een signaal dat er eigenlijk niet gewacht kan worden met maatregelen. In het initiatiefvoorstel vragen de fracties het college om het onderzoek snel uit te voeren en samen met de buurt alvast te bekijken welke maatregelen op de Koewijzend-Bangert en de Dorpsstraat de situatie op korte termijn al zouden kunnen verbeteren.

(Tekst gaat door onder de foto)

Koewijzend, Zwaag© Foto Cyclomedia

Burgemeester en wethouders zijn van plan in het eerste kwartaal van 2023 met een voorstel te komen voor het onderzoek waarom in 2019 werd gevraagd. Zij willen daar ook maatregelen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in meenemen. Mocht de gemeenteraad instemmen met het voorstel en er geld voor beschikbaar stellen, dan kan het onderzoek nog in 2023 worden uitgevoerd, aldus B en W. Zij vinden het nog te vroeg om vooruitlopend hierop al eventuele aanpassingen door te voeren.

PvdA-commissielid Bram Berendse, een van de mensen die betrokken is bij het initiatiefvoorstel, zegt in een eerste reactie blij te zijn dat er elementen worden overgenomen. Wel vindt hij het jammer dat er niet meteen al maatregelen voor de korte termijn worden genomen ’die weinig kosten en toch de veiligheid kunnen verbeteren’.

Lees ook: Dorpslinten als fietsstraten? Gemeentebestuur Hoorn gaat belangrijke keuzes maken over verkeer in de stad

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen