Administratieve rompslomp rond subsidieaanvragen in Edam-Volendam straks voorbij: verlossing voor zowel cultuursector als ambtenaren

Wethouder Vincent Tuijp gaat het subsidiestelsel vereenvoudigen.© Archieffoto Marcel Molle

Hans Swierstra
Volendam

Er komt een einde aan de administratieve rompslomp rond subsidieaanvragen in Edam-Volendam. Organisaties en vrijwilligers in de cultuursector worstelen daar al jaren mee.

Subsidieaanvragers moeten in hun vrije tijd tal van formulieren invullen, bonnetjes verzamelen en uittreksels maken. Bovendien is een ambtenaar vijftig uur kwijt aan het afhandelen van een subsidieaanvraag van 250 euro, zo bleek na een onderzoek van de Rekenkamercommissie over dit onderwerp in 2019. ,,Dat is bizar’’, aldus raadslid Sean Tol van GroenLinks. Het systeem werkt dermate demotiverend dat sommige cultuurinstellingen liever geen subsidie aanvragen, terwijl het geld gewoon beschikbaar is.

Papierwinkel

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het erover eens dat een eind gemaakt moet worden aan deze kostbare en tijdrovende papierwinkel. Wethouder Vincent Tuijp, die het sociaal domein in zijn portefeuille heeft, ziet ook in dat er soepeler kan worden omgegaan met aanvragen voor kleine subsidiebedragen. Bovendien gaat hij bekijken of er een vierjarige subsidie kan worden toegekend aan maatschappelijke organisaties die een langdurige relatie met de gemeente hebben. Tuijp komt voor het einde van 2023 met een aangepast subsidiebeleid.

Lees ook: Subsidiebeleid kan veel beter in Edam-Volendam, blijkt uit rapport

Tol is blij dat het voorstel, waarvoor zijn partij samen met de PvdA het initiatief nam, massaal gesteund wordt. ,,De administratie rond subsidies is al jaren een doorn in het oog van culturele organisaties’’, zegt hij. ,,De vrijwilligers houden straks meer tijd over voor belangrijkere én leukere taken. Bovendien is het een krachtig signaal naar deze mensen: de gemeente waardeert de inzet en doet wat zij kan om de vrijwilligers niet onnodig te belasten.’’

Energiekosten

Namens de VVD reageert Jan-Jaap Surie in soortgelijke bewoordingen. ,,Deze samenwerking tussen de verschillende partijen toont de brede waardering voor alle vrijwilligers in de kunst- en cultuursector”, vindt hij. Zijn partij maakte zich begin november al sterk voor deze sector door in samenwerking met Forum voor Democratie (FvD) en de PvdA aan te dringen op extra ondersteuning in de vorm van tegemoetkomingen voor de hogere energiekosten. Wethouder Tuijp zegt toe dat deze toegenomen uitgaven deels zullen worden gecompenseerd.

FvD pleitte toen ook voor de publicatie van een open subsidieregister op de gemeentelijke website. Zodoende kunnen burgers en instellingen zien waar het subsidiegeld naartoe gaat. Volgens de partij kan hiermee de betrokkenheid en de samenhang in activiteiten worden vergroot. Ook dat idee ziet iedereen zitten.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.